jaugustyniakAbsolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, specjalność: geografia fizyczna (1984). Uprawnienia zawodowe z geodezji i kartografii w zakresie redakcji map (1994). Kurs Edukacji Pedagogicznej (1994). Zatrudniony w Wojskowej Akademii Technicznej na stanowisku starszego wykładowcy od 2003 roku. Zainteresowania naukowe: redakcja map, kartografia użytkowa, topografia i topograficzna baza danych.

Mgr Jacek Augustyniak jest autorem kilkunastu publikacji w czasopismach polskich z zakresu topografii, kartografii, geografii wojennej i prawa autorskiego. Jest współautorem 5 monografii z zakresu geografii wojennej, współautorem 2 Atlasów Wojskowo - Historycznych i autorem kilkudziesięciu ekspertyz z zakresu kartograficznego prawa autorskiego. Brał udział w pracach zespołów realizujących PBW (WAT), PBD (WAT), PBS (WAT) i granty zamawiane (DSO – MON). Wykładowca przedmiotów: geografia, topografia, kartografia, redakcja map, kartograficzne bazy danych. Jest członkiem - założycielem Stowarzyszenia Kartografów Polskich.

Back to top