• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia: Zatrudnienie pracownika w ramach umowy zlecenia w celu świadczenia geodezyjnych usług pomiarowych na specjalistycznych poligonach geodynamicznych MUSE (pomiar łącznie ok. 180 punktów w 4-godzinnych sesjach pomiarowych) zlokalizowanych na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW) i dostarczenie zarejestrowanych obserwacji GNSS z pomiarów statycznych w postaci plików RINEX 2.X, które zasilą budowaną w ramach projektu POIR.04.02.00-14.A003/16-00 bazę danych.

2. Termin realizacji zamówienia: 09.04.2018 - 30.04.2018

3. Warunki płatności: Płatne po zrealizowaniu zlecenia na podstawie przyjętego protokołu odbioru.

4. Warunki udziału: Zamówienie kierowane do osób z wykształceniem geodezyjnym, w tym studentów II-go stopnia na kierunku geodezja i kartografia. Ze względów formalnych zleceniobiorcą nie może być pracownik Wojskowej Akademii Technicznej.

5. Kryterium oceny ofert: Kryterium oceny ofert jest wyłącznie cena. W ofercie proszę podawać cenę brutto za godzinę pracy. W przypadku większej liczby ofert w tej samej cenie kryterium będzie data zgłoszenia.

6. Istotne warunki zamówienia: Zamawiający nie zapewnia noclegu ani dojazdu na miejsce pomiarów. Zamawiający zapewnia jedynie sprzęt pomiarowy. Po skompletowaniu 10 osobowego zespołu pomiarowego zorganizowane zostanie spotkanie robocze w Warszawie, na którym zostanie ustalony termin pomiaru (planowane dwa wyjazdy po 3 dni, 12 godzin pomiaru dziennie). Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

7. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: dr inż. Andrzej Araszkiewicz

8. Sposób przygotowania oferty: Wypełniony w języku polskim formularz „ document Oferta (141 KB) ”, według wzoru określonego w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego, należy przesłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 23.03.2018 do godz. 14:00

Back to top