• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

Informujemy studentów I roku studiów stacjonarnych I i II stopnia o konieczności wypełnieniu - oświadczenia studenta i dostarczenia go do Dziekanatu - pokój nr 9 bud. nr 58. W załączeniu - rozporządzenie MNISzW określające wzór oświadczenia studenta o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat. Konieczność składania takowego oświadczenia wynika z art. 170a ust. 9 psw, a także § 4 ust. 1 pkt 1 lite rozp. MNiSzW z 14.09.2011r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.

Back to top