• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

Szanowni studenci - prace dyplomowe wraz z pisemną informacją od promotora pracy o dopuszczeniu pracy do recenzji należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Geodezji w terminie do 12.06.2018r. godz. 12.00 - studenci wojskowi oraz do 14.06.2018r. godz.12.00 - studenci cywilni. Opóźnione prace dyplomowe (oprawione i zaakceptowane przez promotora pracy) wraz z ksero zgody na złożenie pracy w późniejszym terminie, wydanej przez Dziekana Wydziału, należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Geodezji w terminie do 07.06.2018r. godz.12.00.

Back to top