• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej zawiadamiają, że w dniu 11.05.2018r, o godz.12.00, w sali Rady Wydziału (budynek 58, sala 110), przy ul. gen. W. Urbanowicza 2 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Ewy Janczar. Temat rozprawy: „Koncepcja usprawnienia przepływu danych przestrzennych w administracji publicznej”. Promotor: prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka. Recenzenci: prof. dr hab inż. Stanisław Białousz - pdf Zobacz recenzje (1.17 MB) ; dr hab. inż. Elżbieta Lewandowicz - pdf Zobacz recenzje (1.72 MB) . Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej WAT,  ul. gen. W. Urbanowicza 19. pdf Streszczenie (195 KB) rozprawy doktorskiej i recenzje zostały zamieszczone na  wydziałowej stronie internetowej.

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej zawiadamiają, że w dniu 05.04.2018r, o godz.12.00, w sali Rady Wydziału (budynek 58, sala 110), przy ul. gen. W. Urbanowicza 2 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jacka Trzmiela. Temat rozprawy: „Prognoza teoretyczna efektów usuwania pionowych deformacji eksploatacyjnych nawierzchni kolejowych”. Promotor: prof. dr hab. inż. Grzegorz Bąk. Recenzenci: dr hab. inż. Mirosław Graczyk - pdf Zobacz recenzje (295 KB) ; dr hab. inż. Tadeusz Chyży, prof. PB - pdf Zobacz recenzje (2.30 MB) . Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej WAT,  ul. gen. W. Urbanowicza 19. pdf Streszczenie (221 KB) rozprawy doktorskiej i recenzje zostały zamieszczone na  wydziałowej stronie internetowej.

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej zawiadamiają, że w dniu 07.03.2018r, o godz.11.15, w sali Rady Wydziału (budynek 58, sala 110), przy ul. gen. W. Urbanowicza 2 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Łukasza Anaszewicza. Temat rozprawy: „Analiza eksperymentalna zachowania materiału i zbrojonego elementu konstrukcyjnego z betonu geopolimerowego”. Promotor: prof. dr hab. inż. Adam Stolarski. Recenzenci: prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk - pdf Zobacz recenzje (2.33 MB) ; prof. dr hab. inż. Stefania Grzeszczyk - pdf Zobacz recenzje (3.71 MB) . Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej WAT,  ul. gen. W. Urbanowicza 19. pdf Streszczenie (46 KB) rozprawy doktorskiej i recenzje zostały zamieszczone na  wydziałowej stronie internetowej.

Back to top