Wnioski o wpisy warunkowe i powtarzania przedmiotów należy składać na Biurze Podawczym (portiernia budynku 58) w czasie trwania pierwszej sesji poprawkowej. Natomiast wnioski o wznowienie lub powtarzanie roku/semestru należy złożyć nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem następnego semestru.

Informujemy, że nowym dodatkowym warunkiem dopuszczenia do egzaminów dyplomowych jest rozliczenie się z karty obiegowej studenta. Pozostałe warunki dopuszczenia do egzaminu pozostają bez zmian - ZOBACZ TUTAJ. Po obronie pracę zbiera Sekretarz i zdaje do Dziekanatu bud. 58 pok. nr 6.

Back to top