• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

Z przyjemnością informujemy, iż w niżej wymienionych terminach wykładów z przedmiotu Prawo Budowlane oraz Normowanie Techniczne, przeprowadzone zostaną warsztaty z zakresu bezpieczeństwa konstrukcji – systemów monitorowania stanu technicznego konstrukcji, o którym mowa w § 204. ust. 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z dnia 2015.09.18).

Terminy warsztatów:

1) studia stacjonarne I stopień: 3 grudnia br. w godz. 9.50 - 11.25 w s. 103 w Klubie WAT (teren otwarty),

2) studia niestacjonarne I stopień: 4 grudnia br. w godz. 15.45 - 17.20 w s. 111 w budynku 58 (teren zamknięty - chroniony),

3) studia stacjonarne II stopień: 16 grudnia br. w godz. 9.50 - 11.25 w s. 118 w budynku 57 (teren zamknięty - chroniony),

4) studia niestacjonarne II stopień: 11 grudnia br. w godz. 15.45 - 17.20 w s. 111 w budynku 58 (teren zamknięty - chroniony).

Warsztaty poprowadzone zostaną przez doświadczonych pracowników spółki Neostrain Sp.z.o.o, zajmującej się projektowaniem, produkcją oraz wdrażaniem zaawansowanych systemów przeznaczonych do ciągłego monitorowania konstrukcji budowlanych, warunków środowiskowych oraz procesów przemysłowych i są efektem zawartej przez Wojskową Akademię Techniczną, reprezentowaną przez Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji - Pana Prof. Ireneusza Winnickiego, i spółkę Neostrain Sp.z.o.o. www.neostrain.pl, umowy ramowej o współpracy.

W trakcie prezentacji zaprezentowane zostaną przykłady wybranych rozwiązań oraz realizacji zaproszonych gości.

Serdecznie zapraszamy.

Back to top