<< powrót dla kandydatów <<

1. OPIS KIERUNKU

Studia stacjonarne i niestacjonarne dla studentów cywilnych (bez zobowiązań wobec MON).
Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) - 7 semestrów.

Studenci uzyskają wiedzę z zakresu transportu lądowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i śródlądowego oraz zasad ich łączenia poprzez centra przeładunkowe i logistyczne. W programie studiów znajdują się zagadnienia związane m. in. z:

 • modelowaniem zarządzania elementami infrastruktury komunikacyjnej;
 • analizą i oceną procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych towarzyszących transportowi;
 • budową maszyn, urządzeń i pojazdów używanych w transporcie multimodalnym.

Absolwenci przygotowani będą do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie:

 • projektowania obiektów infrastruktury komunikacyjnej i obiektów kubaturowych;
 • kierowania robotami budowlanymi;
 • opracowania optymalnego sposobu transportowania towarów i surowców różnego rodzaju środkami transportu w zależności od dostępnych sieci transportowych;
 • pozyskiwania i opracowania danych z baz geoinformacyjnych;
 • wykonywania zaawansowanych przestrzennych analiz urbanistycznych;
 • modelowania numerycznego i symulacji procesów zachodzących w elementach infrastruktury komunikacyjnej;
 • projektowania i wytwarzania pojazdów, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w transporcie multimodalnym.

Absolwenci kształceni w zróżnicowanych obszarach (technicznych i menedżerskich) staną się cennymi kandydatami dla regionalnego, krajowego lub europejskiego rynku pracy. Absolwenci znajdą zatrudnienie w firmach budowlanych, przedsiębiorstwach transportowych i komunikacyjnych oraz w instytucjach samorządowych i rządowych zajmujących się funkcjonowaniem infrastruktury.

Absolwenci po ukończeniu studiów pierwszego stopnia będą mogli kontynuować studia drugiego stopnia na kierunkach:

 • budownictwo;
 • logistyka;
 • mechanika i budowa maszyn;
 • transport.
Transport samochodowy
Transport kolejowy
Transport lotniczy
Transport śródlądowy
1 2 3 4

 

Zobacz Plany studiów Infrastruktura Komunikacyjna i Transport Multimodalny - studia cywilne:

1.  folder Infrastruktura Komunikacyjna i Transport Multimodalny - st. cywilne

Zobacz Karty Informacyjne Przedmiotów:

1.  folder Infrastruktura Komunikacyjna i Transport Multimodalny - I stopień (inżynierskie) studia cywilne