• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia
Zatrudnienie pracownika w ramach umowy zlecenia w celu świadczenia geodezyjnych usług pomiarowych na specjalistycznych poligonach geodynamicznych MUSE (pomiar łącznie ok. 100 punktów w 4-godzinnych lub 6-godzinnych sesjach pomiarowych) zlokalizowanych na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW) i dostarczenie zarejestrowanych obserwacji GNSS z pomiarów statycznych w postaci plików RINEX 2.X, które zasilą budowaną w ramach projektu POIR.04.02.00-14.A003/16-00 bazę danych.
2. Termin realizacji zamówienia
01.11.2019 - 30.11.2019
3. Warunki płatności
Płatne po zrealizowaniu zlecenia na podstawie przyjętego protokołu odbioru.
4. Warunki udziału
Zamówienie kierowane do osób z wykształceniem wyższym geodezyjnym, w tym studentów II-go stopnia na kierunku geodezja i kartografia. Ze względów formalnych zleceniobiorcą nie może być pracownik Wojskowej Akademii Technicznej.
5. Kryterium oceny ofert
Kryterium oceny ofert jest wyłącznie cena. W ofercie proszę podawać cenę brutto 1 godzinę pomiaru zaokrągloną do 1 zł. W przypadku większej liczby ofert w tej samej cenie kryterium będzie data zgłoszenia (data odbioru maila). Zamawiający przekaże informację o wyborze zainteresowanym.
6. Istotne warunki zamówienia
Zamawiający nie zapewnia noclegu ani dojazdu na miejsce pomiarów. Zamawiający zapewnia jedynie sprzęt pomiarowy. Po skompletowaniu 6 osobowego zespołu pomiarowego zorganizowane zostanie spotkanie robocze w Warszawie, na którym zostanie ustalony termin pomiaru oraz ostateczna liczba punktów do pomiaru dla każdego zleceniobiorcy.
Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
7. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: dr inż. Andrzej Araszkiewicz
8. Sposób przygotowania oferty:
Wypełniony w języku polskim formularz „ document Oferta (141 KB) ”, według wzoru określonego w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego, należy przesłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 24.10.2019 do godz. 14:00

Back to top