sborkowskaAbsolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowej Akademii Technicznej kierunku geodezja i kartografia, specjalność pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej. Od 2018 roku studentka studiów doktoranckich Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji. Zatrudniona na stanowisko asystenta naukowo – dydaktycznego od października 2019 roku.

Zainteresowania naukowe : topografia, systemy informacji geograficznej, przejezdność terenu.

Współautorka artykułów o tematyce związanej z systemami informacji geograficznej oraz przejezdnością terenu. Od 2018 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne w formie laboratoriów ze studentami Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej w ramach stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych pierwszego oraz drugiego stopnia.

Back to top