• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09

Od 19.01.2011r. Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji bierze udział w programie Microsoft Developer Network Academic Alliance - w skrócie MSDN AA. W ramach tego programu studenci i pracownicy Wydziału mogą uzyskać dostęp do większości produktów firmy Microsoft (wyjątkami są m.in. pakiet Office).


Podstawowe zasady korzystania z oprogramowania:

1. Z oprogramowania mogą korzystać studenci, doktoranci i pracownicy dydaktyczni Wydziału WIG.
2. Oprogramowanie może być wykorzystywane wyłącznie do celów niekomercyjnych (dydaktycznych i naukowych)
3. Oprogramowanie może być instalowane także na jednym komputerze osobistym (domowym) pracownika lub studenta
4. Studenci mogą pobierać oprogramowanie pod warunkiem posiadania ważnej rejestracji
5. Studenci mogą korzystać z wcześniej zainstalowanego w ramach programu MSDN AA oprogramowania także po zakończeniu studiów - pod warunkiem, że oprogramowanie to wykorzystywane jest dla celów dydaktycznych i naukowych, nie związanych z pracą zarobkową
6. Z oprogramowania nie wolno korzystać dla celów komercyjnych, a w szczególności:
a). do tworzenia oprogramowania w celach komercyjnych.
b). do celów związanych z administracją Wydziału.


Klikając w poniższe linki można zapoznać się z:

1. pdf Ramowa umowa licencyjna użytkownika oprogramowania MSDN AA (210 KB)

2. pdf Aneks do ramowej umowy lic. użytkow. oprogramowania MSDN AA (67 KB)

3. Pełny spis oprogramowania w ramach licencji MSDN AA

Back to top