• baner01
 • baner02
 • baner03
 • baner04
 • baner05
 • baner06
 • baner07
 • baner08
 • baner09
 • baner10
 • baner11

 

I. Stała Komisja ds. kształcenia i osobowych

 1. dr hab. inż. Włodzimierz Idczak (prodziekan ds. kształcenia)
 2. dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak
 3. dr inż. Sławomir Pietrek (prodziekan ds. studenckich)
 4. dr inż. Paweł Kamiński - zastępca dziekana ds. wojskowych
 5. dr inż. Anna Fryśkowska
 6. dr inż. Ryszard Chmielewski
 7. dr inż. Jarosław Siwiński
 8. mgr Jacek Szczygłowski - kierownik dziekanatu
 9. mgr inż. Sylwia Burdyńska - sekretarz RW

II. Stała Komisja ds. naukowych

 1. prof. Tadeusz Kasprowicz
 2. prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski
 3. dr hab. inż. Wojciech Dornowski
 4. dr hab. inż. Ireneusz Ewiak (prodziekan ds. naukowych)
 5. dr hab. inż. Albina Mościcka
 6. mgr inż. Sylwia Burdyńska - sekretarz RW

Back to top