• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

Lista pracowników Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji.

Oznaczenia komórek wydziału:

| JOA - Jednostki Organizacyjno-Administracyjne | IG - Instytut Geodezji | KKI - Katedra Budownictwa Komunikacyjnego i Inżynierii Wojskowej | KBI - Katedra Budownictwa Ogólnego i Infrastruktury Wojskowej | ZGT - Zakład Pomiarów Geodezyjnych i Topografii Wojskowej | ZGS - Zakład Geodezji Satelitarnej i Nawigacji | ZMG - Zakład Hydrometeorologii Wojskowej i Systemów Informacji Geograficznej | ZTF - Zakład Teledetekcji, Fotogrametrii i Rozpoznania Obrazowego |

 

Back to top