Lista pracowników Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji.

Oznaczenia komórek wydziału:

| DAI - Dział Administracyjno-Techniczny | DZI - Dziekanat | SDZ - Sekretariat Dziekana | IGG - Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji | IIL - Instytut Inżynierii Lądowej | KRO - Katedra Rozpoznania Obrazowego | LBW - Laboratorium Badawcze WIG (akredytowane) | ZBO - Zakład Budownictwa Ogólnego | ZBK - Zakład Budownictwa Komunikacyjnego | ZBS - Zakład Budownictwa Specjalnego | ZIW - Zakład Inżynierii i Infrastruktury Wojskowej | ZGN - Zakład Geodezji i Nawigacji | ZHG - Zakład Hydrometeorologii Wojskowej i Geomatyki | ZSI - Zakład Systemów Informacji Geoprzestrzennej |