• giswig_baner

Sample image

Nowy Budynek KRO

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w nowoczesnym budynku Katedry Rozpoznania Obrazowego, najmłodszej jednostki organizacyjnej Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT. Inwestycja powstała ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, a jej budowa trwała dwa lata.

Praca końcowa

Praca końcowa

Słuchacze, w ramach studiów podyplomowych wykonują pracę końcową, w trakcie której doskonalą poznane umiejętności pod kierunkiem nauczycieli akademickich - ekspertów z dziedziny GIS, Teledetekcji i Fotogrametrii. Przykładowe tematy pracy końcowych znajdują się w zakładce  Pliki do Pobrania.

Sample image

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa poprzez System Internetowej Rejestracji Kandydatów, w terminie do 30.09.2023 r. Liczba miejsc: 40. Informacje o wymaganych kwalifikacjach i płatnościach znajdują się w zakładce Studia. W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

Sample image

Programy studiów

Zachęcamy do zapoznania się z  Programem Studiów. Nasze studia to 76 godzin wykładów i aż 128 godzin zajęć praktycznych z zakresu GIS, przetwarzania obrazów satelitarnych i z BSP, a także danych z naziemnego i lotniczego skanowania laserowego.

Wymagania wstępne: Wykształcenie wyższe.

Odpłatność:

  • Koszt uczestnictwa wynosi 5.200 zł (pięć tysięcy dwieście złotych) od osoby za całe studia. Płatne po zakwalifikowaniu na studia przed pierwszym zjazdem, możliwość płatności w dwóch lub czterech ratach (koszt studiów wzrasta o 5 %).
  • Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 30 zł.

Rejestracja:

Rejestracja na studia podyplomowe odbywa się w systemie elektronicznym:

https://irk.wat.edu.pl/pl/  w terminie do 30.09.2023 r.

Wymagane dokumenty:

  • wypełniona i podpisana ankieta zgłoszeniowa (złożona w systemie IRK)
  • kopia  dyplomu  ukończenia  studiów

Inne informacje:

1. Absolwenci studiów otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wystawione przez Wojskową Akademię Techniczną.

2. Warunkiem ukończenia studiów jest:

  • uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych,
  • uzyskanie zaliczeń z przedmiotów przewidzianych programem studiów,
  • złożenie i obrona pracy końcowej.

3. W przypadku rezygnacji ze studiów już po rozpoczęciu zajęć przysługuje zwrot wpłaconej należności proporcjonalnie do liczby zrealizowanych godzin.

Siatka godzin

Blok Godziny
1-2 08.00 - 09.35
3-4 09.50 - 11.25
5-6 11.40 - 13.15
7-8 13.30 - 15.05
9-10 15.45 - 17.20
11-12 17.35 - 19.10
13-14 19.25 - 21.00

Ważne telefony

Sekretariat:
tel./fax 261-83-90-21
 
Kierownik studiów:
tel. (+48) 601-284-280