• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

Przedłużanie ważności legitymacji studenckiej wraz z wydaniem hologramu rozpocznie się: dla studentów niestacjonarnych - od 11.10.2019 r. oraz dla studentów stacjonarnych - od 15.10.2019 r. Prosimy o grupowe dostarczanie legitymacji do Dziekanatu (pokój nr 10/58), do godz. 10.00 a po odbiór przedłużonych legitymacji zapraszamy od 13.00 do 15.00. Warunkiem otrzymania hologramu jest wpis Studenta na bieżący semestr w systemie USOS.

Back to top