Wytyczne dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji w sprawie przeprowadzenia zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych w semestrze letnim 2019/2020

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni wojskowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej z powodu zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.
  • Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego Wojska Polskiego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie określenia minimalnych wymagań sanitarnohigienicznych jakie powinny zostać spełnione przez jednostki szkolnictwa wojskowego prowadzące szkolenia w formie stacjonarnej lub zdalno-stacjonarnej w warunkach stanu epidemii.
  • Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 43/RKR/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni oraz przedsięwzięć mających na celu zapobiegania i monitorowanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Cała treść wytycznych wraz z załącznikami w pliku pdf TUTAJ (308 KB) .

Dziekan
płk prof. dr hab. inż. Michał Kędzierski

Back to top