• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11
Dokument  Plik
Data
Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego pdf Pobierz (804 KB)  15.12.2016
 Autoreferat pdf Pobierz (3.70 MB)  15.12.2016
 Data wszczęcia postępowania    15.12.2016
Harmonogram przebiegu postępowania
Dokument  Plik
Data
Pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia przez Radę Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Bitner-Fiałkowskiej oraz wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej pdf Pobierz (961 KB)  22.12.2016
Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Bitner-Fiałkowskiej w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie geodezja i kartografia pdf Pobierz (539 KB)  12.01.2017
Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym 15.12.2016 r. postępowaniem habilitacyjnym dr Agnieszki Bitner-Fiałkowskiej pdf Pobierz (545 KB) 12.01.2017
Pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w celu  przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Bitner-Fiałkowskiej w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia   pdf Pobierz (1.54 MB) 02.02.2017
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego pdf Pobierz (667 KB)  
Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT w sprawie nadania dr Agnieszce Bitner-Fiałkowskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia pdf Pobierz (528 KB) 16.05.2017
Recenzje  Plik  
1. Recenzja prof. dr hab. inż. Tadeusza Chrobaka   pdf Pobierz (4.45 MB)  
2. Recenzja prof. dr hab. Aliny Maciejewskiej   pdf Pobierz (6.50 MB)  
3. Recenzja prof. dr hab. inż. Elżbiety Bieleckiej   pdf Pobierz (4.68 MB)  

 

Back to top