• baner01
 • baner02
 • baner03
 • baner04
 • baner05
 • baner06
 • baner07
 • baner08
 • baner09
 • baner10
 • baner11

<< powrót do Instytutu Geodezji

  Dane adresowe:
Wojskowa Akademia Techniczna - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Zakład Pomiarów Geodezyjnych  i Topografii Wojskowej (ZGT)
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; 00-908 Warszawa (budynek 57 pok.6)
tel. (+48) 261-83-94-75

 Kierownik Zakładu
dr inż. Ryszard Sołoducha

Nauczyciele akademiccy:

 1. dr inż. Ryszard Sołoducha - kierownik
 2. prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski
 3. dr hab. inż. Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska, prof WAT
 4. dr inż. Tomasz Wojciechowski
 5. dr inż. Bogdan Kolanowski
 6. dr inż. Olga Matuk
 7. ppłk dr inż. Krzysztof Pokonieczny
 8. mgr Jacek Augustyniak
 9. mgr inż. Krzysztof Baszkiewicz
 10. mgr inż. Dorota Latos
 11. kpt. mgr inż. Marek Wyszyński
 12. mgr inż. Mieczysław Wasielczuk

Technik: Bożena Jamiołkowska

 

Dane kontaktowe w/w osób w dziale - PRACOWNICY

 

Działalność dydaktyczna i naukowa
Zakład na kierunku "Geodezja i Kartografia" prowadzi działalność dydaktyczną i naukową w zakresie geomatyki, geodezyjnych pomiarów szczegółowych, geodezyjnej techniki pomiarowej, geodezji wyższej, astronomii geodezyjnej, geodezji inżynieryjnej i miejskiej, kartografii, topografii, geodezji obszarów rolnych i leśnych, szacowania nieruchomości i prawa geodezyjnego. Ponadto na kierunku "budownictwo" prowadzone są zajęcia dydaktyczne z przedmiotu geodezja.

Pracownia geodezyjna
W pracowni geodezyjnej (s. 06/58) realizowane są ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotów: geodezyjna technika pomiarowa, geodezja inżynieryjna i geodezyjne pomiary szczegółowe. Pracownia o powierzchni 92m2 wyposażona jest w 5 stanowisk pod instrumenty geodezyjne na słupkach betonowych oraz 8 stanowisk do rozstawiania instrumentów geodezyjnych na statywach. Na ścianach i półkach rozmieszczone są tarcze celownicze, a także schematy i plansze poglądowe. Do realizacji ćwiczeń laboratoryjnych wykorzystywane są takie instrumenty jak: tachimetry elektroniczne, niwelatory kodowe, teodolity optyczne, niwelatory techniczne itd.

Ćwiczenia w terenie
Na terenie zamkniętym WAT prowadzona jest większość ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotów: geodezyjne pomiary szczegółowe, geodezja inżynieryjna, ćwiczenia terenowe z geodezji wyższej oraz ćwiczenia terenowe z geodezji. Prawidłową realizację ćwiczeń umożliwia, założona na terenie WAT, szczegółowa osnowa geodezyjna - pozioma i wysokościowa. W celu zwiększenia stopnia trudności ćwiczeń terenowych z geodezji oraz prawidłowej realizacji ćwiczeń terenowych z geodezji rolnej, zajęcia z tych przedmiotów prowadzone są także w Opatowie i w Ostródzie.

Back to top