• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

We wtorek 24 maja 2016 roku odbyło się XXXI Seminarium Kół Naukowych Studentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji. Na seminarium zgłoszonych zostało 14 referatów z KNS „GeoPixel” i 3 referaty z KNS „Budownictwo” oraz 4 referaty przygotowane przez doktorantów kierunku budownictwo. Przygotowane referaty były interesujące i dokumentowały duże zaangażowanie ich autorów.

 

Referaty były oceniane przez komisję konkursową, która wystąpiła do dziekana o wyróżnienie najlepszych prac:

KNS „GeoPixel”

I miejsce - Łukasz Gładysz, Paweł Krawczyk, Mateusz Gralewicz „Gdzie już byliśmy, a gdzie jeszcze możemy być? System informacji przestrzennej Marsa”, opiekun naukowy: dr inż. Marta Kuźma.

II miejsce - Jakub Wabiński „Makieta obszarów górskich”, opiekunowie naukowi: dr inż. Krzysztof Pokonieczny, dr inż. Marta Kuźma.

III miejsce - Krzysztof Pepłoński „GEODsim” – symulator geodety”, opiekun naukowy: mgr inż. Dorota Latos.

Wyróżnienia:

Paulina Wiórko „Badanie ,,wędrówek" wydm na obszarze Słowińskiego Parku Narodowego w latach 2003-2011”, opiekun naukowy: mgr inż. Agnieszka Jenerowicz.

Anna Podkowa „Wpływ maski odcięcia na wyznaczenie wysokości z obserwacji GPS”, opiekun naukowy: dr inż. Andrzej Araszkiewicz.

KNS „Budownictwo”

I miejsce - Marcin Muniak „Umiarkowanie duże ugięcia belek sprężysto-plastycznych obciążonych dynamicznie”, opiekun naukowy: prof. Wojciech Dornowski.

II miejsce - Karolina Kurpiewska „Projektowanie fundamentu pod maszyny obrotowe zblokowane w pionie”, opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Grzegorz Bąk.

Wyróżnienie:

Anna Jancy, Jacek Zychowicz „Badania doświadczalne zniszczenia belek kablobetonowych”, opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Adam Stolarski.

Seminarium KNS jest dobrą okazją do prezentacji prac zrealizowanych przez doktorantów wydziału. W tym roku komisja konkursowa wystąpiła do dziekana o wyróżnienie pracy:

mgr inż. Roberta Osińskiego „Efekty dynamicznego ściskania próbki betonowej wg analizy przestrzennej”, opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Grzegorz Bąk.

W czasie seminarium wygłoszone zostały następujące referaty:

Paweł Popławski „Wykorzystanie danych spektruradiometrycznych do optymalizacji danych hiperspektralnych”, opiekun naukowy: mgr inż. Agnieszka Jenerowicz.

Aleksandra Adamska „Opracowanie mapy internetowej zabytków UNESCO w Polsce”, opiekun naukowy: prof. Elżbieta Bielecka.

Manuela Łękowska „Wyznaczenie zmian precyzji prędkości stacji GNSS”, opiekun naukowy: dr inż. Anna Kłos.

Piotr Grzywna „Koncepcja budowy systemu mikro BSL do pozyskania wielospektralnych danych obrazowych”, opiekun naukowy: mjr mgr inż. Rafał Dąbrowski.

Piotr Osiak, Maria Łysiak „Analiza wyników próbnego obciążenia wiaduktu drogowego w ciągu obwodnicy Warszawy”, opiekun naukowy: mgr inż. Dorota Latos.

Natalia Siwińska, Marcin Walkowiak, Patryk Puczka, Adrian Swatek, Krzysztof Świgoń „Analiza zobrazowań satelitarnych w rozpoznaniu obrazowym”, opiekun naukowy: prof. Michał Kędzierski.

Dominika Janiuk, Paulina Gajownik, Karolina Grodzka „Od kartografii ziemskiej do nieziemskiej”, opiekun naukowy: dr inż. Marta Kuźma.

Wojciech Dawid „Opracowanie geoportalu z mapami wojskowymi”, opiekun naukowy: mjr dr inż. Krzysztof Pokonieczny.

Doktoranci:

mgr inż. Marlena Niedziałek „Reakcja dynamiczna jednorodnej warstwy ochronnej na działanie fali uderzeniowej”, opiekun naukowy: prof. Zbigniew Szcześniak.

mgr inż. Michał Lidner „Przegląd badań i literatury dotyczącej oddziaływania wybuchu na budynki”, opiekun naukowy: prof. Zbigniew Szcześniak.

mgr inż. Paweł Muzolf „Metody wyznaczania przemieszczeń oraz sił wewnętrznych w nawierzchni kolejowej obciążonej pojazdem szynowym w ruchu”, opiekun naukowy: prof. Włodzimierz Idczak.

Wszystkie wygłoszone referaty zostały zakwalifikowane do publikacji w specjalnym wydawnictwie wydziału lub w czasopismach zadeklarowanych przez autorów. O terminie wręczenia dyplomów i upominków od dziekana autorzy zostaną powiadomieni indywidualnie.

Back to top