I. Studia stacjonarne:

1. Kierunek Budownictwo:
Specjalności:
- Budownictwo ogólne

- Budownictwo komunikacyjne

Specjalności dla kandydatów na żołnierzy zawodowych:

- Inżynieria wojskowa

- Infrastruktura wojskowa

2. Kierunek Geodezja i Kartografia
Specjalności cywilne (nabór 2019):
- Pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej

- Fotogrametria, teledetekcja i systemy informacji geograficznej

Specjalności dla kandydatów na żołnierzy zawodowych:

- Geoinformatyka

- Rozpoznanie obrazowe

- Meteorologia


II. Studia niestacjonarne:


1. Kierunek Budownictwo:
Specjalności:
- budownictwo ogólne

- budownictwo komunikacyjne

2. Kierunek Geodezja i Kartografia (nabór 2019)
Specjalności:
- pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej

- fotogrametria, teledetekcja i systemy informacji geograficznej

Back to top