• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

Szanowni Studenci, prace dyplomowe studentów, którzy otrzymali zgodę na dokończenie studiów (I i II stopień), należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Geodezji w terminie do 02.01.2019 r. godz.12.00.

Prace dyplomowe wraz z opinią i recenzją będą do odbioru w sekretariatach zakładów: Teledetekcji i Fotogrametrii dla specjalności: Fotogrametria, teledetekcja i systemy informacji geograficznej - bud.58 p.20 oraz Geodezji i Topografii dla specjalności: Pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej - bud.57 p.6.

Szanowni Studenci, uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z obowiązującym „Procesem dyplomowania w Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji” od naboru w roku akademickim 2012/2013 w każdej pracy dyplomowej musi być zawarte streszczenie w języku angielskim (na 1-2 str.)

Back to top