aaraszkiewiczAbsolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Geodezji i Kartografii, specjalność Geodezja i Nawigacja Satelitarna. W roku 2008 pracował w Instytucie Geodezji i Kartografii, gdzie poznawał tajniki nauki geodezyjnej, biorąc udział w pomiarach magnetycznych i grawimetrycznych. Od 2009 roku jest pracownikiem Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji.

Wykształcenie:

• mgr inż.: Politechnika Warszawska (2008) Praca dyplomowa pt.: "Wykorzystanie transformacji falkowej do opracowania grawimetrycznych pływów ziemskich" - opiekun dr inż. Janusz Bogusz.

• dr inż.: Wojskowa Akademia Techniczna (2014). Rozprawa pt.: "Analiza wykorzystania zmian długości wektorów bazowych pomiarów GPS do wyznaczenia pola prędkości lokalnych na terenie Europy" - promotor: dr hab. inż. Mariusz Figurski.

Jako pracownik naukowo-dydaktyczny dzieli swą pracę na prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz pracę naukową, w której skupia się na wykorzystaniu geodezji satelitarnej w badaniach kinematyki i dynamiki powierzchni Ziemi. Aktywnie uczestnicy w pracach naukowych prowadzonych w ramach projektów międzynarodowych (IGS, EUREF, EPOS). W ramach prowadzonego przez EUREF projektu repro1 i repro2 wykonał pełne opracowanie archiwalnych obserwacji sieci EPN. Zajmuje się monitorowaniem stabilności współrzędnych stacji referencyjnych w Polsce oraz wykorzystaniem ich do badań geodynamicznych.

Back to top