• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

 
Płk prof. dr hab. inż. Michał Kędzierski
Dziekan wydziału:
Płk prof. dr hab. inż. Michał Kędzierski
(więcej)

 
Dr inż. Sławomir Pietrek
Prodziekan ds. studenckich:
Dr inż. Sławomir Pietrek
tel.: (+48) 261-83-72-39
(więcej)
Dr hab. inż. Anna Fryśkowska, prof. WAT
Prodziekan ds. kształcenia:
Dr hab. inż. Anna Fryśkowska, prof. uczelni
tel.: (+48) 261-83-90-76
(więcej)
Prof. dr hab. inż. Janusz Bogusz
Prodziekan ds. nauki i rozwoju:
Prof. dr hab. inż. Janusz Bogusz
tel.: (+48) 261-83-90-76
(więcej)
Mgr Jacek Szczygłowski
Kierownik dziekanatu:
Mgr Jacek Szczygłowski
pokój 7 w bud. 58
tel.: (+48) 261-83-90-57
Płk dr inż. Paweł Kamiński
Zastępca Dziekana:
Płk dr inż. Paweł Kamiński
tel.: (+48) 261-83-96-92
(więcej)
Inż. Cezary Płatek
Kierownik administracyjny:
Inż. Cezary Płatek
pokój 3 w bud. 58
tel.: (+48) 261-83-93-44
 
Plan dyżurów kadry kierowniczej

Back to top