Lista pracowników Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji.

Oznaczenia komórek wydziału:

| DAI - Dział Administracyjno-Techniczny | DZI - Dziekanat | SDZ - Sekretariat Dziekana | IGG - Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji | IIL - Instytut Inżynierii Lądowej | ZBO - Zakład Budownictwa Ogólnego | ZBK - Zakład Budownictwa Komunikacyjnego | ZIW - Zakład Inżynierii i Infrastruktury Wojskowej | ZGN - Zakład Geodezji i Nawigacji | ZHG - Zakład Hydrometeorologii Wojskowej i Geomatyki | ZSI - Zakład Systemów Informacji Geoprzestrzennej | ZTF - Zakład Teledetekcji, Fotogrametrii i Rozpoznania Obrazowego |

 

Back to top