• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej zawiadamiają, że w dniu 10.06.2019r, o godz.11.00, w sali Rady Wydziału (budynek 58, sala 110), przy ul. gen. S. Kaliskiego 2 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marka Wyszyńskiego. Temat rozprawy: „Baza danych nieoszacowanych - koncepcja modelu dla potrzeb oceny przejezdności terenu pododdziałów rozpoznawczych”. Promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski. Recenzenci: prof. dr hab. inż. Heronim Olenderek - pdf Zobacz recenzje (558 KB) ; dr hab. inż. Marcin Karabin - pdf Zobacz recenzje (459 KB) . Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej WAT,  ul. gen. S. Kaliskiego 19. pdf Streszczenie (139 KB) rozprawy doktorskiej i recenzje zostały zamieszczone na  wydziałowej stronie internetowej.

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej zawiadamiają, że w dniu 04.04.2019r, o godz.13.00, w sali Rady Wydziału (budynek 58, sala 110), przy ul. gen. W. Urbanowicza 2 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Anny Starczyk-Kołbyk. Temat rozprawy: „Randomizowana metoda identyfikacji stanu zaawansowania robót i korekty planu budowy”. Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kasprowicz. Recenzenci: dr hab. inż. Mieczysław Połoński - pdf Zobacz recenzje (371 KB) ; prof. dr hab. inż. Anna Sobotka - pdf Zobacz recenzje (514 KB) . Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej WAT,  ul. gen. W. Urbanowicza 19. pdf Streszczenie (222 KB) rozprawy doktorskiej i recenzje zostały zamieszczone na  wydziałowej stronie internetowej.

Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej zawiadamiają, że w dniu 12.03.2019r, o godz.12.00, w sali Rady Wydziału (budynek 58, sala 110), przy ul. gen. W. Urbanowicza 2 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Anieszki Ornowicz. Temat rozprawy: „Metodyka szacowania wartości gruntów dla potrzeb scaleń”. Promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski. Recenzenci: dr hab. Agnieszka Bitner-Fiałkowska - pdf Zobacz recenzje (760 KB) ; dr hab. inż. Anna Bielska - pdf Zobacz recenzje (1.54 MB) . Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej WAT,  ul. gen. W. Urbanowicza 19. pdf Streszczenie (266 KB) rozprawy doktorskiej i recenzje zostały zamieszczone na  wydziałowej stronie internetowej.

Back to top