• baner01
 • baner02
 • baner03
 • baner04
 • baner05
 • baner06
 • baner07
 • baner08
 • baner09
 • baner10
 • baner11

<< powrót do Instytutu <<

  Dane adresowe:
Wojskowa Akademia Techniczna - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Zakład Systemów Informacji Geoprzestrzennej (ZSG)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; 00-908 Warszawa (budynek 58 pok.107)
tel. (+48) 261-83-70-77


amoscicka

Kierownik Zakładu
dr hab. inż. Albina Mościcka, prof. uczelni

Nauczyciele akademiccy:

 1. dr hab. inż. Albina Mościcka, prof. uczelni - kierownik
 2. ppłk dr hab. inż. Krzysztof Pokonieczny
 3. kpt. dr inż. Marek Wyszyński
 4. ppor. mgr inż. Wojciech Dawid
 5. prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka
 6. dr hab. inż. Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska, prof. uczelni
 7. dr inż. Beata Całka
 8. dr inż. Marta Kuźma
 9. dr inż. Joanna Nowak Da Costa
 10. mgr inż. Sylwia Borkowska
 11. mgr Jacek Augustyniak

Starszy referent ds. administracyjnych: w/w

Dane kontaktowe w/w osób w dziale - PRACOWNICY


Działalność naukowa i dydaktyczna
Zakład posiada pracownie i stanowiska do pozyskiwania geodanych, numerycznego opracowania wyników pomiarów geodezyjnych klasycznych i satelitarnych, symulacji komputerowych z zakresu geodezji, geofizyki i geodynamiki oraz przetwarzania masowego.

Wykorzystywane są do prowadzenia badań w zakresie analizy jakości obserwacji GPS oraz do dowiązywania lokalnych osnów geodezyjnych zakładanych technikami klasycznymi i satelitarnymi. Obserwacje rejestrowane na stacji referencyjnej WAT1 oraz WAT2 dostępne są również w procesie kształcenia. Pomiary te stanowią materiał obliczeniowy do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu przetwarzania danych GNSS, szczególnie na specjalności Techniki Kosmiczne i Satelitarne w Geodezji.

Stacje referencyjne GNSS: WAT2 (po lewej) i WAT1 (po prawej)

Głównym elementem stacji WAT1 jest odbiornik Leica GRX1200 GG Pro z anteną Leica L1/L2 Choke Ring, który odbiera sygnały od satelitów GPS i GLONASS. Stacja ta należy do ogólnopolskiej sieci ASG-EUPOS i stanowi punkt podstawowej poziomej osnowy poziomej. Drugą stacją jest stacja WAT2 wyposażona w odbiornik Trimble NetR9 z anteną GNSS Choke Ring (Dorn Margolin). Jest ona przystosowana do obioru sygnałów z systemów GPS, GLONASS, Galileo, SBAS oraz BeiDou z częstotliwością 50Hz. Dodatkowo dla anteny została wykonana kalibracja indywidualna.

Składa się z klastra komputerowego opartego na serwerze kasetowym wyposażonego w 32 węzły. Każdy węzeł wyposażony jest w procesor Intel Xeon X5670 o częstotliwości taktowania 2.93GHz z 12 fizycznymi rdzeniami, oraz pamięć operacyjną RAM 24GB. Klaster działa pod kontrolą 64-bitowego systemu operacyjnego Debian Linux. Jako przestrzeń dyskowa używane są dwie macierze blokowe (HP P2000, oraz EMC2 VNX5200). Systemy plikowe są udostępniane do przestrzenia klastra za pomocą 3 serwerów pomocniczych przy użyciu NFS. Klaster wykorzystywany jest w ramach studiów indywidualnych, a dane dzięki niemu pozyskane służą do prowadzenia zajęć na specjalności techniki kosmiczne i satelitarne w geodezji. Stanowią one także bazę dla prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich.

Klaster komputerowy FENIX

W oparciu o klaster prowadzone są badania związane z adaptacją mezoskalowego modelu dynamiki atmosfery WRF dla obszaru Polski. Zbudowany system komputerowy jest wykorzystywany m. in. do symulacji procesów geofizycznych, badania ruchu płyt kontynentalnych, symulacji zmian klimatycznych, propagacji sygnałów GPS, badania przepływów hydrologicznych, analizowania połączonych modeli meteorologicznych - hydrologicznych i numerycznych terenu oraz precyzyjnego opracowania obserwacji GPS, GALILEO w ramach projektów ASG-EUPOS i EPN. Prowadzenie badań umożliwiają zainstalowane systemy obliczeniowe, m.in. numeryczny model pogody – WRF 3.6 oraz oprogramowanie do zaawansowanych obliczeń GNSS: Bernese 5.2 oraz GAMIT 10.5.

Sala 105/58 – Pracownia pomiarów satelitarnych (opiekun: dr inż. Jerzy Saczuk)

Opis sali i wyposażenia:

 1. Sala przeznaczona do pracy doktorantów Zakładu Geomatyki Stosowanej.
 2. Stanowisko komputerowe do zastosowań graficznych podłączone do wielkoformatowej drukarki przeznaczonej m.in. do drukowania prezentacji wyników badań.
 3. Cztery stanowiska komputerowe dla doktorantów Zakładu Geomatyki Stosowanej (podstawowe wyposażenie Pracowni). Na komputerach zainstalowane jest oprogramowanie służące do opracowania i analizy obserwacji GNSS (TBC, RTKLib, gLAB). Każdy z komputerów podłączony jest do sieci, dzięki czemu możliwe jest korzystanie
  z klastra komputerowego będącego na wyposażeniu Zakładu Geomatyki Stosowanej.
 4. Wyposażenie służące do wykonywania pomiarów GNSS jest dostępne dla użytkowników Pracowni. Znajduje się ono w magazynie (06/58).
 5. W sali zapewnione jest bezpośrednie połączenie z Internetem, umożliwiające korzystanie z bazy uczelnianej E-źródła i pracę własną doktorantów.

Sala 108/58 – Pracownia geodezji zintegrowanej (opiekun: dr inż. Andrzej Araszkiewicz)

Opis sali i wyposażenia:

 1. Sala przeznaczona jest do prowadzenia wykładów, ćwiczeń (na specjalności Techniki Kosmiczne i Satelitarne w Geodezji) oraz laboratoriów.
 2. 20 stanowisk komputerowych wraz z oprogramowaniem specjalistycznym do przetwarzania obserwacji GNSS (m.in. TGO, G-LAB, RTKlib, TEQC). Wykorzystywane podczas zajęć laboratoryjnych.
 3. Bezpośrednie połączenie 20 stanowisk z klastrem komputerowym Fenix w pomieszczeniu 104/58 do prowadzenia prac w środowisku Linux – w grupach laboratoryjnych. Dla doktorantów udostępniane są aplikacje specjalistyczne zaimplementowane na maszynach o dużej mocy obliczeniowej.
 4. Wyposażenie służące do wykonywania pomiarów jest dostępne dla użytkowników Pracowni. Znajduje się ono w magazynie (06/58).

Sala 06/58 (magazyn)

Opis sali i wyposażenia:

 1. Sala przeznaczona jest do przechowywania sprzętu pomiarowego dla pracowników oraz doktorantów Zakładu Geomatyki Stosowanej.
 2. Na wyposażeniu sali są m.in. dwuczęstotliwościowe odbiorniki Trimble 5700, SPS881, SPS851, a także 100Hz odbiornik Septentrio PolaRX. Dodatkowo zestawy do prowadzenie pomiarów metodą RTK (Trimble oraz Leica Viva).

Pracowania wyposażona jest również w zestaw pomiarowy do monitoringu strukturalnego, tachimetr robotyczny Leica TM30, pochyłomierze Nivel i inne.

Back to top