Folder Dokumenty awansowe (dr/dr.hab.)

pdf Uchwala Senatu nr 61/WAT/2019 - postępowania awansowe Popularny

Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego w WAT

dokument Informacja o dorobku recenzenckim Popularny

Inforamacja o osiągnięciach naukowych