• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej zawiadamiają, że w dniu 24.09.2018r, o godz.13.00, w sali Rady Wydziału (budynek 58, sala 110), przy ul. gen. W. Urbanowicza 2 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Macieja Gruszczyńskiego. Temat rozprawy: „Zastosowanie probabilistycznej analizy składowych głównych do badania błędów wspólnego typu w regionalnych sieciach GNSS”. Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Bogusz. Recenzenci: dr hab. Mariusz Szymanowski - pdf Zobacz recenzje (2.12 MB) ; dr hab. inż. Sławomir Cellmer - pdf Zobacz recenzje (332 KB) . Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej WAT,  ul. gen. W. Urbanowicza 19. pdf Streszczenie (384 KB) rozprawy doktorskiej i recenzje zostały zamieszczone na  wydziałowej stronie internetowej.

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej zawiadamiają, że w dniu 06.07.2018r, o godz.12.00, w sali Rady Wydziału (budynek 58, sala 110), przy ul. gen. W. Urbanowicza 2 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Zofii Bałdysz. Temat rozprawy: „Analiza strategii wyznaczania opóźnienia troposferycznego z obserwacji i GNSS w kontekście badania zmian klimatycznych”. Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Kroszczyński. Promotor pomocniczy: dr inż. Andrzej Araszkiewicz. Recenzenci: dr hab. Zofia Rzepecka - pdf Zobacz recenzje (167 KB) ; dr hab. Michał Kruczyk - pdf Zobacz recenzje (443 KB) . Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej WAT,  ul. gen. W. Urbanowicza 19. pdf Streszczenie (220 KB) rozprawy doktorskiej i recenzje zostały zamieszczone na  wydziałowej stronie internetowej.

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej zawiadamiają, że w dniu 27.06.2018r, o godz.11.00, w sali Rady Wydziału (budynek 58, sala 110), przy ul. gen. W. Urbanowicza 2 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marty Gruszczyńskiej. Temat rozprawy: „Zastosowanie wieloczynnikowej metody widma osobliwego do badania zmian sezonowych w szeregach czasowych GNSS”. Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Bogusz. Recenzenci: prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek - pdf Zobacz recenzje (4.83 MB) ; dr hab. inż. Wojciech Jarmołowski - pdf Zobacz recenzje (4.69 MB) . Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej WAT,  ul. gen. W. Urbanowicza 19. pdf Streszczenie (348 KB) rozprawy doktorskiej i recenzje zostały zamieszczone na  wydziałowej stronie internetowej.

Back to top