Od semestru zimowego 2019/2020 wnioski o stypendia socjalne będą przyjmowane i rozpatrywane przez Dział Spraw Studenckich w budynku AW 6 pok. 35 i 37 (dawny DS 2 cywilny) wejście od boku budynku. Telefony: 261 837 871, 261 837 290

Back to top