• baner01
 • baner02
 • baner03
 • baner04
 • baner05
 • baner06
 • baner07
 • baner08
 • baner09
 • baner10
 • baner11

 

logo KBI
 

Dane adresowe:
Wojskowa Akademia Techniczna - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Katedra Budownictwa Ogólnego i Infrastruktury Wojskowej (KBI)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; 00-908 Warszawa 49 (budynek 57 pok. 121)
tel./fax: (+48) 261-83-91-41Jarosław Siwiński
Kierownik Katedry
dr hab. inż. Wojciech Dornowski, prof. WAT
Z-ca kierownika Katedry
dr inż. Jarosław Siwiński
 1. Dane kontaktowe pracowników w dziale - Pracownicy
 2. Notki pracowników w dziale - Wizytówki pracowników
 3. Dorobek naukowy pracowników w dziale - Publikacje
 1. folder Seminaria Katedry Budownictwa
 2. Badania Katedry
 3. folder Dyplomy i wyróżnienia
 4. folder Harmonogram zaliczeń poprawkowych

Wykaz pracowników Katedry Budownictwa:

 • naukowo - dydaktycznych
 1. dr hab. inż. Dornowski Wojciech, prof. WAT - kierownik katedry
 2. dr inż. Siwiński Jarosław - z-ca kierownika
 3. prof. dr hab. inż. Bąk Grzegorz
 4. prof. dr hab. inż. Stolarski Adam
 5. dr hab. inż. Opyrchał Leszek, prof. WAT
 6. dr hab. inż. Szcześniak Zbigniew, prof. WAT
 7. dr inż. Anaszewicz Łukasz
 8. dr inż. Bąk Aleksandra
 9. dr inż. Brzuzy Aneta
 10. dr inż. Cichorski Waldemar
 11. dr inż. Kwolek Mirosław
 12. dr inż. Małek Marcin
 13. dr inż. Onopiuk Sławomir
 14. dr inż. Owczarek Mariusz
 15. mjr dr inż. Pieńko Bartłomiej
 16. dr inż. Sobiech Marian
 17. dr inż. Szcześniak Anna
 18. dr inż. Szklennik Paweł
 19. mgr inż. Jackowski Mateusz
 20. mgr inż. Niedziałek Marlena
 21. mgr inż. Pogonowska - Płatek Sylwia
 22. mgr inż. Życiński Wojciech
 • technicznych
 1. mgr inż. Łasica Waldemar
 • sekretariat
 1. Zofia Sandomierska; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Barbara Stawska; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Doktoranci:
 1. mgr inż. Cukerman-Rakoczy Elżbieta
 2. mgr inż. Gawryś Daniel
 3. mgr inż. Grobelny Piotr
 4. mgr inż. Jackowski Mateusz
 5. mgr inż. Jancy Anna
 6. mgr inż. Kurpiewska Karolina
 7. mgr inż. Łasica Waldemar
 8. mgr inż. Łuniewski Mariusz
 9. mgr inż. Niedziałek Marlena
 10. mgr inż. Osiński Robert
 11. mgr inż. Pogonowska-Płatek Sylwia
 12. mgr inż. Zychowicz Jacek
 13. mgr inż. Życiński Wojciech

Specjalności kształcenia, które profiluje katedra:

• budownictwo ogólne
• infrastruktura wojskowa
• inżynieria materiałów budowlanych

Przedmioty nauczania:

Studia I stopnia
Przedmioty podstawowe

• Metody obliczeniowe
• Geologia
• Podstawy architektury i urbanistyki

Przedmioty kierunkowe
• Materiały budowlane
• Technologia betonu
• Wytrzymałość materiałów
• Fizyka budowli
• Mechanika budowli
• Budownictwo ogólne
• Konstrukcje betonowe
• Konstrukcje metalowe
• Instalacje budowlane

Przedmioty specjalistyczne
• Budownictwo specjalne
• Konstrukcje drewniane, murowe i zespolone
• Budownictwo mieszkaniowe i użyteczności publicznej
• Budownictwo prefabrykowane
• Konstrukcje budowlane i inżynierskie
• Komputerowe metody projektowania w budownictwie
• Budownictwo fortyfikacyjne (studia wojskowe)

Studia II stopnia
Przedmioty podstawowe

• Fizyka budowli
• Metody komputerowe
• Dynamika budowli

Przedmioty kierunkowe
• Teoria sprężystości i plastyczności
• Metody numeryczne
• Konstrukcje betonowe
• Konstrukcje metalowe
• Ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych

Przedmioty specjalistyczne
• Konstrukcje budowlane i inżynierskie
• Budownictwo komunalne i przemysłowe
• Instalacje budowlane
• Budownictwo specjalne
• Budownictwo mieszkaniowe i użyteczności publicznej
• Budownictwo podziemne
• Elementy teorii konstrukcji

Studia III stopnia
Przedmioty podstawowe

• Metody numeryczne w budownictwie
• Mechanika konstrukcji niesprężystych
• Nieliniowość geometryczna w mechanice konstrukcji
• Dynamiczna interakcja konstrukcji podziemnych z ośrodkiem gruntowym
• Nieliniowe zagadnienia mechaniki konstrukcji

Przedmioty specjalistyczne
• Identyfikacja układów konstrukcyjnych
• Oddziaływanie wybuchowe na budowle
• Równania przepływu ciepła i wilgoci w budynkach
• Metody bez siatkowe w mechanice konstrukcji
• Teoria prętów płyt i powłok
• Budownictwo specjalne
• Podstawy teoretyczne i metody obliczeniowe optymalizacji konstrukcji
• Fizyka budowli
Prace naukowe w katedrze obejmują zagadnienia:
• schrony - racjonalne kształtowania konstrukcji, instalacje schronowe
• badanie zjawisk związanych z efektem wstrząsu schronów,
• schronowe zawory przeciwwybuchowe
• kształtowanie budowli narażonych na wybuch zewnętrzny i wewnętrzny,
• wzmacnianie konstrukcji budowlanych na wypadek ataku terrorystycznego,
• modelowanie dynamicznych właściwości materiałów i konstrukcji,
• modelowanie zjawisk falowych w elementach konstrukcyjnych i ośrodkach posadowienia budowli,
• analizy wytężenia belek żelbetowych,
• metody numeryczne analizy elementów konstrukcyjnych,
• optymalne projektowanie konstrukcji i obiektów budowlanych,
• określanie strumieni ciepła i wilgoci w elementach konstrukcji budynku,
• identyfikacja procesów przenikania, konwekcji i promieniowania ciepła oraz procesów dyfuzji, parowania i absorbcji pary wodnej,
• badanie nieustalonych procesów wymiany ciepła i wilgoci w budynku,
• stosowanie kryteriów efektywności energetycznej i finansowej w ocenie przedsięwzięć budowlanych.

Przykłady prac badawczych i ekspertyz:
• automatyczny zawór przeciwwybuchowy nowej generacji,
• metoda numerycznej symulacji nieliniowych procesów dynamicznego odkształcania kompozycji materiałowych i strukturalnych,
• ekspertyza techniczna dotycząca przyczyn katastrofy budowlanej hali magazynowej centralnego magazynu części zamiennych Renault w Święcicach,
• technologia wzmocnień obiektów budowlanych na wypadek ataku terrorystycznego - projekt badawczy MNiSzW,
• ocena zagrożeń budynków w wyniku potencjalnego wybuchu w magazynie materiałów i przedmiotów wybuchowych,
• ocena odporności konstrukcji na obciążenia wyjątkowe (wybuch mieszaniny paliwowo-powietrznej, katastrofy komunikacyjne),
• ocena szkodliwości drgań wywołanych ruchem komunikacyjnym ( w tym przejazdami metra) na obiekty budowlane i na ludzi w budynkach,
• ocena oddziaływania placów ćwiczeń (strzelnic i poligonów przykoszarowych) z użyciem materiałów wybuchowych na budynki i ludzi w budynkach,
• ocena bezpieczeństwa realizacji prac rozbiórkowych z użyciem materiałów wybuchowych i ich wpływu na otoczenie,
• badania szkodliwości prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych w gruncie (w tym w trakcie zagęszczania metodą wybuchową ) na obiekty budowlane i ludzi w budynkach,
• badania odporności szyb, okien, drzwi i fasad na wybuch zgodnie z obowiązującymi normami,
• badania niszczące i nieniszczące materiałów konstrukcyjnych wraz z opinią techniczną,
• ocena stanu technicznego konstrukcji żelbetowych masywnych z wykorzystaniem techniki Impact Echo i s’MASH Impulse Response System.

Współpraca z otoczeniem zewnętrznym:
• Departament Infrastruktury MON,
• Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych,
• Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych spółka z o.o. we Wrocławiu,
• Centrum Produkcji Wojskowej Huty Stalowa Wola S.A.,
• Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej,
• Mostostal Warszawa S.A.,
• Główny Urząd Nadzoru Budowlanego,
• Warszawskie Centrum Postępu Techniczno - Organizacyjnego Budownictwa – WACETOB,
• Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.
Realizowane są w następujących obszarach:
• oddziaływania wybuchu na budynki i budowle,
• obciążenia dynamiczne elementów wykonanych z fibrobetonów,
• stany pokrytyczne w stalowej kratownicy,
• wpływ wstrząsu schronu na człowieka,
• nieliniowa interakcja wiotkiej obudowy tunelu z ośrodkiem gruntowym,
• modelowanie konstytutywne współczesnych materiałów; numeryczna analiza zagadnień dużych deformacji i zniszczenia elementów konstrukcyjnych,
• badania doświadczalne i analiza eksperymentalna zachowania betonu geopolimerowego,
• badania doświadczalne wpływu przestrzennego ortogonalnego zbrojenia na nośność i przemieszczenie belki żelbetowej,
• opracowanie i badania systemu płaskich siatek o kratownicowym układzie prętów do zbrojenia belki,
• teoretyczno-doświadczalna analiza stanu przemieszczenia i odkształcenia belek żelbetowych,
• efektywność przedsięwzięć, a metoda wrażliwości i przyrostów badania efektywności,
• badania w przestrzeni (1D, 2D, 3D) procesów fizycznych.
W katedrze znajdują się następujące pracownie laboratoryjne:
• Pracownia Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli
• Pracownia Komputerowych Analiz Konstrukcji
• Pracownia Badań Konstrukcji na Oddziaływania Wybuchowe
• Pracownia Wytrzymałości Materiałów
Opis pracowni w dziale - Laboratoria Budownictwa

Wybrane publikacje

Back to top