• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

Decyzje o stypendium socjalnym, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi do odbioru od 20.04.2018 r. do 25.04.2018 r. w pok. nr 6 w godzinach pracy dziekanatu. Wypłata stypendium nastąpi po odebraniu decyzji stypendialnej i upływie wskazanego w decyzji czasu na złożenia odwołania.

Z uwagi na powyższe osobisty odbiór decyzji z jednoczesnym złożeniem oświadczenia o rezygnacji z odwołania znacznie skróci czas wypłacenia świadczenia. Decyzje nieodebrane zostaną wysłane pocztą na wskazany w systemie USOS adres do korespondencji.

Back to top