• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09

Lista pracowników Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji.

Oznaczenia komórek wydziału:

| JOA - Jednostki Organizacyjno-Administracyjne | IIGiG - Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji | IIL - Instytut Inżynierii Lądowej | ZBO - Zakład Budownictwa Ogólnego | ZBK - Zakład Budownictwa Komunikacyjnego | ZIIW - Zakład Inżynierii i Infrastruktury Wojskowej | ZGN - Zakład Geodezji i Nawigacji | ZHWG - Zakład Hydrometeorologii Wojskowej i Geomatyki | ZSG - Zakład Systemów Informacji Geoprzestrzennej | ZTFR - Zakład Teledetekcji, Fotogrametrii i Rozpoznania Obrazowego |

 

Back to top