• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

Prace dyplomowe wraz z opinią i recenzją będą do odbioru w sekretariatach zakładów: Teledetekcji i Fotogrametrii dla specjalności: Fotogrametria, teledetekcja i systemy informacji geograficznej - bud.58 p.20 oraz Geodezji i Topografii dla specjalności: Pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej - bud.57 p.6.

Back to top