• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

Na stronie Centrum Pobierania Plików (CPP) w dziale Prace dyplomowe WIG / Dokumenty prac dyplomowych / zamieszczone zostały zmienione dokumenty dotyczące prac dyplomowych. Informujemy, że obowiązują one prac dyplomowych składanych już od tego semestru.

Z przyjemnością informujemy, iż w niżej wymienionych terminach wykładów z przedmiotu Prawo Budowlane oraz Normowanie Techniczne, przeprowadzone zostaną warsztaty z zakresu bezpieczeństwa konstrukcji – systemów monitorowania stanu technicznego konstrukcji, o którym mowa w § 204. ust. 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z dnia 2015.09.18).

W dniu 19.11.2015 r. przeprowadzony został konkurs na najlepszą pracę pozaprogramową o nagrodę Rektora-Komendanta WAT. Do konkursu z KNS „GeoPixel” i KNS „Budownictwo” zgłoszone zostały po dwie prace. Komisja konkursowa po wysłuchaniu referatów przyznała nagrody i wyróżnienia.

Back to top