• baner01
 • baner02
 • baner03
 • baner04
 • baner05
 • baner06
 • baner07
 • baner08
 • baner09
 • baner10
 • baner11

 

I. Stała Komisja ds. kształcenia i osobowych

 1. prof. dr hab. inż. Wojciech Pachelski
 2. prof. dr hab inż. Lech Solarz
 3. dr hab. inż. Włodzimierz Idczak (prodziekan ds. kształcenia)
 4. dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak
 5. dr inż. Sławomir Pietrek (prodziekan ds. studenckich)
 6. dr inż. Paweł Kamiński - zastępca dziekana ds. wojskowych
 7. dr inż. Anna Fryśkowska
 8. dr inż. Ryszard Chmielewski
 9. dr inż. Jarosław Siwiński
 10. mgr Jacek Szczygłowski - kierownik dziekanatu
 11. mgr inż. Sylwia Burdyńska - sekretarz RW

II. Stała Komisja ds. naukowych

 1. prof. Tadeusz Kasprowicz
 2. prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski
 3. dr hab. inż. Wojciech Dornowski
 4. dr hab. inż. Ireneusz Ewiak (prodziekan ds. naukowych)
 5. dr hab. inż. Albina Mościcka
 6. mgr inż. Sylwia Burdyńska - sekretarz RW

Back to top