<< powrót dla kandydatów <<

1. OPIS KIERUNKU

Studia stacjonarne i niestacjonarne dla studentów cywilnych (bez zobowiązań wobec MON)
Studia drugiego stopnia (magisterskie) - 3 semestry.

Kliknij i przejdź do Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK)

W programie studiów znajdują się zagadnienia związane z zaawansowanymi rozwiązaniami z zakresu pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych, fotogrametrycznych i satelitarnych. Studenci zdobywają pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych metod pozyskiwania, opracowywania i prezentacji wyników pomiarów. Szczególna uwaga zostaje zwrócona na rozwój umiejętności analitycznych, a także na organizację i zarządzanie pracami geodezyjnymi.

 

1 2 3 4 5 6

 

Studia cywilne: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Nowe kierunki SPOT

Dzień Otwarty WAT 2020
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Absolwenci będą przygotowani m.in. do:

  • stosowania zaawansowanych metod pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych, fotogrametrycznych i satelitarnych;
  • organizacji prac geodezyjnych;
  • prowadzenia geodezyjnej obsługi inwestycji;
  • wykonywania analiz pomiarów inżynierskich i modelowania wyników pomiarów;
  • wyceny nieruchomości na obszarach różnego typu;
  • zakładania i prowadzenia katastrów branżowych.

 

Uwaga! Zajęcia praktyczne (laboratoria, projekty) na I semestrze studiów niestacjonarnych drugiego stopnia (semestr letni 2020/2021) będą prowadzone na uczelni tylko na 4 zjazdach (sobota, niedziela), a na pozostałych 8 zjazdach - wykłady, ćwiczenia i seminaria - realizowane będą w trybie zdalnym.

 

Zobacz Plany studiów Geodezja i Kataster:

1. folder Geodezja i Kataster - st. cywilne II st. magisterskie

Zobacz Karty Informacyjne Przedmiotów:

1.  folder Geodezja i Kataster - II stopień (magisterskie)