Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia:
Implementacja bazy danych Centrum Infrastruktury Badawczej Danych GNSS poprzez zatrudnienie w ramach umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich (programistyczne).
2. Termin realizacji zamówienia: do 31.08.2021
3. Warunki płatności:
Płatne w trzech ratach po częściowych odbiorach:
1. Etap 1 - Implementacja diagramu klas do bazy danych PostgreSQL
2. Etap 2 - Import danych do bazy danych i ich weryfikacja
3. Etap 3 - Opracowanie narzędzi do aktualizacji danych w bazie danych

4. Doświadczenie zleceniobiorcy
Stopień doktora w naukach technicznych (dyscyplina geodezja i kartografia) lub nauk geograficznych (dyscyplina geoinformatyka); udokumentowany dorobek w zakresie implementacji baz danych przestrzennych.
5. Kryterium oceny ofert
Cena oferty
6. Istotne warunki zamówienia
Miejsce realizacji zadania - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT, budynek 58.
Baza danych Centrum Infrastruktury Badawczej Danych GNSS zawiera informacje
o stacjach referencyjnych GNSS położonych na terenie Polski (ok. 500 stacji). Zamawiający przekaże wykonawcy diagram klas do implementacji. Wykonawca w ustaleniu z Zamawiającym może wprowadzić zmiany i poprawki
w przygotowanych skryptach, jeżeli uzna za niezbędne do poprawnego funkcjonowania bazy danych. W etapie 2 Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje (metadane) o stacjach referencyjnych w formacie opracowanym i stosowanym przez IGS (International GNSS Service). Każda stacja będzie posiadała także, kalendarz dostępności obserwacji archiwalnych do zaimportowania. Ostateczny format kalendarza jest do ustalenia. Dla każdej obserwacji będzie dostępny raport jakości obserwacji w postaci pliku XML do zaimportowania w bazie (łącznie ok 1,4 mln plików). Dodatkowo, dla każdej ze stacji przygotowane będą szeregi czasowe zmian współrzędnych (ok 4,5 tys. rekordów) i parametrów opóźnienia troposferycznego (ok 110 tys. rekordów ). W 3 etapie zadaniem wykonawcy będzie opracowanie narzędzi do aktualizacji danych w bazie: kalendarza dostępności obserwacji i ich jakości; nowych rekordów w szeregach czasowych, formularz do aktualizacji informacji o stacji.
Bardziej szczegółowe informacje dotyczące implementowanej bazy danych można uzyskać u Zamawiającego.
7. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami
dr inż. Andrzej Araszkiewicz, telefon: +48 261 839 381
8. Sposób przygotowania oferty:
Wypełniony w języku polskim formularz „ document Oferta (62 KB) ”, według wzoru określonego w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego, należy przesłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 27.07.2020 do godz. 10:00

 

Back to top