• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

 

logo ig
 

Dane adresowe:
Wojskowa Akademia Techniczna - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji (budynek 57 pok. 5)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; 00-908 Warszawa
tel./fax (+48) 261-83-96-92; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zakłady Instytutu Geodezji

1. Zakład Geodezji i Nawigacji (ZGN)

2. Zakład Systemów Informacji Geoprzestrzennej (ZSG)

3. Zakład Teledetekcji, Fotogrametrii i Rozpoznania Obrazowego (ZTFR)

4. Zakład Hydrometeorologii Wojskowej i Geomatyki (ZHWG)

Lista zbiorcza publikacji Instytutu Geodezji

Badania Instytutu

folder Harmonogram zaliczeń poprawkowych

 

 

kpokonieczny ig dwierzbicki ig
Dyrektor Instytutu
Ppłk dr hab. inż. Krzysztof Pokonieczny
Z-ca dyrektora Instytutu
Dr hab. inż. Damian Wierzbicki, prof. uczelni

 


Sekretariat:
Marzena Janicka email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualnie Instytut Geodezji, który kształci kadrę oficerską dla potrzeb służby wojskowej oraz inżynierów do realizacji zadań na rzecz gospodarki narodowej, ponownie funkcjonuje od 1 września 2012 r. w wyniku przekształcenia organizacyjnego Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji.

Jest historycznym spadkobiercą:

- Zakładu Geodezji (1953) w Fakultetu Wojsk Inżynieryjnych (1951),
- Katedry Geodezji i Topografii (1957) w Wydziale Inżynieryjno-Saperskiem Fakultetu Wojsk Pancernych, Samochodowych i Inżynieryjnych (1958),
- Katedry Geodezji i Topografii (1957) i Katedry Geodezji Wyższej i Astronomii (1961) w Wydziale Inżynierii Wojskowej i Geodezji (1962),
- Instytutu Geodezji i Fotogrametrii (1979), zreorganizowanego i powiększonego Instytutu Geodezji i Meteorologii w Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji (1979),
- Instytutu Inżynierii Wojskowej (1995) w Wydziale Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej,
- Instytutu Inżynierii Lądowej i Geodezji (2003) w Wydziale Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej,
- Katedry Geodezji (2006) oraz Katedry Geoinformatyki i Teledetekcji (2006) w Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji (2006),
- Zakładów: Geodezji, Geomatyki Stosowanej, Fotogrametrii i Teledetekcji oraz Systemów Informacji Geograficznej (2008) w Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji (2006)

Pod koniec sierpnia 1953 roku płk Bronisław Dzikiewicz został skierowany do Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie miał zorganizować zakład geodezji i prowadzić wykłady oraz ćwiczenia z topografii, a następnie zorganizować specjalistyczne studia geodezji wojskowej. W 1957 roku został opracowany program do nauczania dla specjalności geodezja wojskowa, który rozpoczęto realizować od roku akademickiego 1957/58 w nowo utworzonej Katedrze Geodezji i Topografii.

W 1958 roku Fakultet Wojsk Inżynieryjnych przekształcono w Wydział Inżynieryjno-Saperski Fakultetu Wojsk Pancernych, Samochodowych i Inżynieryjnych. Okres ten charakteryzował się dynamicznym rozwojem dydaktyki, uruchamianiem bazy laboratoryjnej, kształtowaniem nowych specjalności, tworzeniem zespołów naukowo – badawczych i dydaktycznych.

W 1961 roku w ramach specjalności „geodezja wojskowa" została utworzona na Wydziale Inżynierii Wojskowej Katedra Geodezji Wyższej i Astronomii z dwoma pracowniami.

W roku 1962 powstaje Wydział Inżynierii Wojskowej i Geodezji, który w roku 1979 przekształca się w Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji. Nowa struktura sprzyjała tworzeniu się zespołów naukowych podejmujących w szerszym zakresie prace badawcze użyteczne, w pierwszej kolejności, w wojsku. Kadra otrzymywała liczne nagrody i wyróżnienia. Wzrasta poziom kształcenia i prestiż Wydziału. Postawiwszy na odpowiednim poziomie proces nauczania, obie katedry rozpoczęły prace naukowo-badawcze. Oto niektóre główne ich tematy: wyrównywanie dużych sieci geodezyjnych; szybkie zakładanie osnów geodezyjnych; zastosowanie promieni podczerwonych w geodezyjnych przyrządach pomiarowych. Przystąpiono do wykorzystania techniki laserowej wykorzystania autografów do opracowania zdjęć o zmiennej ogniskowej, opracowania map terenów o niewielkiej deniwelacji metodami stereofoto. Nastąpiła znaczna intensyfikacja prac habilitacyjnych i doktoryzacji kadry.

Od tego momentu następuje dynamiczny rozwój specjalności, tak w sferze dydaktycznej, jak i naukowej: w maju 1979 roku zostaje utworzony Instytut Geodezji i Fotogrametrii, a 15 września 1983 r. powstaje zreorganizowany i powiększony Instytut Geodezji i Meteorologii. W obu przypadkach przełożeni powierzyli kierownictwo twórcy instytutów płk prof. Stanisławowi Pachucie.

W strukturze instytutu funkcjonowały pierwotnie trzy, a następnie cztery zakłady, którymi kierowali nieetatowi kierownicy. Instytut był odpowiedzialny za kształcenie na kierunku geodezja i kartografii w trzech specjalnościach: geodezja wojskowa, rozpoznanie obrazowe oraz meteorologia. W roku 1994 nastąpiło połączenie Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji z Wydziałem Chemii i Fizyki Technicznej. Zmianie uległa struktura i powstał najpierw Instytut Inżynierii Wojskowej, który później przekształcił sie w Instytut Inżynierii Lądowej i Geodezji. Po rozdzieleniu wydziałów w 2005 roku najpierw panowała struktura katedralna, a następnie katedralno zakładowa. W 2012 roku decyzją Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji następuje powrót do struktury instytutowej z czterema zakładami.

Obecnie Instytut Geodezji kształci kadrę wojskową i cywilną na kierunku geodezja i kartografia w następujących specjalnościach:

- pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej,
- fotogrametria, teledetekcja i GIS,
- rozpoznanie obrazowe,
- meteorologia.

Back to top