• giswig_baner

Sample image

Nowy Budynek KRO

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w nowoczesnym budynku Katedry Rozpoznania Obrazowego, najmłodszej jednostki organizacyjnej Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT. Inwestycja powstała ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, a jej budowa trwała dwa lata.

Praca końcowa

Praca końcowa

Słuchacze, w ramach studiów podyplomowych wykonują pracę końcową, w trakcie której doskonalą poznane umiejętności pod kierunkiem nauczycieli akademickich - ekspertów z dziedziny GIS, Teledetekcji i Fotogrametrii. Przykładowe tematy pracy końcowych znajdują się w zakładce  Pliki do Pobrania.

Sample image

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa poprzez System Internetowej Rejestracji Kandydatów, w terminie do 30.09.2023 r. Liczba miejsc: 40. Informacje o wymaganych kwalifikacjach i płatnościach znajdują się w zakładce Studia. W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

Sample image

Programy studiów

Zachęcamy do zapoznania się z  Programem Studiów. Nasze studia to 76 godzin wykładów i aż 128 godzin zajęć praktycznych z zakresu GIS, przetwarzania obrazów satelitarnych i z BSP, a także danych z naziemnego i lotniczego skanowania laserowego.

PROGRAM RAMOWY

L.p.

Przedmiot

Liczba godzin

Prowadzący zajęcia

W

L

R

1.

Przetwarzanie obrazów radarowych
i elektrooptycznych

8

14

22

dr hab. inż. Ireneusz Ewiak, prof. WAT
mgr inż. Agnieszka Jenerowicz

2.

Systemy przechowywania
i zarządzania danymi

8

14

22

płk dr hab. inż. Krzysztof Pokonieczny, prof. WAT

3.

Tendencje rozwoju GIS

8

12

20

dr. hab. inż. Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska, prof. WAT

dr inż. Joanna Nowak Da Costa

4.

Zastosowania GIS

8

14

22

prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka
dr inż. Agata Orych

5.

Fotogrametria satelitarna

6

12

18

dr hab. inż. Ireneusz Ewiak, prof. WAT
dr inż. Paulina Deliś

6.

Współczesne metody teledetekcji

8

14

22

dr inż. Piotr Walczykowski, prof. WAT
dr inż. Agata Orych

7.

Systemy zarządzania kryzysowego

8

10

18

płk rez. mgr inż. Robert Jaroszuk

8.

Skanowanie Laserowe

6

14

20

dr hab. inż. Anna Fryśkowska, prof. WAT
mgr inż. Klaudia Onyszko

9.

Teledetekcja środowiska

6

14

20

dr inż. Piotr Walczykowski, prof. WAT
mgr inż. Agnieszka Jenerowicz

10.

Opracowania fotogrametryczne z BSL

4

10

14

dr hab. inż. Damian Wierzbicki, prof. WAT
dr inż. Paulina Deliś

11.

Podstawy obronności państwa

4

-

4

ppłk mgr inż. Arkadiusz Stępniewicz

12.

Seminarium dyplomowe

2

-

2

dr inż. Paulina Deliś

 

OGÓŁEM

76

128

204

 

Siatka godzin

Blok Godziny
1-2 08.00 - 09.35
3-4 09.50 - 11.25
5-6 11.40 - 13.15
7-8 13.30 - 15.05
9-10 15.45 - 17.20
11-12 17.35 - 19.10
13-14 19.25 - 21.00

Ważne telefony

Sekretariat:
tel./fax 261-83-90-21
 
Kierownik studiów:
tel. (+48) 601-284-280