<< powrót dla kandydatów <<

1. OPIS KIERUNKU

Studia stacjonarne i niestacjonarne dla studentów cywilnych (bez zobowiązań wobec MON)
Studia drugiego stopnia (magisterskie) - 3 semestry.

Kliknij i przejdź do Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

W programie studiów znajdują się zagadnienia związane z metodycznymi aspektami rozwiązań z zakresu pozyskiwania, przetwarzania, analizowania i wizualizacji danych przestrzennych. Studenci zdobywają pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania geodanych oraz opracowywania autorskich aplikacji branżowych. Szczególna uwaga zostaje zwrócona na rozwój umiejętności analitycznych, w tym głównie zastosowania analiz statystycznych i sieci neuronowych, a także na organizację i zarządzanie pracami związanych z pozyskiwaniem i opracowywaniem danych obrazowych oraz systemów geoinformacyjnych.

 

1 2 3 4 5 6
 

Studia cywilne: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Nowe kierunki SPOT

Dzień Otwarty WAT 2020
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Absolwenci będą przygotowani m.in. do:

  • projektowania i zarządzania systemami geoinformacyjnymi;
  • opracowania aplikacji w środowiskach: Python, MATLAB, C++ itp.;
  • zastosowaniu sieci neuronowych w analizie geodanych;
  • zastosowania zaawansowanych metod cyfrowego przetwarzania obrazów z elementami sztucznej inteligencji
  • budowania modeli 3D miast i pojedynczych obiektów;
  • wykonywania zaawansowanych analiz przestrzennych, w tym analiz geostatystycznych;
  • wspomagania badań z dowolnych dziedzin rozwiązaniami geoinformacyjnymi.

Uwaga! Zajęcia praktyczne (laboratoria, projekty) na I semestrze studiów niestacjonarnych drugiego stopnia (semestr letni 2020/2021) będą prowadzone na uczelni tylko na 4 zjazdach (sobota, niedziela), a na pozostałych 8 zjazdach - wykłady, ćwiczenia i seminaria - realizowane będą w trybie zdalnym.

Zobacz Plany studiów Inżynieria Geoprzestrzenna:

1.   folder Inżynieria Geoprzestrzenna - st. cywilne II st. magisterskie

Zobacz Karty Informacyjne Przedmiotów:

1. folder Inżynieria Geoprzestrzenna - II stopień (magisterskie)