• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11
Dokument  Plik
Data
Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego pdf Pobierz (804 KB)  15.12.2016
 Autoreferat pdf Pobierz (3.70 MB)  15.12.2016
 Data wszczęcia postępowania    15.12.2016
Harmonogram przebiegu postępowania
Dokument  Plik
Data
Pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia przez Radę Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Bitner-Fiałkowskiej oraz wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej pdf Pobierz (961 KB)  22.12.2016
Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Bitner-Fiałkowskiej w dziedzinie nauk technicznych dyscyplinie geodezja i kartografia pdf Pobierz (539 KB)  12.01.2017
Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej w związku z wszczętym 15.12.2016 r. postępowaniem habilitacyjnym dr Agnieszki Bitner-Fiałkowskiej pdf Pobierz (545 KB) 12.01.2017
Pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w celu  przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Bitner-Fiałkowskiej w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia   pdf Pobierz (1.54 MB) 02.02.2017
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego pdf Pobierz (667 KB)  
Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT w sprawie nadania dr Agnieszce Bitner-Fiałkowskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia pdf Pobierz (528 KB) 16.05.2017
   

 

Back to top