• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

 

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji
Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego

 

nr 105/WIG/2017 z 14 grudnia 2017 r.

 

w sprawie uchwalenia terminów posiedzeń Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji

 

Na § 26 ust. 1, pkt 15 Statutu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 215/III/2012 Senatu WAT z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu WAT (tj. obwieszczenie Rektora WAT nr 1/WAT/2017 z dnia 6 lipca 2017 r.) uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Rada Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji uchwala terminy posiedzeń zwyczajnych w roku 2018 na: 11 stycznia, 15 lutego, 15 marca, 12 kwietnia, 17 maja, 14 czerwca, 12 lipca, 13 września, 11 października, 15 listopada, 13 grudnia.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
prof. dr hab. inż. Adam Stolarski

Back to top