• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

Decyzje Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
w sprawie limitów przyjęć na specjalności kierunku Budownictwo oraz Geodezja i Kartografia

1. pdf Limity przyjęć na Budownictwo (77 KB)   /  2. pdf Limity przyjęć na Geodezję i Kartografię (78 KB)

 

I. Studia stacjonarne:
1. Kierunek Budownictwo:
Specjalności:
- budownictwo ogólne

- budownictwo komunikacyjne

- inżynieria materiałów budowlanych (tylko studia II stopnia)

Specjalności dla kandydatów na żołnierzy zawodowych:

- inżynieria wojskowa

- infrastruktura wojskowa
2. Kierunek Geodezja i Kartografia
Specjalności:
- pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej

- fotogrametria, teledetekcja i systemy informacji geograficznej

- techniki kosmiczne i satelitarne w geodezji

- meteorologia

Specjalności dla kandydatów na żołnierzy zawodowych:

- pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej

- rozpoznanie obrazowe

- meteorologia

II. Studia niestacjonarne:
1. Kierunek Budownictwo:
Specjalności:
- budownictwo ogólne

- budownictwo komunikacyjne

- inżynieria materiałów budowlanych (tylko studia II stopnia)
2. Kierunek Geodezja i Kartografia
Specjalności:
- pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowej

- fotogrametria, teledetekcja i systemy informacji geograficznej

- techniki kosmiczne i satelitarne w geodezji

- meteorologia

Back to top