• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

Przedłużanie ważności legitymacji studenckiej wraz z wydaniem hologramu rozpocznie się: dla studentów NIESTACJONARNYCH - od 12.10 do 31.10.2018 r. i dla studentów STACJONARNYCH - od 15.10 do 31.10.2018 r. Prosimy o grupowe dostarczanie legitymacji w godzinach pracy Dziekanatu (pokój nr 10/58). Warunkiem otrzymania hologramu jest wpis Studenta na bieżący semestr w systemie USOS.

Back to top