• baner01
 • baner02
 • baner03
 • baner04
 • baner05
 • baner06
 • baner07
 • baner08
 • baner09
 • baner10
 • baner11

 

 logo iil120
 

Dane adresowe:
Wojskowa Akademia Techniczna - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Instytut Inżynierii Lądowej (budynek 57 pok. 110)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; 00-908 Warszawa
tel./fax (+48) 261-83-94-56; email

 

Zakłady Instytutu Inżynierii Lądowej

1. Zakład Budownictwa Ogólnego (ZBO)

2. Zakład Budownictwa Komunikacyjnego (ZBK)

3. Zakład Inżynierii i Infrastruktury Wojskowej (ZIIW)

 

Lista zbiorcza publikacji Instytutu Geodezji

Badania Instytutu

folder Harmonogram zaliczeń poprawkowych

 

 

rchmielewski piechota aktual
Dyrektor Instytutu
ppłk dr inż. Ryszard Chmielewski
Z-ca dyrektora Instytutu
ppłk dr inż. Mieczysław Piechota

 

Sekretariat:
Małgorzata Adamczewska; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Elżbieta Oględzińska; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zofia Sandomierska; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Katedra Budownictwa Komunikacyjnego i Inżynierii Wojskowej (wcześniej Katedra Inżynierii i Komunikacji) powstała 1 października 2016 roku w wyniku reorganizacji struktur Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji. Zadania dydaktyczne i naukowe realizowane w Katedrze są kontynuacją i twórczym rozwijaniem zadań realizowanych wcześniej w Instytucie Inżynierii Lądowej WIG. Protoplastą Katedry Inżynierii i Komunikacji był powołany w 1951 roku Fakultet Wojsk Inżynieryjnych, który w 1958 roku przekształcił się w Wydział Inżynieryjno - Saperski. W tym czasie wyodrębniono w wydziale Katedrę Inżynierii Wojskowej, której pierwszym kierownikiem został płk doc. dr inż. Stanisław Kożuchowski. W wyniku kolejnej reorganizacji wydziału, w 1979 roku powstaje Instytut Inżynierii i Komunikacji Wojskowej z płk prof. Tadeuszem Białobrzeskim na czele. Instytut po 1985 roku zredukowano do katedry o tej samej nazwie. Kolejna reorganizacja struktur wydziału ma miejsce w 1994 roku, kiedy na skutek połączenia Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji oraz Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej powstaje Wydział Inżynierii Lądowej, Chemii i Fizyki Technicznej. Jedną z komórek organizacyjnych staje się Instytut Inżynierii Wojskowej, który w 2003 roku zmienia nazwę na Instytut Inżynierii Lądowej i Geodezji, w ramach którego działały zakłady: Dróg Mostów i Lotnisk oraz Technologii i Organizacji Budowy. W maju 2006 roku Senat WAT podjął uchwałę o utworzeniu z dniem 1 września tego roku Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji. W jego strukturach powstaje również Katedra Inżynierii i Komunikacji, która pozostała w nich do 31.08.2012 roku. W ramach restrukturyzacji Wydziału, z połączenia Katedry Inżynierii i Komunikacji oraz Katedry Budownictwa w dniu 1 września 2012 roku powstaje Instytut Inżynierii Lądowej. Katedra Inżynierii i Komunikacji jest bezpośrednim spadkobiercą specjalności promowanych przez Zakłady Dróg Mostów i Lotnisk oraz Technologii i Organizacji Budowy, szczególnie w zakresie budowy mostów i technologii i organizacji budowy.

W ramach kierunku budownictwo, Katedra profiluje na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia (studia inżynierskie i magisterskie) specjalności:
- inżynieria wojskowa,
- infrastruktura wojskowa,
- budownictwo komunikacyjne

Katedra przygotowana jest do wznowienia odbywających się w latach ubiegłych studiów podyplomowych i kursów dokształcających w zakresie:
- organizacji inwestycji budowlanych,
- technologii i organizacji w budownictwie,
- projektowania, budowy i modernizacji dróg kolejowych,
- eksploatacji i osłony technicznej infrastruktury transportowej w sytuacjach kryzysowych,
- dostosowania lotnisk wojskowych do standardów NATO.

Katedry Inżynierii i Komunikacji prowadzi badania związane z:
- problemami technicznymi, technologicznymi i organizacyjnymi projektowania, budowy  oraz eksploatacji infrastruktury budowlanej i transportowej,
- problemami przygotowania, projektowania i realizacji przedsięwzięć budowlanych, w tym przede wszystkim infrastruktury obronnej i transportowej,
- procesami wykorzystania mostów i wiaduktów składanych oraz mostów pływających do zabezpieczenia infrastruktury transportowej/komunikacyjnej w sytuacjach kryzysowych,
- analizą oddziaływań wyjątkowych, w tym obciążeń dynamicznych na materiały i elementy konstrukcji budowlanych,
- projektowaniem, budową i eksploatacją komunikacyjnych obiektów inżynieryjnych.

W Katedrze powołano następujące zespoły naukowo - badawcze:

1. Zespół ds. inżynierii przedsięwzięć budowlanych
dr inż. Tomasz WOJTKIEWICZ (kierownik)
prof. dr hab. inż. Tadeusz KASPROWICZ
mgr inż. Grzegorz JAKUBOWSKI
kpt. mgr inż. Bartosz JANUSZEWSKI

Obszar badań naukowych zespołu:
- Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi. Organizacja budowy - planowanie i projektowanie struktur zarządzania. Optymalizacja operacji technologicznych.
- Harmonogramowanie i ocena ryzyka budowy.
- BIM Building Information Modeling - wdrażanie informacji BIM i narzędzi do opisu wirtualnej rzeczywistości w budownictwie.
- Oceny, opinie i ekspertyzy dotyczące realizacji przedsięwzięć budowlanych.
- Kosztorysowanie - narzędzia, metody, bazy danych.

2. Zespół ds. nawierzchni drogowych i lotniskowych
dr inż. Bogdan WOJEWÓDZKI (kierownik)
dr hab. inż. Włodzimierz IDCZAK
dr inż. Tomasz RUDNICKI
dr inż. Stanisław SANCEWICZ
dr inż. Grzegorz ROGOJSZ

Obszar badań naukowych zespołu:
- Możliwości wykorzystania betonu wałowanego w budownictwie drogowym i lotniskowym oraz alternatywne zastosowania betonu wałowanego do budowy dróg gminnych, serwisowych, leśnych i poligonowych.
- Technologia whitetopping do naprawy zdegradowanych nawierzchni bitumicznych.
- Wykorzystanie polimeru siarki jako spoiwa do szybkich napraw nawierzchni drogowych i lotniskowych.
- Nawierzchnie składane do szybkiej naprawy lotnisk zniszczonych w czasie wojny.

3. Zespół ds. obiektów inżynieryjnych
ppłk dr inż. Ryszard CHMIELEWSKI (kierownik)
prof. dr hab. inż. Jan MARSZAŁEK
prof. dr hab. inż. Lech SOLARZ
dr inż. Andrzej WOLNIEWICZ
mjr dr inż. Mieczysław PIECHOTA

Obszar badań naukowych zespołu:
- Analiza techniczno-eksploatacyjna konstrukcji mostów składanych. Badania modelowe.
- Określenie wymogów eksploatacyjno - technologicznych, które powinny być spełnione dla przepraw mostowych zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami i normatywami.
- Opracowanie wytycznych co do technologii budowy, stosowanych materiałów i gabarytów elementów składowych i wyposażenia.
- Opracowanie koncepcji projektowej nowego mostu składanego

4. Zespół ds. inżynierii wojskowej
doc. dr inż. Wiesław MŁODOŻENIEC (kierownik)
dr inż. Leopold KRUSZKA
mgr inż. Ryszard REKUCKI
kpt. mgr inż. Krzysztof DUDA
por. mgr inż. Paweł MUZOLF
mgr inż. Bartosz BAWIEC

Obszar badań naukowych zespołu:
- Projektowanie i realizacja robót budowlanych z zastosowaniem materiałów wybuchowych.
- Badania oddziaływań wybuchu na obiekty budowlane i ich otoczenie.
- Badania nieniszczące elementów obiektów budowlanych.
- Metody zagęszczania gruntów budowlanych z zastosowaniem mikrowybuchów

 • Projekt pn. „Badania sztywności nawierzchni kolejowej i rozjazdów kolejowych. badania genezy powstawania nierówności elementów nawierzchni kolejowej”
  Realizacja luty 2016 r. – styczeń 2017r. i finansowany ze środków Fundacji Grupy PKP w ramach drugiej edycji programu „KOLEJ NA INNOWACJE”.
 • Projekt pn. „Badania genezy zjawiska wyboczenia torów na podstawie analizy naprężeń termicznych oraz naprężeń pochodzących od sił dynamicznych w torze bezstykowym na istniejącej linii kolejowej”
  Realizacja luty 2016 r. – styczeń 2017r. i finansowany ze środków Fundacji Grupy PKP w ramach drugiej edycji programu „KOLEJ NA INNOWACJE”.
 • Badania skuteczności zagęszczania gruntów nawodnionych piaszczystych i oddziaływania parasejsmicznego na obiekty budowlane przy realizacji strzelań ukrytymi ładunkami wydłużonymi materiału wybuchowego.
  Badania realizowane we wrześniu i październiku 2016 na poligonie WITU w Zielonce. Badania realizowała firma Bakachem sp. z o.o na zlecenie WITU. Opieka naukowa – Wojskowa Akademia Techniczna.
 • Projekt pn. „Wpływ oddziaływań klimatycznych na trwałość nawierzchni”
  Realizacja grudzień 2013 r. – grudzień 2014r. i finansowany ze środków Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji.
 • PBU 305.WAT/2005 - Projekt koncepcyjny poszerzenia jezdni drogowego mostu składanego DMS-65 do 6,20m.
 • Grant Nr T00A03918 - Studia i analiza projektowa wykorzystania konstrukcji składanych do budowy obiektów komunikacyjnych.
 • Grant KBN Nr T07E02910 - Systemy wspomagania decyzji technicznych i technologiczno – organizacyjnych zadań inżynieryjnych warunkach niepewności i ryzyka.
 • Grant KBN Nr T00A03220 - Analiza dynamiczna mostów składanych eksploatowanych w warunkach osiadania podpór.
 • Grant KBN Nr T00A02620 - Metoda szybkiej oceny nośności uszkodzonych mostów składanych.

Pracownicy Katedry posiadają uprawnienia konstrukcyjno-budowlane, w zakresie projektowania i wykonawstwa obiektów budowlanych bez ograniczeń. Posiadają również uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego w pełnym zakresie oraz uprawnienia inspektora mostowego.

Katedra specjalizuje się w wykonywaniu ekspertyz budowlanych i naukowo-technicznych dotyczących:
- diagnostyki obiektów budowlanych w zakresie określenia ich stanu technicznego oraz przedstawienia propozycji technologii robót budowlanych polegających na usunięciu występujących uszkodzeń i nieprawidłowości w elementach konstrukcyjno-budowlanych wraz z analizą opłacalności remontów,
- zabezpieczeń technicznych obiektów budowlanych przed oddziaływaniami wyjątkowymi,
- procesu budowlanego realizowanych inwestycji budowlanych, w tym Programu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa w Polsce.

Przykłady ekspertyz naukowo-technicznych i budowlanych w dziedzinach:

Zabezpieczenia obiektów

 • PROJEKT BUDOWLANY stalowej konstrukcji nośnej budowli ochronnej rozbudowanych i nadbudowanych obiektów Ambasady RP w Bagdadzie (Irak) - 2008 r.
ekspertyzy kiik ekspertyzy kiik
 • EKSPERTYZA NAUKOWO TECHNICZNA dotycząca zabezpieczenia technicznego i budowlanego kompleksów zamkniętych, z uwzględnieniem różnych stanów zagrożeń terrorystycznych oraz specyfiki przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - 2009 r.
 • EKSPERTYZA NAUKOWO TECHNICZNA dotycząca standardów zabezpieczenia pawilonu ochrony oraz budynków ambasady RP w Kabulu wraz z wytycznymi projektowymi ochrony budowlano-mechanicznej - 2010 r.

Zabytkowych obiektów budowlanych

 • PROJEKTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE naprawy gzymsu kordonowego oraz wykonania izolacji przeciwwodnej stropu z ociepleniem wieży (dzwonnicy) kościoła św. Anny w Warszawie - 2004 r.
 • PROJEKT remontu i zabezpieczenia przeciwwodnego Kościoła św. Krzyża wraz z inwentaryzacją Kościoła Dolnego - 2006 r.
 • EKSPERTYZA BUDOWLANA zawilgoconych murów Nekropolii Świętokrzyskiej w Dolnym Kościele Bazyliki Mniejszej Św. Krzyża przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 w Warszawie - 2007 r.
 • EKSPERTYZA BUDOWLANA stanu technicznego budynku Pałacu Staszica znajdującego się przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie - 2007 r.
 • PROJEKT TECHNICZNY wzmocnienia konstrukcji kopuły kościoła św. Anny w Wilanowie -  2009 r.
ekspertyzy kiik ekspertyzy kiik
 • EKSPERTYZA NAUKOWO-TECHNICZNA dotycząca oceny stanu technicznego i wskazania optymalnej metody wykonania stabilizacji ściany oporowej – zagrożonej katastrofą budowlaną – zlokalizowanej na ulicy Brzozowej w Warszawie - 2012
ekspertyzy kiik ekspertyzy kiik

Obiektów infrastruktury komunikacyjnej

 • EKSPERTYZA dotycząca możliwości i sposobu naprawy posadzki przemysłowej w hangarze nr 23 na terenie jednostki wojskowej w Mińsku Mazowieckim.
ekspert_1
 • Opinia ekspercka dotycząca wyceny prac niewykonanych w ramach umowy na zaprojektowane i wybudowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Etap I - rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej”
 • EKSPERTYZA TECHNICZNA odcinka autostrady A-2 od km 348+100 do km 353+100 - 2005 r.
  ekspertyzy kiik
 • EKSPERTYZA TECHNICZNA drogi ekspresowej S-1 na odcinku Pyrzowice-Podwarpie od km 1+558,35 do km 11+004,56 - 2007 r.
 • EKSPERTYZA TECHNICZNA obiektu mostowego nr 39T w ciągu drogi krajowej nr 8 – Węzeł Marywilska: wiadukt południowy nad torami PKP Warszawa Toruńska, zjazd z Trasy Toruńskiej w kierunku południowym - 2007 r.
 • EKSPERTYZA wiaduktu drogowego nad Centralną Magistralą Kolejową w ciągu drogi gminnej nr 113004E w m. Narty gminy Biała Rawska - 2008 r.
ekspertyzy kiik ekspertyzy kiik
 • PRZEGLĄD SPECJALNY kolejowego mostu stalowego linii 014 Łódź Kaliska – Tuplice w km 33,190 - 2009 r.
 • OPINIA NAUKOWO-TECHNICZNA dotycząca przyczyn powstania zarysowań obiektów inżynierskich na budowie drogi ekspresowej S-8 od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia w Warszawie na odcinku od km 1+099 do km 6+000 - 2009 r.

Weryfikacji projektów

 • EKSPERTYZA BUDOWLANA - kompleksowa weryfikacja konstrukcyjno-budowlana głównej konstrukcji nośnej zadaszenia Stadionu Miejskiego przy ul. Bułgarskiej w Poznaniu wraz ze sprawdzeniem właściwie przyjętych obciążeń stałych i użytkowych, w tym klimatycznych oraz przeprowadzeniem statyczno - wytrzymałościowych normatywnych obliczeń sprawdzających - 2009 r.
ekspertyzy kiik ekspertyzy kiik
 • WERYFIKACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO - „Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszewskiego, Krypską i Stocką w Warszawie” w zakresie rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, drogowych wraz z zagospodarowaniem terenu - 2009 r.
 • Ekspertyza techniczna dotycząca kompleksowej oceny konstrukcji schodów kaskadowych Stadionu Narodowego, bez schodów ruchomych, w oparciu o analizę rozwiązań i stanu wytypowanych elementów w ciągach schodów przy stanie zaawansowania ich budowy na dzień 1 lipca 2011 r. - 2011 r.
ekspertyzy kiik  ekspertyzy kiik

Oceny wpływu budowy na obiekty pobliskie

 • Opinia techniczna oddziaływania budowy II Etapu zespołu biurowego West Station na sąsiadujące tory i mur oporowy - PKP Warszawa Zachodnia
ekspert_2
ekspert_3
 • PROJEKT MONITORINGU istniejących budynków sąsiednich podczas realizacji obiektu biurowego o pow. 30 000 m2 „Wolf Immobilien Marszałkowska” w Warszawie przy skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Żurawiej w celu oceny wpływu planowanej zabudowy na bezpieczeństwo tych obiektów - 2007 r.
 • EKSPERTYZA TECHNICZNA: wpływu planowanej zabudowy na terenie dawnych Zakładów „Foton” w Warszawie przy ul. Wolskiej /Skierniewickiej na bezpieczeństwo już istniejących budynków zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie robót - 2007 r.

Projekty konstrukcji nawierzchni drogowo - lotniskowych

 • PROJEKT prefabrykowanej żelbetowej płyty lotniskowej do szybkiego remontu nawierzchni na lotnisku Kraków-Balice.
 • PROJEKT prefabrykowanych żelbetowych wyspowych progów zwalniających dla miasta Warszawy. Praca na zlecenie ZDM Warszawa.
 • PROJEKT ORAZ STANDARDY WYKONAWCZE betonowych zatoczek autobusowych dla miasta Warszawy. Praca na zlecenie ZDM Warszawa.

Projektowanie i realizacja prac rozbiórkowych z użyciem materiałów wybuchowych

ekspert_4
ekspert_5
ekspert_6
ekspert_7

Pracownicy Katedry występują ponadto, jako biegli sądowi, w opiniowaniu na zlecenie sądów, spraw z zakresu budownictwa, a także uczestniczą w pracach komitetów technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Pracownie katedry, wykorzystywane do celów dydaktycznych to:
1. Pracownia Diagnostyki Nawierzchni,
2. Pracownia Mechaniki Gruntów,
3. Pracownia Metod Obliczeniowych w Inżynierii i Komunikacji.

Pracownie katedry, wykorzystywane do celów badawczych to:
1. Pracownia Badań Konstrukcji Na Oddziaływania Dynamiczne,
2. Wydziałowa Pracownia Konstrukcji Nawierzchni. ( link do strony PKNWIG )

Ze szczegółowym opisem bazy technicznej można zapoznać się w dziale - Laboratoria Budownictwa.

Katedra Budownictwa Komunikacyjnego i Inżynierii Wojskowej w ramach działalności naukowo badawczej współpracuje z:
1. Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad;
2. Instytutem Badawczym Dróg i Mostów;
3. Instytutem Kolejnictwa;
4. Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych;
5. Polskimi Liniami Kolejowymi S. A.;
6. Politechniką Krakowską, Politechniką Warszawską i Politechniką Wrocławską;
7. Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
8. Szefostwem Transportu i Ruchu Wojsk SG WP;
9. Stowarzyszeniami naukowo-technicznymi FSNT NOT: PZITB, SITK RP, TNOiK;

 1. dr hab. inż. Henryk BAŁUCH
 2. Płk prof. dr hab. inż. Tadeusz BIAŁOBRZESKI
 3. Płk dr hab. inż. Ryszard BOCHENEK, prof. WAT
 4. Płk doc. dr hab. inż. Zbigniew BURSZTYNOWSKI
 5. Płk dr inż. Jacek DUDZIŃSKI
 6. Płk mgr inż. Zbigniew DURASIEWICZ
 7. Płk doc. dr inż. Zdzisław DYLĄG
 8. Płk dr inż. Julian GOGOL
 9. Płk mgr inż. Jerzy Robert JARZYNA
 10. Płk prof. dr hab. inż. Tadeusz KASPROWICZ
 11. Ppłk mgr inż. Jerzy LISIAK
 12. Płk dr hab. inż. Roman MARCINKOWSKI prof. WAT i PW
 13. Płk prof. dr hab. inż. Jan MARSZAŁEK
 14. Płk mgr inż. Eugeniusz OSIECKI
 15. Płk dr inż. Jan PODLEWSKI
 16. Płk doc. dr inż. Jerzy RUTKOWSKI
 17. dr hab. inż. Franciszek Ksawery SZELĄGOWSKI
 18. Płk mgr inż. Tadeusz WISŁAWSKI
 19. Płk dr inż. Andrzej WOLNIEWICZ

Back to top