• baner01
 • baner02
 • baner03
 • baner04
 • baner05
 • baner06
 • baner07
 • baner08
 • baner09
 • baner10
 • baner11

Wykaz publikacji w czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu ministra,o której mowa w § 14 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia

 1. Bałdysz Zofia (35%), Nykiel Grzegorz (30%), Figurski Mariusz (15%), Szafranek Karolina (10%), Kroszczyński Krzysztof (10%), Acta Geophysica, ISSN 1895-6572, Investigation of the 16-year and 18-year ZTD Time Series Derived from GPS Data Processing, j. angielski, 2015, 63, p.1103-1125, 20 pkt., DOI: 10.1515/acgeo-2015-0033
 2. Bielecka Elżbieta (100%), Geodetski Vestnik, ISSN 0351-0271, e-ISSN 1581-1328, Geographical data sets fitness of use evaluation, 2015, Vol. 59 (2015), No. 2, 335-348, DOI: 10.15292/geodetski-vestnik.2015.02.335-348, 15 pkt, pozycja 4002
 3. Bogusz Janusz (100%), Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, Geodetic aspects of GPS permanent stations non-linearity studies, 2015, Vol. 12, No. 4 (180), p.232–333, 20 pkt., DOI:10.13168/AGG.2015.0033
 4. Bogusz Janusz (51%), Gruszczyński Maciej (24%), Figurski Mariusz (15%), Kłos Anna (10%), Open Geosciences (dawniej Central European Journal of Geosciences), ISSN 2081-9900, Spatio-temporal filtering for determination of common mode error in regional GNSS networks, j. angielski, 2015, 7, p. 140-148, 15 pkt., DOI:10.1515/geo-2015-0021
 5. Bogusz Janusz (51%), Kłos Anna (30%), Figurski Mariusz (15%), Kujawa M. (4%), Survey Review, ISSN 0039-6265, Investigation of long-range dependencies in daily GPS solutions, 2015, 47, p.163-173, 15 pkt., DOI: 10.1179/1752270615Y.0000000022
 6. Bogusz Janusz (60%), Kłos Anna (40%), GPS Solutions, ISSN 1080-5370, On the significance of periodic signals in noise analysis of GPS station coordinates time series, 2015, 30 pkt. DOI: 10.1007/s10291-015-0478-9
 7. Fryśkowska Anna (50%), Kędzierski Michał ( 50%), Measurement, ISSN: 0263-2241, Methods of laser scanning point clouds integration in precise 3D building modeling, September 2015, Volume 74, p. 221- 232, DOI: 10.1016/j.measurement.2015.07.015
 8. Góźdź Katarzyna (50%), van Oosterom Peter (50%), Survey Review, ISSN: 0039-6265, Developing the information infrastructure based on LADM - the case of Poland, 2015, DOI: http://dx.doi.org/10.1179/1752270615Y.0000000018, 15 pkt,
 9. Kędzierski Michał (50%), Wierzbicki Damian (50%), Measurement, ISSN: 0263-2241, Radiometric quality assessment of images acquired by UAV’s in various lighting and weather conditions, December 2015, Volume 76, p. 156-169, DOI: 10.1016/j.measurement.2015.08.003; 30 pkt.,
 10. Kłos Anna (40%), Bogusz Janusz (30%), Figurski Mariusz (10%), Gruszczyńska Marta (10%), Gruszczyński Maciej (10%), Acta Geodynamica et Geomaterialia, ISSN 1214-9705, Investigation of noises in the weekly time series, 2015, Vol. 12, No. 2(178), p.117–126, 20 pkt., DOI: 10.13168/AGG.2015.0010
 11. Kroszczyński Krzysztof (100 %) Acta Geophysica, ISSN 1895-6572, Angular Distributions of Discrete Mesoscale Mapping Functions, 2015, 63, p.1126-1149, 20 pkt., DOI: 10.1515/acgeo-2015-0035)
 12. Kroszczynski Krzysztof (14%), Bukala J. (16%), Damaziak K. (14%), Krzeszowiec M. (14%), Karimi H.R. (14%), Malachowski J. (14%), Renewable Energy, ISSN 0960-1481, Modern small wind turbine design solutions comparison in terms of estimated cost to energy output ratio, 11/2015; tom 83, p.1166-1173, 35 pkt., DOI:10.1016/j.renene.2015.05.047
 13. Kroszczynski Krzysztof (20%), Bukala J. (20%), Damaziak K. (20%), Krzeszowiec M. (20%), Malachowski J. (20%), Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, ISSN 0167-6105, Investigation of parameters influencing the efficiency of small wind turbines, 2015, tom 146, p.29-38, 35pkt., DOI: 10.1016/j.jweia.2015.06.017
 14. Mościcka Albina (100%,), Geografie, ISSN 1212-0014, Europeana Data Model in GIS for movable heritage, j. Vol. 120 No. 4, p.527–541; 15 pkt.

Wykaz publikacji w czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu ministra,o której mowa w § 14 ust. 2 pkt 2

 1. Augustyniak Jacek (33%), Kuźma Marta (34%), Pędzich Paweł( 33%), Polski Przegląd Kartograficzny, numer ISSN: 0324-8321, Review of the methods of cartographic presentation of warfare, j. angielski, 2015, 3, str. 147-158; DOI: 10.1515/pcr-2015-0012,
 2. Bielecka Elżbieta (60%), Pokonieczny Krzysztof (30%), Kamiński Paweł (10%), Roczniki Geomatyki, Charakterystyka rozmieszczenia przestrzennego punktów poziomej osnowy szczegółowej, j. polski, 2015 tom 13 zeszyt 3(69), str. 201-208, ISSN 1731-5522, 10 pkt. pozycja 1577
 3. Bober Anna (50%), Elżbieta Bielecka (50%), Roczniki Geomatyki, ISSN: 1731-5522, e-ISSN: 2449-8963, Wykorzystanie wskaźników krajobrazowych do oceny zagospodarowania terenu, j. polski, 2015, Tom: 13, Zeszyt: 3(69), str.209-216,
 4. Bogusz Janusz, Brzezinski A., Kosek W., Nastula J., Geodesy and Cartography, ISSN: 2080-6736, “Earth Rotation and Geodynamics". Chapter in J. Bosy and J. Krynski (Eds.) "Polish National Report on Geodesy 2011-2014, the XXVI General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics in Prague, Czech Republic, 2015 2015, Vol. 64, No. 2, p.51-84, DOI:10.1515/geocart-2015-0011
 5. Dąbrowski Rafał (50%), Latos Dorota (50%), Real Estate Management and Valuation, ISSN 1733-2478, eISSN 2300-5289, Possibilities of the Practical Application of Remote Sensing Data in Real Property Appraisal, 2015, tom 23,str.65-73,
 6. Gruszczyńska Marta (100%), Episteme Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN: 1895-4421, Składowe sezonowe w obserwacjach GPS, Kraków, Nr 26/2015, t. II, str. 49-56,
 7. Gruszczyński Maciej (100%), Episteme Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN: 1895-4421, Wpływ występowania błędów wspólnych na obserwacje GPS, Kraków, Nr 26/2015, t. II, str. 57-65,
 8. Karolina Krawczyk (50%), Janusz Jasiński( 50%), Geodesy and Cartography, ISSN: 2080-6736, e-ISSN: 2300-2581, Multispectral MODIS data for visual interpretation of fog and low layer clouds, 2015, wol. 64, nr 1, str. 15-27, 13 pkt.,
 9. Kędzierski Michał (20%), Wierzbicki Damian (20%), Fryśkowska Anna (20%), Wojtkowska Michalina (20%), Deliś Paulina (20%) ,Przegląd Geodezyjny, ISSN: 0033-2127, Opracowanie ortofotomapy terenów wiejskich na podstawie wysokorozdzielczych zdjęć, pozyskanych z niskiego pułapu, j. polski, 2015, numer 4, DOI:10.15199/50.2015.4.1;
 10. Kędzierski Michał (20%), Wierzbicki Damian (20%), Fryśkowska Anna (20%), Nerć Paulina (20%), Grochala Aleksandra (20%), Przegląd Geodezyjny, ISSN: 0033-2127, Aspekty opracowania ortofotomapy cyfrowej w podczerwieni na podstawie danych pozyskanych z niskiego pułapu, j. polski, 2015, numer 11, DOI:10.15199/50.2015.11.1;
 11. Kłos Anna (100%), Episteme Czasopismo Naukowo-Kulturalne, ISSN: 1895-4421, Zależności potęgowe w szeregach czasowych GPS, j. polski, Kraków, Nr 26/2015, t. II, str. 75-81,
 12. Kolanowski Bogdan (80%) Wiśniowski Jerzy (20%), Przegląd Geodezyjny, ISSN: 0033-2127, Ocena zaśmiecania lasów na terenie gminy Ostrów Mazowiecka w latach 2010-2014, j. polski,2015, nr 8, str. 8-11; ISSN0033-2127,
 13. Krasuski Kamil (50%), Wierzbicki Damian (50%), Pomiary Automatyka Robotyka, ISSN: 1427-9126, Wyznaczenie kursu bezzałogowego statku powietrznego na podstawie danych GPS i INS, j. polski, 2015, numer 4, str. 63-68, DOI: 10.14313/PAR_218/63;
 14. Latos Dorota (20%), Przeździecka Anna (40%), Tomala Joanna (40%), MOTROL Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa ISSN 1730-8658, Badanie dostępności komunikacyjnej wyższej szkoły inżynieryjno-ekonomicznej w Rzeszowie z wykorzystaniem analiz przestrzennych, j. polski, 2015, str. 57-60, 6 pkt.
 15. Maleta Monika (50%), Wilkowski Wojciech (50%), Przegląd Geodezyjny, ISSN 0033-2127, Analiza cech rynkowych i ich wag na rynku nieruchomości gruntowych , polski, DOI:10.15199/50.2015.5.1 2015; nr. 5; str. 3-9, 5pkt.,
 16. Mościcka Albina (50%), Zwirowicz-Rutkowska Agnieszka (50%), Roczniki Geomatyki, p-ISSN: 1731-5522/e-ISSN: 2449-8963, Standaryzacja w obszarze dziedzictwa kulturowego – przegląd wybranych podstaw metodycznych, j. polski, 2015, t. 13 z. 3(69), str. 277-287
 17. Mościcka Albina(50%), Zwirowicz-Rutkowska Agnieszka (50%), Roczniki Geomatyki, p-ISSN: 1731-5522/e-ISSN: 2449-8963, Rozwijanie kompetencji miękkich studentów w zakresie projektowania systemów geoinformacyjnych,, j. polski, 2015, t. 13 z. 3(69),str. 255-264,
 18. Orych Agata (100%), Geodesy and Cartography, ISSN: 2080-6736, Entering the digital era of the Open Skies Treaty, j. angielski, 2015, nr 64 (1),p. 65-74; 13
 19. Potocki Adam (50%), Bielecka Elżbieta (50%) Roczniki Geomatyki, ISSN: 1731-5522, e-ISSN: 2449-8963, Projekt geoserwisu dla pszczelarzy z wykorzystaniem metodologii MDA, j. polski, 2015, Tom: 13, Zeszyt: 2(68), str.147-162,
 20. Wilkowski Wojciech (50%), Wilkowska-Kołakowska Dorota (50%), Przegląd Geodezyjny, ISSN: 0033-2127, Problematyka zakresu kompetencji samorządu zawodowego geodetów i kartografów, j. polski, DOI: 10.15199/50.2015.7.1 2015, nr.7, str.20-25; ISSN 0033-2127,
 21. Winnicki Ireneusz (50%), Wolszczak A. (50%), Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody (National Parks and Nature Reserves), ISSN: 0280-7545 , Opracowania kartograficzne w procesie badania tendencji rozwoju zabudowy na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny (Cartographic materials to examine trends in real estate development in Kampinoski National Park and its buffer zone), 2015, Parki Nar. Rez. Przyr. 34(2), str. 75 -92,
 22. Wojciech Wilkowski (50%), Mączewski Krzysztof Wojciech (50%), Przegląd Geodezyjny, ISSN: 0033-2127, Badania związane z pozyskiwaniem środków na finansowanie obszarów rozwojowych w geodezji i kartografii w latach 2014-2020, j. polski, DOI:10.15199/50.2015.5.2 2015, nr.5, str.10-14; ISSN 0033-2127,

Wykaz publikacji określonych w § 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia(recenzowane publikacje w języku innym niż polski o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego, zamieszczone w zagranicznym czasopiśmie naukowym niewymienionym w wykazie czasopism naukowych, o którym mowa w § 14 ust. 1).

 1. Elżbieta Bielecka (50%), Beata Medyńska-Gulij B. (50%), Kartographische Nachrichten KN, ISSN 0022-9164, Zur Geodateninfrastruktur in Polen, niemiecki, 2015, 4, p. 201-208, SCOPUS

Wykaz publikacji w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym

 1. Bogusz Janusz (40%), Gruszczynska Marta (30%), Klos Anna (20%), Gruszczynski Maciej (10%), publisher: Springer Berlin Heidelberg; International Association of Geodesy Symposia, ISSN 0939-9585, Non-parametric estimation of seasonal variations in GPS-derived time series, angielski, 2015, Springer IAG Symposium Series volume 146, proceedings of the REFAG 2014, WoS. (DOI: 10.1007/1345_2015_191)
 2. Klos Anna (40%), Bogusz Janusz (30%), Figurski Mariusz (20%), Kosek W. (10%), publisher: Springer Berlin Heidelberg; International Association of Geodesy Symposia, ISSN 0939-9585, On the handling of outliers in the GNSS time series by means of the noise and probability analysis, angielski, 2015, Springer IAG Symposium Series volume 143, proceedings of the IAG Scientific Assembly 2013, WoS. (DOI:10.1007/1345_2015_78)
 3. Klos Anna (45%), Bogusz Janusz (30%), Figurski Mariusz (20%), Kosek W. (5%), publisher: Springer Berlin Heidelberg; International Association of Geodesy Symposia, ISSN 0939-9585, Noise analysis of continuous GPS time series of selected EPN stations to investigate variations in stability of monument types, angielski, 2015, Springer IAG Symposium Series volume 142, proceedings of the VIII Hotine Marussi Symposium, WoS. (DOI:10.1007/1345_2015_62)
 4. Araszkiewicz Andrzej (50%), Baldysz Zofia (30%), Nykiel Grzegorz (20%), Geodesy & Mine surveying cartography & GIS, ISSN 1314-2704, Impact of higher order ionospheric corrections on the rate of changes of baseline length in GPS differential positioning, angielski, 2015, Book2 Vol. 2, 307-314, 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015, 18-24 Czerwca, 2015, SGEM2015 Conference Proceedings, WoS. (DOI:10.5593/SGEM2015/B22/S9.038)
 5. Figurski Mariusz (30%), Araszkiewicz Andrzej (20%), Szafranek Karolina (20%), Nykiel Grzegorz (20%), Podkowa A. (10%), Geodesy & Mine surveying cartography & GIS, ISSN 1314-2704, CGSREFMON 2.0 - coordinates stability monitoring system of polish GNSS reference stations, angielski, 2015, Book2 Vol. 2, 145-152, 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015, 18-24 Czerwca, 2015, SGEM2015 Conference Proceedings, WoS. (DOI: 10.5593/SGEM2015/B22/S9.018)
 6. Nykiel Grzegorz (70%), Figurski Mariusz (15%), Baldysz Zofia(15%), Geodesy & Mine surveying cartography & GIS, ISSN 1314-2704, Comparison of GPS satellite coordinates interpolation methods, angielski, 2015, Book2 Vol. 2, 161-170, 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015, 18-24 Czerwca, 2015, SGEM2015 Conference Proceedings, WoS. (DOI: 10.5593/SGEM2015/B22/S9.020)
 7. Szafranek Karolina (40%), Araszkiewicz Andrzej (15%), Schillak S. (15%), Figurski Mariusz(15%), Zonik P. (15%),Geodesy & Mine surveying cartography & GIS, ISSN 1314-2704, Analysis of the reliability of velocities estimated on the basis of GNSS and SLR observations, angielski, 2015, Book2 Vol. 2, 63-70, 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015, 18-24 Czerwca, 2015, SGEM2015 Conference Proceedings, WoS. (DOI:10.5593/SGEM2015/B22/S9.008)
 8. Wrona Maciej (100%), Informatics Geoinformatics Photogrammetry & remote sensic, ISSN 1314-2704, Railway tracks 3D mapping with structured light method, angielski, 2015, Book2 Vol. 1, 779-784, 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015, 18-24 Czerwca, 2015, SGEM2015 Conference Proceedings, WoS. (DOI:10.5593/SGEM2015/B21/S8.099)
 9. Wrona Maciej (100%), Informatics Geoinformatics Photogrammetry & remote sensic, ISSN 1314-2704, GNSS l1 positioning with SBAS, angielski, 2015, Book2 Vol. 1, 641-646, 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015, 18-24 Czerwca, 2015, SGEM2015 Conference Proceedings, WoS. (DOI:10.5593/SGEM2015/B21/S8.080)
 10. Wrona Maciej (100%), Informatics Geoinformatics Photogrammetry & remote sensic, ISSN 1314-2704, Testing accuracy of polish national WAAS RTK service, angielski, 2015, Book2 Vol. 1, 851-858, 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015, 18-24 Czerwca, 2015, SGEM2015 Conference Proceedings, WoS. (DOI:10.5593/SGEM2015/B21/S8.109)
 11. Wrona Maciej (100%), Informatics Geoinformatics Photogrammetry & remote sensic, ISSN 1314-2704, Using GNSS kinematic PPP method for vehicle positioning, angielski, 2015, Book2 Vol. 1, 907-912, Czerwca, 2015, SGEM2015 Conference Proceedings, WoS. (DOI:10.5593/SGEM2015/B21/S8.116)
 12. Góźdź Katarzyna (50%), Pachelski Wojciech (50%), red. International Scientific Committee; SGEM2015 Conference Proceedings - Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing; ISSN 1314-2704; tytuł publikacji: The use of CityGML standard in the context of creating Smart Cities; j. angielski; 2015, Book 2 vol. 1, str. 883-890; 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM 2015) 18-24 czerwiec 2015, Bułgaria, WoS, Scopus
 13. Monika Maleta (60%), Beata Calka (40%), SGEM2015 Conference Proceedings, Book2 Vol. 2, ISBN 978-619-7105-35-3 / ISSN 1314-2704, Examining spatial autocorrelation of real estate features using moran statistics, angielski, 2015, 841-848, 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015, DOI: 10.5593/SGEM2015/B22/S11.106, Scopus , planowane Web of Science,
 14. Mościcka Albina (50%), Zwirowicz-Rutkowska Agnieszka (50%), Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-35-3/ISSN 1314-2704, A Concept of Geographic Information System for Movable Heritage, angielski, 2015, Vol. II, 627-634; 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM2015, June 18-24 2015 Albena (Bułgaria), indeksowane w Scopus, w trakcie indeksacji w WoS
 15. Dąbrowski Rafał (30%), Orych Agata (30%), Jenerowicz Agnieszka (30%), Walczykowski Piotr (10%), The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Preliminary results from the portable imagery quality assessment test field (PIQuAT) of UAV imagery for imagery reconnaissance purposes, j. angielski, 2015, Volume XL-1/W4, 111-115, doi:10.5194/isprsarchives-XL-1-W4-111-2015; International Conference on Unmanned Aerial Vehicles in Geomatics, 30 Aug–02 Sep 2015, Toronto, Canada
 16. Dąbrowski Rafał (50%), Jenerowicz Agnieszka (50%), The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Portable Imagery Quality Assessment Test Field for UAV sensors, j. angielski, 2015, Volume XL-1/W4, 117-122, doi:10.5194/isprsarchives-XL-1-W4-117-2015; International Conference on Unmanned Aerial Vehicles in Geomatics, 30 Aug–02 Sep 2015, Toronto, Canada
 17. Fryśkowska Anna (25%), Walczykowski Piotr (25%), Deliś Paulina (25%), Wojtkowska Michalina (25%), The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, ALS and TLS data fusion In cultural heritage documentation and modeling, j. angielski, 2015, Volume XV-5/W7, 147- 150, doi:10.5194/isprsarchives-XL-5-W7-147-2015; 25th International CIPA Symposium 2015, 31 August – 04 September 2015, Taipei, Taiwan
 18. Jenerowicz Agnieszka (70%), Walczykowski Piotr (30%), Proceedings SPIE 9637, Remote Sensing for Agriculture, Ecosystems and Hydrology, ISSN: 0277-786X, The impact of different reference panels on spectral reflectance coefficients of some biological water pollutants, j. angielski, 2015, Volume 9637, October 14, 2015, doi:10.1117/12.2195099; SPIE 2015 Remote Sensing and Security + Defence International Symposia, 21- 24 September 2015, Toulouse, France
 19. Kędzierski Michał (20%), Fryśkowska Anna (20%), Wierzbicki Damian (20%), Dąbrowska Magda (20%), Grochala Aleksandra (20%), The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Impact of the method of registering terrestrial laser scanning data on the quality of documenting cultural heritage structures, j. angielski, 2015, Volume XL-5/W7, 245-248, doi:10.5194/isprsarchives-XL-5-W7-245-2015; 25th International CIPA Symposium 2015, 31 August – 04 September 2015, Taipei, Taiwan
 20. Kędzierski Michał (25%), Walczykowski Piotr (25%), Orych Agata (25%), Czarnecka Paulina (25%), The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Accuracy assessment of modeling architectural structures and details using terrestrial laser scanning, j. angielski, 2015, Volume XL-5/W7, 241-243, doi:10.5194/isprsarchives-XL-5-W7-241-2015; 25th International CIPA Symposium 2015, 31 August – 04 September 2015, Taipei, Taiwan
 21. Orych Agata (100%), The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Review of methods for determining the spatial resolution of UAV sensors, j. angielski, 2015, Volume XL-1/W4, 391- 395, doi:10.5194/isprsarchives-XL-1-W4-391-2015; International Conference on Unmanned Aerial Vehicles in Geomatics, 30 Aug–02 Sep 2015, Toronto, Canada
 22. Wierzbicki Damian (30%), Kędzierski Michał (40%), Fryśkowska Anna (30%), The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Assesment of the influence of uav image quality on the orthophoto production, j. angielski, 2015, Volume XL-1/W4, 1-8, doi:10.5194/isprsarchives-XL-1-W4-1-2015; International Conference on Unmanned Aerial Vehicles in Geomatics, 30 Aug–02 Sep 2015, Toronto, Canada

Wykaz monografii naukowych

 1. Redaktor naukowy: Janusz Bogusz, Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, Modelowanie numeryczne odkształceń litosfery z wykorzystaniem obserwacji GNSS, polski, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7938-058-9, 203 strony.
 2. Agnieszka Bieda, Jarosław Bydłosz, Leszek Dawid, Adnieszka Dawidowicz, Marta Glanowska, Katarzyna Góźdź, Anna Przewięźlikowska, Mykaylo Stupen, Ruslana Taratula, Ryszard Źróbek; Wydawca: Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie; tytuł monografii: Kierunki rozwoju katastru nieruchomości; tytuł rozdziału: Wykorzystanie języka CityGML dla potrzeb opisu trójwymiarowych obiektów ewidencyjnych; j. polski; ISBN: 978-83-60507-25-4; l. ark. wydawniczych: 7,5; Redaktor naukowy: Agnieszka Bieda
 3. Ryszard Źróbek, Татьяна Борздова, Marta Gross, Anna Trembecka, Monika Mika, Tomasz Budzyński, Krzysztof Jasiołek, Monika Maleta, Natalia Sajnóg, Наталья Устюшенко, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Współczesne problemy gospodarki nieruchomościami w Polsce i w wybranych krajach europejskich , polski, 2015, ISBN 978-83-7814-492-2, redaktor naukowy Tomasz Budzyński.

Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych

 1. Kłos A. (60%), Bogusz J. (40%) „Teoria odkształceń”. Rozdział monografii nt. „Modelowanie numeryczne odkształceń litosfery z wykorzystaniem obserwacji GNSS”, Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2014, 14 str.
 2. Araszkiewicz A. (20%), Bogusz J. (20%), Figurski M. (20%), Kłos A. (20%), Szafranek K. (20%), Permanentne obserwacje satelitarne na terenie Polski i Europy Środkowej,. Rozdział monografii nt. „Modelowanie numeryczne odkształceń litosfery z wykorzystaniem obserwacji GNSS”, Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2014, 48 str.
 3. Bogusz J. (34%), Jarosiński M. (33%), Kłos A. (33%), Odkształcenia litosfery wyznaczone z permanentnych obserwacji GNSS,. Rozdział monografii nt. „Modelowanie numeryczne odkształceń litosfery z wykorzystaniem obserwacji GNSS”, Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2014, 34%, 25 str.
 4. Bogusz J. (40%), Jarosiński M. (40%), Lenik K. (20%) , Metoda elementów skończonych w badaniach deformacji litosfery,. Rozdział monografii nt. „Modelowanie numeryczne odkształceń litosfery z wykorzystaniem obserwacji GNSS”, Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2014, 20 str.
 5. Araszkiewicz A. (30%), Bogusz J. (30%), Jarosiński M. (30%), Lenik K. (10%) , Modelowanie analityczne deformacji litosfery. Rozdział monografii nt. „Modelowanie numeryczne odkształceń litosfery z wykorzystaniem obserwacji GNSS”, Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2014, 30%, 26 str.

Małgorzata Luc, Elzbieta Bielecka, CRC Press, Taylor& Francis Group, Land Use and Land Cover Semantics: Principles, Best Practices, and Prospects, Ontology for National Land Use/Land Cover Map: Poland Case Study, angielski, 2015, ISBN 978-1-4822-3740-5, 0,98 arkusza, redaktorzy naukowi: Ola Ahlgvist, Dalia Varanka, Steffen Fritz, Krzysztof Janowicz.

Publikacje indeksowane przez Journal Citation Repors (cz. A wykazu MNiSW)

 1. Bielecka E., Pokonieczny K., Kamiński P.Study on spatial distribution of horizontal geodetic control points in rural areasActa Geodaetica et Geophysica, 49( 3), 357-368, DOI:10.1007/s40328-014-0056-6, (IF=0.394), 15 pkt.
 2. Bogusz J., Figurski M. Annual signals observed in regional GPS networks Acta Geodynamica et Geomaterialia vol. 11 No. 2(174), DOI: 10.13168/AGG.2014.0003, pp. 125-131, (IF=0.667), 20 pkt.
 3. Kędzierski M., Fryśkowska A. Terrestrial and aerial laser scanning data integration using wavelet analysis for the purpose of 3D building modelling. Sensors (Basel, Switzerland), 01/2014, 14(7): 12070-12092, DOI: 10.3390/s140712070, (IF=2,048), 30 pkt.
 4. Klos A., Bogusz J., Figurski M., Kosek W. Uncertainties of geodetic velocities from permanent GPS observations: Sudeten case study
  Acta Geodynamica et Geomaterialia vol 11, No. 3(175), DOI: 10.13168/AGG.2014.0005, pp. 201-209, (IF=0.667), 20 pkt.
 5. Klos A., Bogusz J., Figurski M., Kosek W. Irregular variations in the GPS time series by the probability and noise analysis Survey Review, DOI: 10.1179/1752270614Y.0000000133, (IF=0.577), 15 pkt.
 6. Szafranek K., Bogusz J., Figurski M. Configuration of the reference stations as the element of national reference frame reliability. Acta Geodynamica et Geomaterialia v. 11, No. 1(173), pp. 5-15, DOI: 10.13168/AGG.2013.0050, 2014. (IF=0.667), 20 pkt.

Publikacje w czasopismach naukowych (Cz. B Wykazu MNiSW)

 1. Baszkiewicz K., Kaczmarek I., Kolanowski B., Latos D., Paciorek A. Wykorzystanie danych z lotniczego skanowania laserowego w zarządzaniu zagrożeniem powodziowym.Logistyka nr 5/2014, str. 68-84, 10 pkt.
 2. Baszkiewicz K., Kolanowski B., Latos D., Pachelski W., Sołoducha R. Koncepcja systemu monitorującego stan obiektu i wspomagającego prowadzenie akcji ratowniczej. Logistyka, nr 5/2014, str. 85-95, 10 pkt.
 3. Baszkiewicz K., Latos D., Masłowska M. Dane LIDAR sposobem na bezpieczniejszą żeglugę powietrzną. Logistyka, nr 3/2014, str. 391-400, 10 pkt.
 4. Bielecka E., Izdebski W. Od danych do informacji - teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania mapy zasadniczej. Roczniki Geomatyki t. XII, z 2(65), 2014, 175-184, 5 pkt.
 5. Brodowska P., Ewiak I. Wybrane aspekty pomiaru geometrii przesyłek ponadwymiarowych w transporcie kolejowym. Logistyka, nr. 6/2014, str. 2291-2298, 10 pkt.
 6. Dąbrowski, R., Jenerowicz A. Ocena możliwości inwentaryzacji wybranych elementów infrastruktury kolejowej na podstawie wielospektralnych danych obrazowych pozyskanych z pułapu bezzałogowego statku latającego. Logistyka 6/2014, str. 2973-2981, 10 pkt.
 7. Deliś P., Wilińska M., Fryśkowska A. 3D modelling of cultural heritage objects using video technology. Biuletyn WAT Vol. LXIII, Nr 2, ISSN 1234-5865, str. 57-69, 5 pkt.
 8. Ewiak I. Metodyka sygnalizacji geodezyjnej kolejowej osnowy specjalnej w aspekcie procesu kodyfikacji linii kolejowych. Logistyka, nr. 6/2014, s. 3486-2298, 10 pkt.
 9. Góźdź K., Pachelski W. Propozycja modelu pojęciowego danych wieczysto-księgowych. Roczniki Geomatyki, t. XII, z. 3(65), 2014, str. 259 - 278, 5 pkt.
 10. Majczyna A., Pachelski W. Modele informacyjne sieci transportowych według dyrektywy INSPIRE i regulacji krajowych. Logistyka nr 6/2014, str. 6977-6988, 10 pkt.
 11. Mościcka A., Bielecka E., Tomala J. Mapa dostępności czasowej szpitalnych oddziałów ratunkowych w Warszawie. Logistyka, nr. 5/2014, str. 1147-1153, 10 pkt.
 12. Nykiel G., Rachoń L., Figurski M. Ionospheric Scintillations Computation Using Real-Time GPS Observation. Artificial Satellites. Volume 49, Issue 1, pp. 43–53, ISSN (Online) 2083-6104, ISSN (Print) 0208-841X, DOI: 10.2478/arsa-2014-0004, March 2014, 8pkt
 13. Pietrek S., Jasiński J., Winnicki I. Analysis of a storm situation over the southern Balitc Sea using direct hydrometeorological and remote sensing measurements results. Zeszyty naukowe, Akademia Morska w Szczecinie, nr. 38(110), str.81-88, 5 pkt.
 14. Rachoń L., Nykiel G., Figurski M. Wyznaczenie scyntylacji jonosferycznych z obserwacji GPS w czasie rzeczywistym. Przegląd Telekomunikacyjny 6/2013, ISSN 1230-3496, s.530-534, 6pkt
 15. Raizman Y., Kaczyński R. Nowe kamery i produkty firmy VisionMap. Przegląd Geodezyjny 12/2014, str. 7-10, 4 pkt.
 16. Winnicki I., Jasiński M., Kroszczyński K., Pietrek S. Wind field numercial forecast at high dynamic of pressure field changes. Zeszyty Naukowe, Akademia Morska w Szczecinie, 38(110), str. 101-105, 5pkt.
 17. Witkowska A., Bielecka E. Wykorzystanie danych z lotniczego skaningu laserowego do analizy nachylenia i ekspozycji dachów w celu montażu kolektorów słonecznych. Biuletyn WAT vol. LXIII, nr 2, 2014, str. 1-13, 5 pkt.
 18. Wrona M. Technika światła strukturalnego w procesie dokumentacji miejsca zdarzenia drogowego. Logistyka, 6/2014r, str. 11394-11400,10pkt.
 19. Wrona M. Wykorzystanie kamery 3d MVC-F5 i MVC-F5 SR w badaniu konstrukcji pojazdów kołowych Logistyka , 6/2014, str. 11401-11407, 10pkt.

Publikacje w recenzowanych materiałach konferencji międzynarodowych uwzględnionych w Web of Science

 1. Araszkiewicz A. Strain gauge rosettes constructed on the extensive GPS network and its application in geodynamical research. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCES, 17-26 June, 2014, Bulgaria, 14th GeoConference on INFORMATICS, GEOINFORMATICS AND REMOTE SENSING, Conference Proceedings, Volume II, GEODESY & MINE SURVEYING, ISBN 978-619-7105-11-7/ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/SGEM2014/B22/S9.059., pp. 473-480, 10 pkt.
 2. Araszkiewicz A., Szafranek K., Figurski M. Reference frame realization impact on network deformation - geodynamic research in tectonic stable areas. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCES, 17-26 June, 2014, Bulgaria, 14th GeoConference on INFORMATICS, GEOINFORMATICS AND REMOTE SENSING, Conference Proceedings, Volume II, GEODESY & MINE SURVEYING, ISBN 978-619-7105-11-7/ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/SGEM2014/B22/S9.054., pp. 427-433, 10 pkt.
 3. Baszkiewicz K., Kolanowski B., Krembuszewski D., Latos D., Pachelski W., Sołoducha R. Selected methods of measuring deformations as a part of a system for monitoring structures. 9th International Conference “Environmental Engineering”, 22–23 May 2014, Vilnius, Lithuania, SELECTED PAPERS , eISSN 2029-7092 / eISBN 978-609-457-640-9, DOI: 10.3846/enviro.2014.188, 10 pkt.
 4. Bielecka E., Leszczyńska M., Halls P. User perspective on geospatial data quality. Case study of the Polish Topographic Database. 9th International Conference “Environmental Engineering”, 22–23 May 2014, Vilnius, Lithuania, SELECTED PAPERS, eISSN 2029-7092 / eISBN 978-609-457-640-9, DOI:10.3846/enviro.2014.193, 10.pkt.
 5. Bogusz J., Figurski M., Klos A. Araszkiewicz A. The goodness of fit of linear regression model in the determination of permanent stations’ velocity. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCES, 17-26 June, 2014, Bulgaria, 14th GeoConference on INFORMATICS, GEOINFORMATICS AND REMOTE SENSING, Conference Proceedings, Volume II, GEODESY & MINE SURVEYING, ISBN 978-619-7105-11-7/ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/SGEM2014/B22/S9.064., pp. 513-520, 10 pkt.
 6. Bogusz J., Figurski M., Klos A., Araszkiewicz A. The use of locally weighted scatterplot smoothing in the analyses of GPS time series autocorrelations. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCES, 17-26 June, 2014, Bulgaria, 14th GeoConference on INFORMATICS, GEOINFORMATICS AND REMOTE SENSING, Conference Proceedings, Volume II, GEODESY & MINE SURVEYING, ISBN 978-619-7105-11-7/ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/SGEM2014/B22/S9.074., pp. 591-598, 10 pkt.
 7. Bogusz J., Figurski M., Klos A., Araszkiewicz A. The latitude dependencies in the stochastic part of EUREF permanent network time series. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCES, 17-26 June, 2014, Bulgaria, 14th GeoConference on INFORMATICS, GEOINFORMATICS AND REMOTE SENSING, Conference Proceedings, Volume II, GEODESY & MINE SURVEYING, ISBN 978-619-7105-11-7/ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/SGEM2014/B22/S9.067., pp. 537-544, 10 pkt.
 8. Całka B., Bielecka E. Taxonomy of real estate properties with the use of k-means method. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCES, 17-26 June, 2014, Bulgaria, 14th GeoConference on INFORMATICS, GEOINFORMATICS AND REMOTE SENSING, Conference Proceedings, Volume II, GEODESY & MINE SURVEYING, ISBN 978-619-7105-11-7/ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/SGEM2014/B22/S9.061, pp. 489-496, 10 pkt.
 9. Dąbrowski R., Deliś P., Wyszyński M. Analysis of the possibility of using a video camera as a UAV sensor.9th International Conference “Environmental Engineering”, 22–23 May 2014, Vilnius, Lithuania, SELECTED PAPERS , eISSN 2029-7092 / eISBN 978-609-457-640-9, DOI: 10.3846/enviro.2014.200 10 pkt.
 10. Gąsiorowski J., Bielecka E. Land fragmentation analysis using morphometric parameters. The 9th International Conference “Environmental Engineering”, 22–23 May 2014, Vilnius, Lithuania, SELECTED PAPERS, eISSN 2029-7092 / eISBN 978-609-457-640-9, DOI:10.3846/enviro.2014.205, 10.pkt
 11. Góźdź K., Pachelski W. The LADM as a core for developing three-dimensional cadastral data model for Poland. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCES, 17-26 June, 2014, Bulgaria, 14th GeoConference on INFORMATICS, GEOINFORMATICS AND REMOTE SENSING, Conference Proceedings, Volume I, INFORMATICS &GEOINFORMATICS, ISBN 978-619-7105-10-0/ISSN 1314-2704, DOI:10.5593/SGEM2014/B21/S8108.,p. 841-848, 10 pkt.
 12. Kaminski P., Orych A. Jenerowicz A. Impact of the frequency of conducting a white reference calibration on the accuracy of acquiring spectral reflectance coefficients using a spectroradiometer in laboratory conditions. The 4th International Symposium on Recent Advances in Quantitative Remote Sensing: RAQRS'IV, Valencja, Hiszpania, 09/2014, 10pkt.
 13. Kędzierski M., Wierzbicki D., Wilińska M., Fryśkowska A., Deliś P. Image data fusion for flood plain mapping. 9th International Conference “Environmental Engineering”, 22–23 May 2014, Vilnius, Lithuania, SELECTED PAPERS , eISSN 2029-7092 / eISBN 978-609-457-640-9, DOI 10.3846/enviro.2014.216 , 10 pkt.
 14. Klos A., Bogusz J., Figurski M. , Kosek W. On the handling of outliers in the GNSS time series by means of the noise and probability analysis. IAG Symposium Series volume 143, proceedings of the IAG Scientific Assembly 2013, 10 pkt.
 15. Klos A., Bogusz J., Figurski M., Kosek W. Noise analysis of continuous GPS time series of selected EPN stations to investigate variations in stability of monument types. IAG Symposium Series volume 142, proceedings of the VIII Hotine Marussi Symposium,10 pkt.
 16. Kowalczyk K., Bogusz J., Figurski M. On the possibility of using GNSS data to model the vertical crustal movements. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCES, 17-26 June, 2014, Bulgaria, 14th GeoConference on INFORMATICS, GEOINFORMATICS AND REMOTE SENSING, Conference Proceedings, Volume II, GEODESY & MINE SURVEYING, ISBN 978-619-7105-11-7/ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/SGEM2014/B22/S9.071., pp. 567-574, 10 pkt.
 17. Kowalczyk K., Bogusz J., Figurski M. The analysis of the selected data from Polish Active Geodetic Network stations with the view on creating a model of vertical crustal movements. 9th International Conference “Environmental Engineering”, 22–23 May 2014, Vilnius, Lithuania, SELECTED PAPERS , eISSN 2029-7092 / eISBN 978-609-457-640-9, DOI: 10.3846/enviro.2014.221, 10 pkt.
 18. Krawczyk K., Jasiński J. Multispectral satellite data application to hazardous convection monitoring. 9th International Conference “Environmental Engineering”, 22–23 May 2014, Vilnius, Lithuania, SELECTED PAPERS , eISSN 2029-7092 / eISBN 978-609-457-640-9, DOI: 10.3846/enviro.2014.034, 10 pkt.
 19. Maleta M. Bielecka E. Cluster analysis of land properties for the purpose of mass appraisal. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCES, 17-26 June, 2014, Bulgaria, 14th GeoConference on INFORMATICS, GEOINFORMATICS AND REMOTE SENSING, Conference Proceedings, Volume II, GEODESY & MINE SURVEYING, ISBN 978-619-7105-11-7/ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/SGEM2014/B22/S9.017, pp 129-136, pkt. 10.
 20. Nykiel G., Szołucha M. GNSS Reference Network Real-Time Services Control Techniques. 9th International Conference “Environmental Engineering”, 22–23 May 2014, Vilnius, Lithuania, SELECTED PAPERS , eISSN 2029-7092 / eISBN 978-609-457-640-9, DOI: 10.3846/enviro.2014.230, 10pkt
 21. Orych A., Dąbrowski R. Chosen problems with acquiring multispectral imagery data using the MiniMCA camera. 9th International Conference “Environmental Engineering”, 22–23 May 2014, Vilnius, Lithuania, SELECTED PAPERS , eISSN 2029-7092 / eISBN 978-609-457-640-9, DOI :10.3846/enviro.2014.010, 10pkt.
 22. Orych A., Fryskowska A., Walczykowski P., Kędzierski M. Pre-Processing Of Xeva-XS Imagery For Determining Spectral Reflectance Coefficients In Laboratory Conditions. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences 11/2014; LX(1):425-428. DOI: 10.5194/isprsarchives-XL-1-425-2014, 10 pkt.
 23. Orych A., Walczykowski P., Jenerowicz A. Using XEVA video sensors in acquiring spectral reflectance coefficients. 9th International Conference “Environmental Engineering”, 22–23 May 2014, Vilnius, Lithuania, SELECTED PAPERS , eISSN 2029-7092 / eISBN 978-609-457-640-9, DOI:10.3846/enviro.2014.068, 10pkt.
 24. Orych A., Walczykowski P., Jenerowicz A., Zdunek Z. Impact of the cameras radiometric resolution on the accuracy of determining spectral reflectance coefficients. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XL-1, 347-349, doi:10.5194/isprsarchives-XL-1-347-2014, 2014, 10pkt.
 25. Orych A., Walczykowski P., Kędzierski M., Fryśkowska A. Examining The Possibility Of Correcting Imagery Acquired For The Purpose Of Obtaining Spectral Reflectance Coefficients In The Infrared Range Using Photometric Measurements. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences 11/2014; LX(1):351-353. DOI: 10.5194/isprsarchives-XL-1-351-2014, 10 pkt.
 26. Pokonieczny K., Bielecka E., Kamiński P. Analysis of spatial distribution of geodetic control points and land cover. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCES, 17-26 June, 2014, Bulgaria, 14th GeoConference on INFORMATICS, GEOINFORMATICS AND REMOTE SENSING, Conference Proceedings, Volume II, GEODESY & MINE SURVEYING, ISBN 978-619-7105-11-7/ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/SGEM2014/B22/S9.007, pp. 49-56, 10pkt.
 27. Rachon L., Nykiel G., Wrona M. GNSS Receiver’s Calibration Method for RTK Measurements Based on ASG-EUPOS Network. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCES, 17-26 June, 2014, Bulgaria, 14th GeoConference on INFORMATICS, GEOINFORMATICS AND REMOTE SENSING, Conference Proceedings, Volume II, GEODESY & MINE SURVEYING, ISBN 978-619-7105-11-7/ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/SGEM2014/B22/ S9.038., pp. 301-306, 10pkt.
 28. Saczuk J., Nykiel G. Achievement of Decimeter Level Positioning Accuracy with SiRFstarIII GPS Receivers. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCES, 17-26 June, 2014, Bulgaria, 14th GeoConference on INFORMATICS, GEOINFORMATICS AND REMOTE SENSING, Conference Proceedings, Volume II, GEODESY & MINE SURVEYING, ISBN 978-619-7105-11-7/ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/SGEM2014/B22/ S9.002., pp. 11-18, 10pkt.
 29. Szafranek K., Araszkiewicz A., Bogusz J., Figurski M. Monitoring of long-term changes in GBAS daily solutions for the maintenance of the Polish reference frame. 9th International Conference “Environmental Engineering”, 22–23 May 2014, Vilnius, Lithuania, SELECTED PAPERS , eISSN 2029-7092 / eISBN 978-609-457-640-9, DOI: 10.3846/enviro.2014.249, 10 pkt.
 30. Szafranek K., Bogusz J., Baldysz Z. , Figurski M., Nykiel G. Analysis of Long Time Series of Tropospheric Parameters Derived From GPS Data Processing. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCES, 17-26 June, 2014, Bulgaria, 14th GeoConference on INFORMATICS, GEOINFORMATICS AND REMOTE SENSING, Conference Proceedings, Volume II, GEODESY & MINE SURVEYING, ISBN 978-619-7105-11-7/ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/SGEM2014/B22/ S9.005., pp. 35-42, 10pkt.
 31. Szafranek K., Bogusz J., Figurski M., Sapota M., Schillak S., Nykiel G. Determination of Post-Seismic Decays from Selected GNSS and SLR co-Located Sites. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCES, 17-26 June, 2014, Bulgaria, 14th GeoConference on INFORMATICS, GEOINFORMATICS AND REMOTE SENSING, Conference Proceedings, Volume II, GEODESY & MINE SURVEYING, ISBN 978-619-7105-11-7/ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/SGEM2014/B22/S9.026., pp. 199-206, 10pkt.
 32. Szafranek K., Schillak S., Araszkiewicz A., Figurski M., Lehmann M., Lejba P GNSS permanent stations control by the means of local ties monitoring. 9th International Conference “Environmental Engineering”, 22–23 May 2014, Vilnius, Lithuania, SELECTED PAPERS , eISSN 2029-7092 / eISBN 978-609-457-640-9, DOI: 10.3846/enviro.2014.248, 10 pkt.
 33. Tomala J., Moscicka A., Bielecka E., Travel Time Map the Case of Warsaw Subway. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCES, 17-26 June, 2014, Bulgaria, 14th GeoConference on INFORMATICS, GEOINFORMATICS AND REMOTE SENSING, Conference Proceedings, Volume III, GEODESY & MINE SURVEYING, ISBN 978-619-7105-12-4/ISSN 1314-2704 DOI:10.5593/SGEM2014/B23/S11.130., pp. 1031-1038, 10pkt.
 34. Walczykowski P. , Orych A., Kędzierski M. , Fryśkowska A. Pre-processing of Xeva-XS imagery for determining spectral reflectance coefficients in laboratory conditions. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL-1, 425-428, doi:10.5194/isprsarchives-XL-1-425-2014, 2014, 10 pkt.
 35. Walczykowski P., Orych A., Jenerowicz A. Determining methodology for acquiring spectral reflectance coefficients using a chosen monochromatic camera with interference filters. The 4th International Symposium on Recent Advances in Quantitative Remote Sensing: RAQRS'IV, Valencja, Hiszpania, 09/2014, (B), 10pkt
 36. Walczykowski P., Orych A., Jenerowicz A., Karcz P. Evaluating sensor linearity of chosen infrared sensors. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XL-1, 421-424, doi:10.5194/isprsarchives-XL-1-421-2014, 2014, (B), 10pkt.
 37. Walczykowski P., Wilinska M., Wierzbicki D. The use of optoelectronic filters for registering hyperspectral image in laboratory condition.
  The 4th International Symposium on Recent Advances in Quantitative Remote Sensing, Valencia, Hiszpania, 2014,lista B 10 pkt. (w druku)
 38. Wierzbicki D., Wilińska M. Liquid crystal tunable filters in detecting water pollution. 9th International Conference “Environmental Engineering”, 22–23 May 2014, Vilnius, Lithuania, SELECTED PAPERS , eISSN 2029-7092 / eISBN 978-609-457-640-9, DOI: 10.3846/enviro.2014.013 10 pkt.
 39. Wrona M. Using optical NIR handheld scanner for close range 3d mapping. 9th International Conference “Environmental Engineering”, 22–23 May 2014, Vilnius, Lithuania, SELECTED PAPERS , eISSN 2029-7092 / eISBN 978-609-457-640-9, DOI: 10.3846/enviro.2014.253, 10pkt.
 40. Wrona M. Concept and results of testing accuracy of f5-mvp handheld scanner for 3d closerange mapping. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCES, 17-26 June, 2014, Bulgaria, 14th GeoConference on INFORMATICS, GEOINFORMATICS AND REMOTE SENSING, Conference Proceedings, Volume I, INFORMATICS, GEOINFORMATICS, ISBN 978-619-7105-10-0/ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/SGEM2014/B21/S8.067., pp. 529-535, 10 pkt.
 41. Wrona M. New digital crackmeter concept. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCES, 17-26 June, 2014, Bulgaria, 14th GeoConference on INFORMATICS, GEOINFORMATICS AND REMOTE SENSING, Conference Proceedings, Volume I, INFORMATICS, GEOINFORMATICS, ISBN 978-619-7105-10-0/ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/SGEM2014/B21/S8.090, pp. 699-704, 10pkt.
 42. Wrona M.Close range surveying with NIR handheld scanner. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCES, 17-26 June, 2014, Bulgaria, 14th GeoConference on INFORMATICS, GEOINFORMATICS AND REMOTE SENSING, Conference Proceedings, Volume II, GEODESY & MINE SURVEYING, ISBN 978-619-7105-11-7/ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/SGEM2014/B22/S9.016, pp. 121-127, 10pkt.
 43. Wrona M., Figurski M. , Pazderski E Investigation of VLBI telescopes geometry using laser scanning. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCES, 17-26 June, 2014, Bulgaria, 14th GeoConference on INFORMATICS, GEOINFORMATICS AND REMOTE SENSING, Conference Proceedings, Volume I, INFORMATICS, GEOINFORMATICS, ISBN 978-619-7105-10-0/ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/SGEM2014/B21/S8.086, pp. 667-674, 10pkt.
 44. Wrona M., Nykiel G. GNSS Based Structural Health Monitoring System for High-Rise Concrete Chimneys. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCES, 17-26 June, 2014, Bulgaria, 14th GeoConference on INFORMATICS, GEOINFORMATICS AND REMOTE SENSING, Conference Proceedings, Volume II, GEODESY & MINE SURVEYING, ISBN 978-619-7105-11-7/ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/SGEM2014/B22/S9.037., pp. 293-300, 10pkt.
 45. Wrona M., Nykiel G., Szolucha M. Using GNSS Based System for Investigation of Bridges Construction Displacements. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCES, 17-26 June, 2014, Bulgaria, 14th GeoConference on INFORMATICS, GEOINFORMATICS AND REMOTE SENSING, Conference Proceedings, Volume II, GEODESY & MINE SURVEYING, ISBN 978-619-7105-11-7/ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/SGEM2014/B22/S9.081., pp. 645-652, 10pkt.
 46. Wrona M.,Nykiel G., Figurski M., Szołucha M. Multi-GNSS Measurement System For Structural Health Monitoring Applications. 9th International Conference “Environmental Engineering”, 22–23 May 2014, Vilnius, Lithuania, SELECTED PAPERS , eISSN 2029-7092 / eISBN 978-609-457-640-9, DOI: 10.3846/enviro.2014.254, 10pkt
 47. Zwirowicz –Rutkowska A., Moscicka A. The Movable Heritage Knowledge Base :A Case Study on Works of Art from the Church in Zorawina. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCES, 17-26 June, 2014, Bulgaria, 14th GeoConference on INFORMATICS, GEOINFORMATICS AND REMOTE SENSING, Conference Proceedings, Volume I, INFORMATICS, GEOINFORMATICS, ISBN 978-619-7105-10-0/ISSN 1314-2704, DOI: 10.5593/SGEM2014/B21/S8.109., pp. 849-856, 10pkt.

Monografie i Podręczniki Akademickie

 1. Kędzierski M., Fryśkowska A., Wierzbicki D. Opracowania fotogrametryczne z niskiego pułapu. Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2014, ISBN 978-83-7938-047-3, 4,5 arkusza
 2. Kłos A., Bogusz J., Araszkiewicz A, Figurski M., Szafranek K., Jarosiński M., Lenik K., Redaktor naukowy: Janusz Bogusz. Modelowanie numeryczne odkształceń litosfery z wykorzystaniem obserwacji GNSS. Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2014. ISBN 978-83-7938-058-9
 3. Baszkiewicz K., Kolanowski B., Latos D., Pachelski W. Zastosowanie modelowania matematycznego i symulacji komputerowej do oceny parametrów technicznych sensorów pomiarowych. Seria wydawnicza „ Monografie Wydziału Inżynierii Lądowej”, tom VI, „Teoretyczne podstawy budownictwa” tom 6, Geodezyjne systemy pomiarowe, pod redakcją naukową Jerzego Kuleszy i Ireneusza Wyczałka, ISBN 978-83-7814-340-6,str. 113-124, Oficyna Wydawnicza PW.
 4. Pachelski W. Wykorzystanie współrzędnych barycentrycznych w lokalnych układach odniesienia. Seria wydawnicza „ Monografie Wydziału Inżynierii Lądowej”, tom VI, „Teoretyczne podstawy budownictwa” tom 6, Geodezyjne systemy pomiarowe, pod redakcją naukową Jerzego Kuleszy i Ireneusza Wyczałka, ISBN 978-83-7814-340-6,str. 105-112, Oficyna Wydawnicza PW.
 5. Pachelski W., Parzyński Z. Zgodność, integracja, harmonizacja, interoperacyjność: metodyka i praktyka. [w] Modelowanie informacji geograficznej dla potrzeb budowy infrastruktur informacji przestrzennej, E. Bielecka, W. Pachelski (red.). Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, ISBN 978-83-7938-026-8, Warszawa 2014.

Materiały pozostałych konferencji międzynarodowych i krajowych

XIX Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym „Zdalne metody pomiarowe dla potrzeb modelowania 3D” Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, Poznań, 18-19 września 2014 r.

 1. Ewiak I. Ocena funkcjonalności algorytmów kolorowania obrazów w aspekcie ich wykorzystania do poprawy walorów interpretacyjnych archiwalnych skanowanych zdjęć lotniczych.
 2. Kędzierski M., Wierzbicki D., Fryśkowska A., Wilińska M., Deliś P. Wybrane aspekty fotogrametrii niskiego pułapu.

EARSel&ISPRS Young Scientist Days2014, Warszawa, Poland, 16-20.06.2014 r.

 1. Jenerowicz A., Walczykowski P. Determination of water quality parameters with satellite images.

Konferencja pt.: „Zaangażowanie polskiego środowiska naukowego w projekt EPOS”15.05.2014, IGF PAN, Warszawa

 1. Araszkiewicz A. WG4 – GNSS Data and Other Geodetic Data – stan obecny.

Seminarium “Realizacja Osnów Geodezyjnych a Problemy Geodynamiki” 25 – 27.09.2014, Grybów

 1. Araszkiewicz A., Bosy J., Figurski M. Założenia i realizacji projektu EPOS oraz GGOS-PL, referat zaproszony
 2. Kłos A., Bogusz J., Figurski M., Gruszczyński M. Dokładność wyznaczenia prędkości europejskich stacji permanentnych EPN.
 3. Bogusz J., Figurski M., Kłos A., Schillak S., Szafranek K. Sygnały okresowe w zmianach współrzędnych GPS i SLR.

COST Workshop 25-28 luty, Monachium, Niemcy

 1. Kroszczyński K.: Investigation of some properties of discrete mesoscale mapping functions.

European Geosciences Union 27 kwietnia – 3 maja, Wiedeń, Austria

 1. Araszkiewicz A., Szafranek K. GPS strain rates reliability over Poland related to reference frame realization.
 2. Klos A., Bogusz J., Figurski M., Kosek W. Gruszczynski M. Investigation of noises in the GPS time series: case study on the EPN weekly solutions.
 3. Bogusz J., Figurski M., Klos A., Schillak S., Szafranek K. Long-term dependencies on selected GPS-SLR co-located sites.

22nd Cartographic School 2014 6-9 maja Wałbrzych-Książ, Polska

 1. Bielecka E., Leszczyńska M. Portrayal geospatial data quality in the form of choropleth map
 2. Kroszczyński K. Investigation of the properties of discrete mesoscale mapping functions.
 3. Nykiel G., Kroszczyński K. Methods of distributed TEC values approximation for the ionosphere local models determination.

9th International Conference on “Environmental Engineering” 22 – 23.05.2014, Wilno, Litwa

 1. Wrona M., Nykiel G., Figurski M., Szołucha M. Multi-GNSS Measurement System For Structural Health Monitoring Applications.

EUREF Symposium 2014 03– 07.06.2014, Wilno, Litwa

 1. Szafranek K., Araszkiewicz A., Figurski M., Liwosz T., Nykiel G. Activities in the frame of the EPN Analysis Combination Centre

Konferencja SGS KBKiS 2014 23.06-.25.06.2014, Olsztyn

 1. Szafranek K., Araszkiewicz A., Bogusz J., Figurski M., Liwosz T., Szołucha M. Metodyka łączenia rozwiązań GNSS prowadzonego w ramach działalności centrum łączenia rozwiązań EPN.
 2. Bogusz J., Figurski M., Kłos A., Kujawa M. Analiza zależności dalekiego zasięgu części stochastycznej szeregów czasowych zmian współrzędnych topocentrycznych stacji sieci ASG-EUPOS.
 3. Bałdysz Z., Bogusz J., Figurski M., Nykiel G., Szafranek K. Analiza szeregów czasowych zmian parametrów troposferycznych wyznaczonych z obserwacji GPS.
 4. Schillak S., Szafranek K., Araszkiewicz A., Figurski M., Lehmann M., Lejba P. Porównanie współrzędnych stacji wyznaczonych z obserwacji SLR i GNSS wykonanych w okresie 1996–2012.

Konferencja IAG Commision 1 Symposium 2014 12–18.10.2014, Luksemburg, Luksemburg

 1. Bogusz J., Klos A., Figurski M., Szafranek K., Schillak S. A comprehensive comparison of noises for GPS and SLR globally distributed co-located sites.
 2. Klos A., Bogusz J., Figurski M., Gruszczynski M. On the treatment of the deterministic part of GPS time series and its influence on noise analysis: IGS studies.

Konferencja 15th Czech-Polish Workshop 05 – 08.11.2014, Karlov pod Pradem, Czechy

 1. Nykiel G., Figurski M., Szafranek K., Araszkiewicz A., Bałdysz A.:, Study on the impact of the tropospheric mapping functions on the accuracy of the GNSS precise positioning.
 2. Bogusz J., Klos A., Figurski M. Investigation of non-linearity of GNSS time series using wavelet decomposition. 15th Czech-Polish Workshop ON RECENT GEODYNAMIICS OF THE SUDETEN AND ADJACENT AREAS, 5-8.11.2014, Karlov pod Pradedem, Czechy, prezentacja ustna w języku angielskim.
 3. Klos A., Bogusz J,, Figurski M., Gruszczynski M. Seasonals removal in the context of noise investigation.
 4. Bogusz J., Figurski M., Gruszczynski M., Klos A. Determination of the common-mode errors in local GNSS-based networks for geodynamic studies.

XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Polska, Zakopane, 09-12 września 2014

 1. Jasiński J., Winnicki I., Pietrek S., Chaładyniak D., Siewert J., Krawczyk K.2014, Zastosowanie danych satelitarnych do wykrywania i monitorowania niebezpiecznych zjawisk konwekcyjnych. Materiały XXVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „ Inżynieria bezpieczeństwa- ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń Ekomilitaris 2014”, str. 47-48.
 2. Chaładyniak D., Jasiński J., Pietrek S., Winnicki I. Prognozowanie procesów frontogenezy metodą Q-wektorów z zastosowaniem przetwarzania równoległego. Materiały XXVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „ Inżynieria bezpieczeństwa- ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń Ekomilitaris 2014”, str. 27-28.
 3. Pietrek S., Winnicki I., Jasiński J., Chaładyniak D., Adamiak P. Detekcja wybranych niebezpiecznych zjawisk pogody na podstawie danych radarowych i produktów modeli mezoskalowych. Materiały XXVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „ Inżynieria bezpieczeństwa- ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń Ekomilitaris 2014”, str. 75-76.

4th International FIG 3D Cadastre Workshop, 9-11 November 2014, Dubai, United Arab Emirates

 1. Góźdź K., Pachelski W., van Oosterom P., Coors V.The possibilities of using CityGML for 3D representation of buildings in the cadaster. Proceedings of the 4th International FIG 3D Cadastre Workshop, p 339 – 362, www.gdmc.nl/3DCadastres/workshop2014/programme/Workshop2014_24.pdf

Publikacje w innych czasopismach

 1. Orych A. IRAMSWater – polska innowacja w dziedzinie monitoringu rzek. Bezpieczeństwo publiczne, wrzesień/październik 2014, str. 27-29

Publikacje indeksowane przez Journal Citation Repors (cz. A wykazu MNiSW)

 1. Bielecka E., Bober A.,
  2013, Reliability analysis of interpolation methods in travel time maps-the case of Warsaw.
  Geodetskij Vestnik, Vol .57, No.2, pp.299-312. Ljubljana, Slovenije 2013
  URL: http://geodetski-vestnik.com/cms/en/
 2. Bogusz J., Kłos A., Grzempowski P., Kontny B.
  Modelling the Velocity Field in a Regular Grid in the Area of Poland on the Basis of the Velocities of European Permanent Stations. Pure and Applied Geophysics, Vol. (article in print) No. (published on-line), Basel, Switzerland 2013, pp. 1-25 DOI: 10.1007/s00024-013-0645-2

Publikacje w czasopismach naukowych (cz. B wykazu MNiSW)

 1. Araszkiewicz A., K. Szafranek.
  LC phase bias investigation of ASG-EUPOS stations.
  Geodesy and Cartography Vol. 62, No 2, pp. 101-111.
  DOI: 10.2478/geocart-2013-0012
 2. Bielecka E., Zwirowicz-Rutkowska A. ,
  Organisational aspects of spatial information infrastructure in Poland. Geodesy and Cartography Vol. 62 No. 1, pp. 85-95. DOI: 10.2478/geocart-2013-0006
 3. Dąbrowski R., Kutyna E., Orych A.,Walczykowski P.
  Using plant spectral response curves in detecting plant stress. ECOLOGICAL QUESTIONS Vol 17 s. 67-74 DOI: 10.2478/ecoq-2013-0017
 4. Deliś P., Fryśkowska A., Kędzierski M., Wilińska M.,
  3D modeling of architectural objects from video data obtained with the fixed focal length lens geometry. Geodesy and Cartography Vol. 62, No 2, pp. 123-138 DOI: 10.2478/geocart-2013-0007
 5. Figurski M., Nykiel G., Rachoń L.,
  Wyznaczenie scyntylacji jonosferycznych z obserwacji GPS w czasie rzeczywistym. Przegląd Telekomunikacyjny, nr 6/2013, str. 530-534.
 6. Kędzierski M., Wierzbicki D., Wilińska M., Frykowska A.
  Analiza możliwości wykonania aerotriangulacji zdjęć cyfrowych pozyskanych kamerą niemetryczną zamontowaną na pokładzie bezzałogowego statku latającego bez systemu GPS/INS.Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, VOL. LXII, NR 4, 2013, str. 241-251.
 7. Kroszczyński K., Figurski M.
  Opóźnienia czasowe propagacji fal GPS w troposferze. Przegląd Telekomunikacyjny, 6, 2013, str. 282-286
 8. Latos D.,
  Jakość danych przestrzennych a systemy zarządzania drogami. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy transportowe ,nr 3/2013; str. 33-40. URL: http://www.autobusy-test.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=600&Itemid=307
 9. Wierzbicki D.,
  Aspekty aerotriangulacji zdjęć cyfrowych pozyskanych kamerą niemetryczną zamontowaną na pokładzie bezzałogowego statku latającego.Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, VOL. LXII, NR 4, 2013, str. 113-127.

Publikacje w recenzowanych materiałach konferencji międzynarodowych uwzględnionych w Web of Science

 1. Bogusz J., Kłos A., Kosek W.,
  Wavelet decomposition method application to correlation analyses of the Earth’s gravity field changes”.
  Acta Geodynamica et Geomaterialia Vol. 10, No. 1(169), Prague, Czech Republic 2013, s. 47-59
  DOI: 10.13168/AGG.2013.0004
 2. Bogusz J., Kłos A., Figurski M, Jarosiński M., Kontny B.
  Investigation of the reliability of local strain analysis by means of the triangle modelling. Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 10 No. 3 (171), Prague, Czech Republic 2013, pp. 293-305 DOI: 10.13168/AGG.2013.0029
 3. Szafranek K., Bogusz J., Figurski M.,
  GNSS reference solution for permanent station stability monitoring and geodynamical investigations: the ASG-EUPOS case study. Acta Geodynamica et Geomaterialia (Acta Montana) , Vol. 10, Nr 1 (169), 2013, s. 67-75. DOI: 10.13168/AGG.2013.0006

Monografie i podręczniki akademickie

 1. Kroszczyński K.
  Mezoskalowe funkcje odwzorowujące opóźnienia troposferycznego sygnałów GNSS
  Wydawnictwo WAT, Warszawa 2013.

Publikacje w innych czasopismach

 1. Araszkiewicz A., Szafranek K., Figurski M.,
  Zmierzch statycznej osnowy geodezyjnej,
  Magazyn geoinformacyjny GEODETA, lipiec, 2013, s. 8-14

Materiały pozostałych konferencji międzynarodowych i krajowych

14th Czech-Polish Workshop ON RECENT GEODYNAMICS OF THE SUDETEN AND ADJACENT AREAS, Jarnołtówek, Poland, October 24-26, 2013.

 1. Bogusz J., Figurski M., Kłos A. Annual signals in GPS time series.
 2. Grzempowski P., Kontny B., Bogusz J., Figurski M. Comparative analysis of the velocity and deformations models of the Sudeten area developed on the basis of data of the local research networks and the ASG-EUPOS data.
 3. Kłos A., Bogusz J., Figurski M., Kosek W. Uncertainties of geodetic velocities from permanent GPS observations.
 4. Kowalczyk K., Bogusz J., Rapiński J., Figurski M. An approach to assimilation of levelling data and GPS permanent measurements for creating model of vertical crustal movements in Poland.
 5. Sowa W., Grzempowski P., Bogusz J. Analysis of velocity vectors of ASG-EUPOS points displacements.

IAG Scientific Assembly 2013, Potsdam, September 1-6, 2013.

 1. Kłos A., Bogusz J., Figurski M., Kosek W. On the treatment of discontinuities and outliers for investigation of noises in the GNSS time series", Theme 6: Imaging & Positioning Techniques and Applications, 6.4: Alternatives and Backups to GNSS.
 2. Schillak S., Szafranek K., Araszkiewicz A., Figurski M., Lejba P., Lehmann M. Earthquakes problem in ITRF position and velocity determination from SLR and GNSS data", temat 1.2: “Strengths, weaknesses, modeling standards and processing strategies of space geodetic techniques”, Theme 1: Definition, Implementation and Scientific Applications of Reference Frames, 1.2 Modelling standards and processing strategies for space geodetic techniques.

VIII Hotine-Marussi Symposium on Mathematical Geodesy, Rome, June 17-21, 2013.

 1. Kłos A., Bogusz J., Figurski M., Kosek W. Discussion on the monument types by the noise investigation in the continuous GPS time series.

17th International Symposium on Earth Tides „Understand the Earth”, April 15-19 ,2013, Warsaw, Poland

 1. Araszkiewicz A., J. Bogusz., M. Figurski, A. Kłos, K. Szafranek Centre of Applied Geomatics activities in the studies of regional geodynamics, session VII: “Space geodetic techniques and gravity”.
 2. Bogusz, J., M. Figurski Real and apparent height changes determined by GPS: study on daily and sub-daily solutions, session IV: “Gravity and height changes; comparison with GPS”.

European Geosciences Union General Assembly 2013, Vienna, Austria, April 7-12, 2013.

 1. Araszkiewicz A. Analysis of GPS baseline length changes and their implications for strain rate calculation, EGU2013-5147 (sesja TS9.4/G5.4/GMPV47/NH2.6);
 2. Araszkiewicz A., Jarosiński M. Reliability of calculation of the lithosphere deformations in tectonically stable area of Poland based on the GPS measurements, EGU2013-4359 (sesja G6.2/GD1.6).
 3. Bogusz J., Figurski M., Klos A., Kosek W., Szafranek K., Rachon L. On the quality of EPN and ASG-EUPOS time series, EGU2013-14229 (sesja G1.2).
 4. Bogusz J., Jarosinski M., Araszkiewicz A., Figurski M., Klos A., Kontny B. Deformations in Central Europe: finite element approach and comparison with GPS-based strain determinations, EGU2013-6685 (sesja G6.1).
 5. Bosy J., Kryński J., Brzeziński A., Rogowski J. B., Figurski M., Krankowski A., Schillak S., Kudrys J., Wielgosz P. The contribution of the GGOS-PL network to EPOS.
 6. Kłos A., Bogusz J., Figurski M., Kosek W. Noise characteristics in GPS sub-diurnal coordinates: maximum likelihood estimation approach, EGU2013-4425 (sesja G1.2).
 7. Nykiel G., Szolucha M. Reference Network Real-Time Services Control Techniques, EGU2013-14233 (sesja G1.3).
 8. Szafranek K., Schillak S., Araszkiewicz A., Figurski M., Lehmann M., Lejba P. Local ties verification based on analysis of long-term SLR and GPS solutions, EGU2013-4548 (sesja G2.2).

FIG Working Week 2013 Environment for Sustainability, Nigeria, Abuja, 6–10 May 2013

 1. Bielecka E. Data Integration within Public Property Management Systems. paper number 6575, pp.1-8. URL: http://www.fig.net/pub/fig2013/papers/TS01D/TS01D_bielecka_6575.pdf

EUREF 2013 Symposium Budapest, Hungary, 29 - 31 May, 2013

 1. Figurski M., Bosy J., Wielgosz P. Założenia i wyniki projektu ASG+.
 2. Kłos A., Bogusz J., Jarosiński M., Figurski M. Czy sieci typu GBAS są wiarygodne pod kątem badania zjawisk geodynamicznych?
 3. Kontny B., Grzempowski P., Bogusz J. Asymilacja danych geodezyjnych do modeli geologicznych, tektonicznych i sejsmicznych na przykładzie ASG-EUPOS.
 4. Nykiel G., Figurski M., Wielgosz P., Krypiak-Gregorczyk A. Modelowanie i prognozowanie stanu jonosfery przy użyciu danych ASG-EUPOS”.
 5. Szafranek K., Araszkiewicz A., Figurski M. Estimation of the influence of ASG-EUPOS stations coordinates stability on the ETRS89 realization.
 6. Szafranek K., Schillak S., Araszkiewicz A., Figurski M., Lejba P., Lehmann M. Porównanie pozycji i prędkości stacji kolokacyjnych GPS i SLR.

Seminarium pt. „Badania geodynamiczne z wykorzystaniem współczesnych osiągnięć geodezji”, Józefosław, 17-18 czerwca 2013 r.

 1. Bogusz J., Jarosiński M., Araszkiewicz A. Zastosowanie metody elementów skończonych do modelowania deformacji litosferycznych w skali regionalnej.

VII Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformatyczne, Polska, Warszawa, 11-13 września 2013.

 1. Bielecka E., Matusz E. Znormalizowana metoda oceny jakości danych przestrzennych. Ocena zbioru osnów szczegółowych w powiecie łosickim.

XXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Polska, Zakopane, 10-13 września 2013.

 1. Praca zbiorowa pod red. Z. Mierczyka i J. Wasilczuka pt. „Inżynieria bezpieczeństwa - ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń „Ekomilitaris 2013”
 2. Chaładyniak D., Janusz J., Krawczyk K., Pietrek S. Detekcja niebezpiecznych zjawisk konwekcyjnych na zobrazowaniach z satelitów meteorologicznych, str. 217-226.
 3. Chaładyniak D., Jasiński J., Pietrek S. Wybrane rozwiązania realizacji bezpiecznej transmisji meteorologicznych danych teledetekcyjnych, str. 112-130.
 4. Chaładyniak D., Jasiński J., Pietrek S. Trąba powietrzna – zjawisko zagrażające bezpieczeństwu ludności i infrastruktury, str. 436-448.

Konferencja naukowa Sekcji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk, współorganizowana przez Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie pt. "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji", Kraków, 24-27 września 2013

 1. Araszkiewicz A., Bogusz J., Figurski M., Liwosz T., Szafranek K., Szymański P. System opracowania obserwacji sieci ASG-EUPOS na potrzeby monitorowania współrzędnych w czasie prawie rzeczywistym.
 2. Araszkiewicz A., Szafranek K., Figurski M. Coordinates monitoring system of Polish permanent networks.
 3. Bosy J., Szafranek K., Figurski M., Wielgosz P., Rohm W., Kapłon J., Kroszczyński K., Hadaś T. Paziewski J. Advanced Global Navigation Satellite Systems troposphere products for monitoring severe weather events and climate (GNSS4SWEC) - plan of Polish participation in COST Actions ES1206.

XXXVI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna, Warszawa, 24-25 października 2013

 1. Bielecka E., Dukaczewski D. Czynniki warunkujące efektywność opracowania współczesnych map tematycznych.

RCITD - International Virtual Research Conference In Technical Disciplines, Słowacja, Listopad 2013

 1. Dąbrowski R., Orych A.,Walczykowski P. Designing a modern Measuring Station for obtaining spectral response characteristics in laboratory conditions.
 2. Dąbrowski R., Orych A.,Walczykowski P. Evaluation of the possibility of using the miniMCA multispectral camera in Imagery Intelligence.
 3. Jenerowicz A., Orych A., Walczykowski P., A review on remote sensing methods of detecting physical water pollutants.

ARSA - Advanced Research in Scientific Areas, Słowacja, grudzień 2013

 1. Kamiński P., Orych A., Walczykowski P., Accuracy of determining spectral reflectance coefficients in a function of time.

The International Field Artillery Conference “The Artillery Conferenceon Joint Artillery Support – Problems and Challenges”, Toruń-Karbówko, Poland, December 5-6, 2013

 1. Jasiński J. Trends in development of meteorological support systems.

Seventh International Conference on Cadastre, Photogrammetry, Geoinformatics - Modern Technologies and Development Perspectives, Lwów 2013

 1. Kaczyński R., Kędzierski M. Very High Resolution Satellite Data for Cadastral Mapping.
 1. Bielecka E. „Możliwości wykorzystania danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w systemie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa”. Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol.20, No 4, 2012, 19-30, B, 7.
 2. Bielecka E., Całka B. „Analiza procesu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej i leśnej na terenach wiejskich”. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, Nr 2/III, 2012. 163-174, B, 5.
 3. Bielecka E. „Integracja danych w systemach zarządzania nieruchomościami publicznymi”, Przegląd Geodezyjny, 9, 2012, 3-9, B, 5.
 4. Bielecka E. „Spatial Objects in the Domain Model of the Public Real Estate Administration System - Case Study of the Geographic Information System for the Police’s Real Estate Administration, Materiały FIG „Knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the cultural heritage”, Rzym, 2012, 5807/1-10.
 5. Bogusz J., Figurski M. „ GPS-derived height changes in diurnal and sub-diurnal timescale”, Acta Geophysica (2012)., vol. 60, no. 2, Apr. 2012, DOI: 10.2478/s11600-011-0074-5, s. 295-317
 6. Bogusz J., Figurski M., Kontny B., Grzempowski P. „ Horizontal velocity field derived from EPN and ASG-EUPOS satellite data on the example of south-western part of Poland” , Acta Geodynamica et Geomaterialia (2012) v. 9, No. 3(167), 2012
 7. Bogusz J., Figurski M., Nykiel G., Szolucha M., Wrona M. „GNSS-based multi-sensor system for structural monitoring applications” , Journal of Applied Geodesy. (2012),. Volume 6 (2012), Issue 1, ISSN (Online) 1862-9024, ISSN (Print) 1862-9016, DOI: 10.1515/jag-2011-0009, March 2012, pp. 55-64
 8. Bogusz J., Figurski M., Kontny B., Grzempowski P. „Artificial Satellites, Unmodeled effects in the horizontal velocity fields: ASG-EUPOS case study” (2012), Vol. 47, No. 2 – 2012 DOI: 10.2478/v10018-012-0014-x, s. 67-79
 9. Bogusz J., Figurski M., Nykiel G., Szolucha M., Wrona M. „GNSS-based multi-sensor system for structural monitoring applications ” (2012), Journal of Applied Geodesy ,Volume 6 (2012), Issue 1, ISSN (Online) 1862-9024, ISSN (Print) 1862-9016, DOI: 10.1515/jag-2011-0009, March 2012, s. 55-64
 10. Chaładyniak D., Jasiński J., Pietrek S. „Prognozowanie stanu warunków atmosferycznych w sytuacjach zagrożeń z wykorzystaniem metod przetwarzania równoległego”, Praca zbiorowa pod red. Zygmunta Mierczyka i Jarosława Wasilczuka pt. „Inżynieria bezpieczeństwa - ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń „Ekomilitaris 2012”, str. 79-90, Materiały XXVI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej, Zakopane, 04-07.09.2012.
 11. Dąbrowski R., Deliś P., Fryśkowska A., Orych A., Wilińska M., Bielecka E. „Wykorzystanie materiałów teledetekcyjnych do weryfikacji obiektów służbowych Policji ”; Teledetekcja środowiska ; 2012; (w druku),
 12. Deliś P., Fryśkowska A., Wilińska M. „ Koncepcja wykorzystania techniki wideo w modelowaniu 3D obiektów zabytkowych”; XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji - Kazimierz Dolny 19-21.09.2012r., Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji (w druku),
 13. Deliś P. „Integracja danych z Naziemnego Skaningu Laserowego i danych obrazowych pozyskanych kamerą wideo”, Biuletyn WAT, nr 4, 2012, str. 39-54
 14. Jasiński J., Krawczyk K., Pietrek. S. „Fog detection over sea based on multispectral analysis of satellite images”, Zeszyty Naukowe, Akademia Morska w Szczecinie, 2012, nr 29(101), str. 53-62, B 6 pkt.
 15. Jasiński J., Pietrek S. „Wind field parameters determination in the lower layer of the atmosphere based on remote sensing measurements”, Zeszyty Naukowe, Akademia Morska w Szczecinie, 2012, nr 29(101), str. 151-157, B, 6 pkt.
 16. Jasiński J., Pietrek S. „Systemy pomiarowe i satelitarne wykorzystywane w meteorologicznym zabezpieczeniu działań wojsk”, Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Najgebauera pt. „Technologie podwójnego zastosowania. Wybrane technologie Wojskowej Akademii Technicznej”, WAT Warszawa 2012, str. 555-566, RM.
 17. Jasiński J., Krawczyk K., Pietrek S., Chaładyniak D. „Teledetekcja zjawisk atmosferycznych niebezpiecznych dla transportu lądowego”, Praca zbiorowa pod red. Zygmunta Mierczyka i Jarosława Wasilczuka pt. „Inżynieria bezpieczeństwa - ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń „Ekomilitaris 2012”, str. 230-238, Materiały XXVI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej, Zakopane, 04-07.09.2012.
 18. Kaczyński R. „Trendy w fotogrametrii i teledetekcji w świetle XXII Kongresu ISPRS.Komisja I Image Data Acquisition-Sensors and Platforms” Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt.: Nowe wyzwania dla fotogrametrii, teledetekcji i kartografii w obliczu współczesnych systemów geoinformacji; Kazimierz Dolny 2012 r.;
 19. Kaczyński R. „Transfer of technology for cadastral mapping in Tajikistan using high resolution satellite data”; XXII ISPRS Congress, Technical Commission VI; Melbourne, Australia, 25.08.-01.09.20212 r. http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XXXIX-B6/41/2012/isprsarchives-XXXIX-B6-41-2012.pdf;
 20. Kędzierski M., Zapłata R., Fryśkowska A., Wilińska M., Deliś P. „Metody teledetekcyjne i fotogrametryczne w ochronie, konserwacji i inwentaryzacji zamków w ruinie”, Zamki w ruinie – Zasady postępowania konserwatorskiego, praca zbiorowa pod redakcją B. Szmygina, P. Molskiego, wyd. Politechnika Lubelska, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Warszawa-Lublin 2012, ISBN: 978-83-62596-96-6, 139-146,
 21. Kędzierski M., Zapłata R., Fryśkowska A., Wilińska M., Deliś P. „Noninvasive methods of determining historical objects deformation using TLS”, Structural Analysis of historical construction, vol.3, str. 2582-2588, praca zbiorowa pod redakcją J. Jasieńko, wyd. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2012, ISSN 0860-2395, ISBN 978-83-7125-219-8,
 22. Kolanowski B., Wiśniowski J. „Ocena wielkości i położenia dzikich śmietnisk w obszarze Natura 2000 „Puszcza Biała” na terenie gminy Ostrów Mazowiecka”, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Kraków 2012, str.99 do 109, 2/1 2012, gr.B, 90%, 5.
 23. Kontny B., Bogusz J. „Models of vertical movements of the Earth crust surface in the area of Poland derived from leveling and GNSS data”, Acta Geodynamica et Geomaterialia (2012), v. 9, No. 3(167), 2012
 24. Krawczyk K., Winnicki I., Jasiński J., Kroszczyński K., Pietrek S. „Maski wybranych krawędziowych filtrów Laplace’a w przetwarzaniu danych cyfrowych”, Biuletyn WAT, LXI, 1, 2012, str. 145-170, B, 5 pkt.
 25. Krawczyk K., Winnicki I., Kroszczyński K., Pietrek S., Jasiński J. „Spektralne własności filtrów Laplace’a trzeciego stopnia w przetwarzaniu danych cyfrowych”, Biuletyn WAT, LXI, 2, 2012, str. 199-222, B, 5 pkt.
 26. Krawczyk K., Winnicki I., Kroszczyński K., Pietrek S., Jasiński J. „Spektralne własności filtrów Laplace’a piątego stopnia w przetwarzaniu danych cyfrowych”, Biuletyn WAT, LXI, 2, 2012, str. 9-38, B, 5 pkt.
 27. Krawczyk K., Winnicki I. „Kompozycje barwne w interpretacji zachmurzenia konwekcyjnego”, Biuletyn WAT, LXI, 1, 2012, str. 9-29, B, 5 pkt.
 28. Krawczyk K., Winnicki I. „Wielospektralne dane satelitarne w interpretacji mgieł i niskich chmur warstwowych”, Biuletyn WAT, LXI, 4, 2012, str. 21-37, B, 5 pkt.
 29. Kuźma M., Pędzich P. „Analiza wpływu redukcji odwzorowawczych na wartość wyznaczanych pól powierzchni wieloboków w odwzorowaniach równopolowych”, Roczniki Geomatyki, T. 9, 2011, z. 2, s. 89-95, 6.
 30. Latos D. „Dane geodezyjne jako podstawa weryfikacji informacji o nieruchomościach w aspekcie ich wykorzystania w systemie zarządzania nieruchomościami Policji”. Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 2012, vol.20, No 4, Olsztyn. B, 100%, [2 pkt.]
 31. Latos D., Bielecka E. „Ogólna koncepcja Systemu Zarządzania Nieruchomościami Policji”. Monografia „Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa. System zarządzania nieruchomościami Publicznymi”, 2012, RP
 32. Latos D., Latos M., Galuszkiewicz M. and Kaminski P. „Verification of Data in GIS Management System for State Real Estate”. www.fig.net/pub/fig2012/papers/ts02i/TS02I_latos_latos_et_al_6063.pdf FIG Working Week 2012, K
 33. Latos D., Bielecka E., Zawiśliński B. „Police Property Management System”, Międzynarodowa Konferencja Użytkowników oprogramowania ESRI, 2012,K
 34. Lewiński S., Sotnikov O., Krupiński M., Parshyna O., Dąbrowski R. „Zdjęcia satelitarne SICH-2” – Pierwsze analizy, Archiwum Fotogrametrii, kartografii i teledetekcji; 2012, W DRUKU
 35. Lewiński S., Sotnikov O., Krupiński M., Parshyna O., Dąbrowski R. „Ukraińskie zdjęcia satelitarne SICH-2 dedykowane analizom środowiskowym”, Teledetekcja środowiska; 2012; (w druku),
 36. Pachelski W., Łatka J.K., Wińska M., Szafranek K.Z., Zwirowicz – Rutkowska A.„Modele informacyjne głównych segmentów GGOS”, Seminarium Współczesne problemy podstawowych sieci geodezyjnych, a problemy definiowania krajowych układów odniesienia, Grybów, 18-19 października 2012 r., typ B,
 37. Pachelski W., Zwirowicz – Rutkowska A. „Znormalizowana metodyka projektowania i implementacji systemów informacji przestrzennej”, w: E. Bielecka (red.), Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - System Zarządzania Nieruchomościami Policji, WAT, 2012, ss.20, typ B,
 38. Paśnicka M., Szafranek K., Zwirowicz-Rutkowska A. „Dependences in the pillar 'Earth’s gravity field' of GGOS - description using UML notation ”, Reports on Geodesy (2012), Nr 1 (92), 2012, s. 135-142
 39. Pietrek S., Jasiński J., Chaładyniak D. „Monitorowanie niebezpiecznych zjawisk pogody w sieci radarów wojskowej służby hydrometeorologicznej”, Praca zbiorowa pod red. Zygmunta Mierczyka i Jarosława Wasilczuka pt. „Inżynieria bezpieczeństwa - ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń „Ekomilitaris 2012”, str. 480-289, Materiały XXVI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej, Zakopane, 04-07.09.2012
 40. Szafranek K., Schillak S. „Introduction to joint analysis of SLR and GNSS data”, Reports on Geodesy. (2012) Nr 1 (92), 2012, s. 143-154
 41. Szołucha M., Bartnicki A., Bogusz J., Nykiel G., Szymański P., Wrona M. „Zintegrowane systemy monitorowania stanu stałych i tymczasowych przepraw mostowych w aspekcie ich degradacji eksploatacyjnej i zdarzeń destrukcyjnych”, (Technika Transportu Szynowego, 2012), , Nr 9/2012, ISSN 1232-3829, str. 1519-1529
 42. Walczykowski P., Dąbrowski R., Orych A. „Wstępna detekcja stanu elewacji budynków przy wykorzystaniu zobrazowań hiperspektralnych ” ; Biuletyn WAT; 2012, VOL LXI; NR 1, str. 125-134;
 43. Walczykowski P., Dąbrowski R., Orych A., Kutyna E. „Wykorzystanie charakterystyk spektralnych w badaniu stresu roślinności” ; Teledetekcja środowiska; 2012;, (w druku),
 44. Walczykowski P., Orych A., Jenerowicz A., Wiśniewski M. „Hiperspektralne badanie zmienności spektralnych charakterystyk odbiciowych roślin w różnych fazach fenologicznego rozwoju”; Teledetekcja środowiska; 2012, (w druku),
 45. Walczykowski P., Dąbrowski R., Orych A. „Ocena potencjału fotointerpretacyjnego zobrazowań pozyskanych z satelity World-View 2”; Teledetekcja środowiska; 2012, (w druku),
 46. Walczykowski P., Dąbrowski R., Orych A., Kutyna E. „Using plant spectral response curves in detecting plant stress”; Ecological Questions; 2012;(w druku),
 47. Walczykowski P., Orych A. „Koncepcja cyfrowej platformy lotniczej do realizacji misji obserwacyjnych w ramach Traktatu o Otwartych Przestworzach”; Archiwum Teledetekcji i Fotogrametrii; 2012; (w druku),
 48. Walczykowski P., Orych A., Łysenko J. „Ocena stanu zagrożenia pożarowego na podstawie obrazów satelitarnych”; Archiwum Teledetekcji i Fotogrametrii; 2012; (w druku),
 49. Walczykowski P., Orych A., Dąbrowski R., Kutyna E. „Using plant spectral response curves in detecting plant stress”; Ecological Questions; 2012; (w druku),
 50. Wilińska M. „ Badanie przemieszczeń tymczasowej przeprawy mostowej typu BLG-67 z wykorzystaniem techniki naziemnego skaningu laserowego” ; TTS Technika Transportu Szynowego 9/12, ISSN 1232-3829, Wydawnictwo EMI-PRESS, 2012,
 1. Araszkiewicz A., Bogusz J., Figurski M., Szafranek K. „Centre of Applied Geomatics: scientific activities in the frame of EUREF Permanent Network” , Reports on Geodesy (2011) (91) 2011, pp. 75-80
 2. Bartnicki A., Bogusz J., Nykiel G., Szołucha M., Wrona M. „Concept of integrated control system for monitoring geometric changes of the temporary bridge crossings”, Reports on Geodesy (2011) 1 (90) 2011, pp. 9-22
 3. Baszkiewicz K., Latos D. „Geodetic measurements of pipelines displacement In CHP Power solutions”,Report sof Geodety 2011, PL ISDN 0867-3179, ISBN 978-83-85287-86-5, 40% [4 pkt]
 4. Bielecka E.,Całka B. „Analiza funkcjonalności wybranych programów wspierających proces zarządzania nieruchomościami ich możliwości zastosowania w systemie dla policji” Studia
  i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol.19, nr 2, 2011, 71-82, B, 6.
 5. Bielecka E., Latos D., Latos M., Kamiński P., Szura P. „Wybrane elementy o charakterze przestrzennych schematu aplikacyjnego do zarządzania nieruchomościami” ,Roczniki Geomatyki t IX, z. 2(46), 2011, 7-16, B, 6.
 6. Bielecka E. „Specyfikacje danych dla tematu INSPIRE land cover”, Roczniki Geomatyki
  t IX, z 6(50), 2011, 31-40, B, 6.
 7. Bielecka E., Latos D. „Koncepcja systemu zarządzania nieruchomościami Policji za pomocą GIS”, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, vol.19, nr 2, 2011, 107-116, B, 6.
 8. Bielecka E., Latos D., Całka B. „Methodological Approach for Designing GIS Management System for State Real Estate. Proceedings of FIG Working Week 2011 ”Bridging the Gap between Culture”, Marrakech, Morocco, May 18-22, 5122/1-9.
 9. Bogusz J., Figurski M., Kroszczyński K., Szafranek K. „Investigation of environmental influences to the precise GNNS solution” Acta Geodynamica et Geomaterialia,. (2011) vol. 8, No. 1 (161), 2011, pp. 5-15
 10. Bogusz J., Hefty J. „Determination of the not-modelled short periodic variations in the GPS permanent sites´positions” Acta Geodynamica et Geomaterialia, (2011) , vol. 8, No. 3 (163), 2011, pp. 283-290
 11. Bogusz J., Kontny B. „Estimation of sub-diurnal noise level in GNSS time series”, Acta Geodynamica et Geomaterialia (2011), vol. 8, No. 3 (163), 2011, pp. 273-281
 12. Bogusz J., Figurski M., Kłos A. „Ocena krótkookresowej stabilności punktów sieci ASG-EUPOS”, Biuletyn WAT, (2011) vol. LX, nr 4 (664), str. 7-20, Warszawa 2011
 13. Bogusz J., Nykiel G., Szołucha M., Szymański P., Wrona M. „Zintegrowany system kontrolno-monitorujący dla obiektów inżynierskich – koncepcja i wyniki testów”, Logistyka 6/2011 (2011), str. 237-247
 14. Bogusz J., Figurski M. „Residual K1 and K2 oscillations in precise GPS solutions: case study”, Artificial Satellites, (2011) Vol. 46, No. 2 – 2011, DOI: 10.2478/v10018-011-0012-4, pp
 15. Bogusz J., Jarosiński M., Wnuk K. „Regional 2.5D model of deformations in Central Europe from GNSS observations: general assumptions of project” , Reports on Geodesy (2011), No 2 (91), pp. 59-66
 16. Ciak-Ozimek M. „ Praktyczne wykorzystanie prac dyplomowych kierunku geodezja i kartografia w WAT dla samorządów lokalnych”. II Międzynarodowa konferencja naukowa nt.: Rola geodezji w przebudowie struktury przestrzennej obszarów wiejskich w Polsce” Rzeszów, 25 – 27 maja 2011. Opublikowano w Zeszytach : Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich w Polsce – wydane Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie- Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi nr 2011/03 s.1728 ,100% - 6pkt.
 17. Dąbrowski R., Kędzierski M., Wilińska M. „Opracowanie cyfrowej ortofotomapy terenów niedostępnych z wysokorozdzielczych danych satelitarnych”; Biuletyn WAT, VOL. LX, NR 3, 2011, str. 197-213.
 18. Figurski M., Bogusz J., Bosy J., Kontny B., Krankowski A., Wielgosz P. „ASG+: project for improving Polish multifunctional precise satellite positioning system ”, Reports on Geodesy, (2011) No 2 (91) 2011, pp. 51-58
 19. Figurski M., Szołucha M., Gałuszkiewicz M., Wrona M., Szafranek K., Araszkiewicz A., Krasuski K. „Blaski i cienie GLONASS” NAWI (dodatek GNSS Magazynu Geoinformacyjnego Geodeta), , Nr 1 (21) marzec 2011
 20. Fryśkowska A. „Analiza możliwości wykorzystania danych z lotniczego skaningu laserowego do opracowywania trójwymiarowych modeli miast , Biuletyn WAT; vol. LX, Nr 3, 2011, str. 261-276.
 21. Jasiński J., Kroszczyński K., Pietrek S., Winnicki I. „Pozyskiwanie i wstępna analiza wielospektralnych danych satelitarnych do celów rozpoznawania hydrometeorów”, Biuletyn WAT, LX, 3, 2011, str. 185-196, B.
 22. Jasiński J., Pietrek S. „Współczesne systemy pomiarowe dla meteorologicznego wsparcia działań wojsk”, Problemy Mechatroniki, Uzbrojenie, Lotnictwo, Inżynieria bezpieczeństwa, Nr 1 (3) 2011, str. 91-100, B, 1 pkt.
 23. Jasiński J., Pietrek S. „Systemy pomiarowe i satelitarne wykorzystywane w meteorologicznym zabezpieczeniu działań wojsk”, Konferencja Jubileuszowa „Wiedza Ambicja Technologia”, 25-26.10.2011, WAT, Warszawa.
 24. Jasiński J., Pietrek S. „Systemy pomiarowe do monitorowania warunków atmosferycznych podczas katastrof i klęsk żywiołowych”, XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń „Ekomilitaris 2011”, Zakopane, 13-16.09.2011, str. 263-270.
 25. Jasiński J., Pietrek S. „40 lat kształcenia meteorologów w Wojskowej Akademii Technicznej”, „60 lat Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji 1951-2011” pod red. Ireneusza Winnickiego, WAT 2011, str. 271-304, RM.
 26. Kuźma M., Pędzich P. „Badanie zniekształceń w wybranych odwzorowaniach równopolowych oraz ich wpływu na wartość wyznaczanych pól wieloboków”, Roczniki Geomatyki, 2010, T. 8, z. 5, s. 95-104, B, 6.
 27. Kuźma M., Pędzich P. „Selected issues of utilisation of equi-area map projections for calculation of areas of administrative units in Poland”, , materiały konferencyjne, 25. Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna w Paryżu, 03-08.07.2011.
 28. Latos D., Bielecka E. „ Koncepcja systemu zarządzania nieruchomościami Policji za pomocą GIS”. Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Olsztyn 2011, t.19, nr 2 s.107-116., B, [2pkt.]
 29. Latos D., Bielecka E., Latos M., Kamiński P., Szura P. „Wybrane elementy o charakterze przestrzennych schematu aplikacyjnego do zarządzania nieruchomościami”. 2011, Roczniki Geomatyki t IX, z. 2(46), s. 7-16., B, [4 pkt.]
 30. Latos D., Bielecka E., Całka B. „Methodological Approach for Designing GIS Management System for State Real Estate” (5122), FIG Working Week 2011, Dostępny on-line http://www.fig.net/fig2011/ ,K
 31. Latos D., Bielecka E. „ Integration INSPIRE application schema into the State Real Estate Management System”, 5 INSPIRE conference 2011, Dostępny on-line, http://inspire.jrc.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2011/?page=posters#, K
 32. Latos D. i inni „ Reflectorless measurements assessment of the suitability and accuracy of the measurements”, Reports on Geodesy, 2011, 25% [4pkt.]
 33. Latos D., Bielecka E. „Wykorzystanie danych ewidencji gruntów i budynków w systemie zarządzania nieruchomościami policji (szanp)”, 3 kongres Katastralny, Warszawa, 2011r.
 34. Orych A. „Metodyka prowadzenia analizy wizualnej zobrazowań cyfrowych w celu wyznaczania dopuszczalnej wysokości lotu dla misji Open Skies”, Biuletyn WAT; 2011, VOL. LX. , NR 3,str.321-334.
 35. Pachelski W., Paśnicka M., Szafranek K., Zwirowicz-Rutkowska A. „ Geokinematics in GGOS – different relations and dependences, Artificial Satellites” - Journal Of Planetary Geodesy, Vol. 46, No. 1, 2011, str. 9 – 17, typ B, udział 25%, l. punktów 6.
 36. Pachelski W., Zwirowicz-Rutkowska A. „Describing GGOS objects using standardized methods”, Reports on Geodesy; 2011, ss. 13; typ B; udział 50%, l. punktów 6.
 37. Pecyna K., Bielecka M., Nykiel G. „Pomiary bezlustrowe. Ocena przydatności i dokładności pomiarów” ,III miejsce w konkursie o nagrodę JM Rektora WAT, XI 2011
 38. Pietrek S., Jasiński J. „Ocena zagrożenia powodziowego na podstawie danych z radarów meteorologicznych”, XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń „Ekomilitaris 2011”, Zakopane, 13-16.09.011, str. 480-487.
 39. Szeliga K. „Rozdział gospodarki i nauki – kuriozum XXI wieku - Diagnoza i recepta”, GEODETA - MAGAZYN GEOINFORMACYJNY Nr 8 (195) sierpień 2011.
 40. Szeliga K. „Kuriozum XXI wieku”, FORUM AKADEMICKIE Nr 9 (215) wrzesień 2011.
 41. Szeliga K. e-KOMASATOR, GEODETA - MAGAZYN GEOINFORMACYJNY Nr 10 (197) październik 2011.
 42. Wilińska M., Kędzierski M., Dąbrowski R. „Analiza wpływu korekcji bias na dokładność produktów fotogrametrycznych z wysokorozdzielczych danych satelitarnych”; Biuletyn WAT, VOL. LX, NR 3, 2011, str. 335-352.
 1. Araszkiewicz A., Bogusz J., Figurski M., Szafranek K . „Application of short-time GNSS solutions to geodynamical studies” , Acta Geodynamica et Geomaterialia Vol. 7, No. 3 (159), 2010, pp. 295-302
 2. Araszkiewicz A., Bogusz J., Figurski M., Kamiński P., Kroszczyński K., Szafranek K.
  „Reports on Geodesy, Centre of Applied Geomatics activities in the context of the EUREF project” , No. 1(88), 2010, pp. 89-96
 3. Araszkiewicz A., Figurski M., Kroszczyński K. „Combining of GNSS solutions from BERNESE and GAMIT software” , Reports on Geodesy, No. 1(88), 2010, pp. 97-103
 4. Araszkiewicz A., Bogusz J. „ Application of Wavelet Technique to the Earth Tides Observations Analyse”, Marees Terrestres Bulletin d’Informations (BIM), No 146, ISSN No 0542-6766, 2010, pp. 11789-11798
 5. Bielecka E. „Modele matematyczne związków topologicznych między obiektami przestrzennymi, ich implementacja w relacyjnych bazach danych oraz wykorzystanie do analiz przestrzennych danych geodezyjnych” , Biuletyn WAT, vol. LIX, nr 2, 2010, 223-241, B, 9.
 6. Bielecka E., Filipczak A. „ Zasady opracowywania map dostępności”, Roczniki Geomatyki t VIII, z 6(42), 2010, 29-38, B, 80, 6.
 7. Bielecka E., Cichociński P., Iwaniak A., Krawczyk A., Pachół P. „Przegląd polskich geoportali na podstawie konkursu „The SDI Best Practice Award 2009”, Roczniki Geomatyki t. VIII, z 6(42), 2010, 19-28, B, 30, 6.
 8. Bielecka E. „Methodological Aspects of Elaborating Time Accessibility Maps”,. From Galton’s Map to a Global Map of Accessibility, Space, Heritage & Future, wyd. Hrvatski Informaticki Zbor, 2010, 28-33.
 9. Bielecka E. „ Zasady oceny jakości danych przestrzennych oraz ich zastosowanie do oceny jakości danych gromadzonych w TBD”, Roczniki Geomatyki t VIII, z4(40), 2010, 53-66, B, 6.
 10. Bogusz J., Figurski M. „Model pływowy IERS2003 i ocena możliwości jego weryfikacji na podstawie wyników opracowania obserwacji GNSS”, Biuletyn WAT, VOL. LIX, NR 3, 2010, pp. 421-441
 11. Bogusz J., Figurski M. „ Short-period information in GPS time series”, Artificial Satellites Vol. 45, No 3, 2010, ISSN 0208-841X, DOI 10.2478/v10018-011-0001-7, pp. 119-128
 12. Bogusz J., Klos A. „Wavelet analysis for investigation of precise GNSS solutions’ credibility”, Artificial Satellites Vol. 45, No 4, 2010, ISSN: 0208-841X, DOI: 10.2478/v10018-011-0005-3, pp. 163-173
 13. Chaładyniak D. „Zagadnienia zapewnienia bezpieczeństwa wymiany danych teledetekcyjnych w rozproszonych sieciach teleinformatycznych” V Konferencja naukowo-techniczna „Wykorzystanie współczesnych zobrazowań satelitarnych, lotniczych i naziemnych dla potrzeb obronności kraju i gospodarki narodowej”, Zielonka 09 – 11 czerwca 2010r.
 14. Dąbrowski R., Kędzierski M., Wilińska M., Fryśkowska A. „Analiza możliwości wykorzystania naziemnego skanera laserowego dalekiego zasięgu do opracowania numerycznego modelu terenów wysokogórskich”, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 20, 2010 r.
 15. Figurski M., Szafranek K., Bogusz J., Kamiński P. „Investigation on stability of mountainous EUPOS sites’ coordinates”, Acta Geodynamica et Geomaterialia Vol. 7, Nr 3 (159), 2010, pp. 263-274
 16. Jasiński J., Kroszczyński K., Kamiński P., Pietrek S., Winnicki I. „Geometryczne aspekty przekształceń zdjęć satelitarnych”, Biul. WAT, LIX, 2, 71-84, 2010, B, 9 pkt.
 17. Jasiński J., Kroszczyński K., Pietrek S., Winnicki I. „Pozyskiwanie i wstępna analiza wielospektralnych danych satelitarnych do celów rozpoznawania hydrometeorów”, V Konferencja naukowo-techniczna „Wykorzystanie współczesnych zobrazowań satelitarnych, lotniczych i naziemnych dla potrzeb obronności kraju i gospodarki narodowej”, Zielonka 09 – 11 czerwca 2010r.
 18. Jasiński J., Orych A., Pietrek S., Walczykowski P. „Analysis of the surface of buildings using terrestrial hyperspectral data”, Advances in Geoinformation Technologies, VŠB – Technical University of Ostrava, 2010; s. 61 – 73, 7 pkt.
 19. Jasiński J., Pietrek S., Walczykowski P., Orych A. „ The Acquisition of spectral reflectance characteristics of land cover features based on hyperspectral images”, Symposium GIS Ostrava 2010, Ostrava, Czechy, 25-27 stycznia 2010r.
 20. Jasiński J., Pietrek S. „Współczesne systemy pomiarowe dla meteorologicznego wsparcia działań wojsk”, VIII Międzynarodowa konferencja uzbrojeniowa „Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa”, Pułtusk 06-08 października 2010r
 21. Kamiński P., Figurski M., Kroszczyński K., Szafranek K. „ Frequency and phase analysis of daily reprocessed solutions from selected EPN stations relating to geological phenomena” Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 7, No. 3 (159), 2010, pp. 281-293
 22. Kędzierski M., Fryśkowska A. „Wybrane aspekty integracji danych z naziemnego
  i lotniczego skaningu laserowego”,
  Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
  (w druku), Sympozjum naukowe Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, Vol. 21, 2010, s. 97–107, ISBN 978-83-61576-13-6 2010;
 23. Kędzierski M., Wilińska M., Fryśkowska A. „ Opracowanie ortofoto obiektu zabytkowego metodami fotogrametrii bliskiego zasięgu z wykorzystaniem naziemnego skaningu laserowego” , Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol. 21, 2010, s. 149–158, ISBN 978-83-61576-13-6 Sympozjum naukowe Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, 2010;
 24. Kędzierski M., Fryśkowska A., Wilińska M. „Naziemny skaning laserowy obiektów inżynieryjno – drogowych” ; Biuletyn WAT, VOL. LIX, NR 2, 2010, str. 285-308;
 25. Kędzierski M., Walczykowski P., Fryśkowska A. „Aspekty pozyskiwania danych
  z naziemnego skaningu laserowego”
  ; Biuletyn WAT VOL. LIX, NR 2, 2010, str. 211-221; czasopismo z listy MNiSW (poz. 289)
 26. Kędzierski M., Fryśkowska A., Dąbrowski R., Wilińska M. „Naziemne skanowanie laserowe w technologii HDS obiektów sakralnych”, Wiadomości Konserwatorskie ISSN 0860-2395 nr 26/2009, 2009, str.670-678,
 27. Latos D., Bielecka E. „Zarządzanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie policji”, 9. Krajowa Konferencja Użytkowników Oprogramowania ESRI, Warszawa 2010r., K
 28. Pachelski W., Paśnicka M., Szafranek K., Zwirowicz A. „Concept of information models in GGOS. Geophysical Research Abstracts ”, Vol. 12, EGU2010-11245, 2010, EGU General Assembly 2010. ss. 1. Typ B.
 29. Pachelski W. „Feedback on guide on terminology in EN-ISO standards in geographic information” .CEN/TC 287 27th Plenary Meeting, St. Julian, Malta, 2010-09-15/16. Typ K.
 30. Pachelski W. and the Grant N N526 159836 Team, „Concept of information models in GGOS, Geophysical Research Abstracts”; Vol. 12, 2010, EGU2010-11245, EGU General Assembly, ss. 1; Typ B. L. punktów 6.
 31. Pachelski W. „ Modelowanie informacji geograficznej: Podstawy; w: Modelowanie danych przestrzennych” ; Roczniki Geomatyki; tom VIII, zeszyt 4 (40), 2010, str. 13 – 26; Typ B. L. punktów 7.
 32. Pachelski W. „Review of activities of the AG Outreach within the CEN/TC 287”. http://gistandards.eu/MWS/index.php.
 33. Pietrek S., Jasiński J. „Wykorzystanie danych radarowych do analizy sytuacji hydrologicznej”, V Konferencja naukowo-techniczna „Wykorzystanie współczesnych zobrazowań satelitarnych, lotniczych i naziemnych dla potrzeb obronności kraju i gospodarki narodowej”, Zielonka 09 – 11 czerwca 2010r.
 34. Pietrek S., Jasiński J., Walczykowski P., Orych A. „Using hyperspectral techniques in quality assessment of water bodies”, Symposium GIS Ostrava 2010, Ostrava, Czechy, 25-27 stycznia 2010r.
 35. Szeliga K. „Czym kataster nie jest?”, GEODETA - MAGAZYN GEOINFORMACYJNY Nr 12 (187) grudzień 2010.
 36. Walczykowski P., Pietrek S., Jasiński J., Orych A. „Analysis of the surface of historical buildings using hyperspectral techniques”, Symposium GIS Ostrava 2010, Ostrava, Czechy, 25-27 stycznia 2010r.
 37. Walczykowski P., Orych A. „Wybrane problemy z wyznaczaniem zdolności rozdzielczej sensorów wykorzystywanych w ramach misji Open Skies”, Biuletyn WAT; 2010,Vol. LIX, Warszawa,
 38. Walczykowski P., Orych A., Ł. Paluchowski, „Wstępna Selekcja Kanałów Spektralnych w Procesie Rozpoznania Obrazowego”, Biuletyn WAT, 2010,Vol. LIX, Warszawa
 39. Walczykowski P., Orych A., Kawka K., Jenerowicz A. „Wyznaczanie terenowej zdolności rozdzielczej zobrazowań pozyskiwanych w ramach Traktatu Open Skies za pomocą kadrowych kamer cyfrowych”; Biuletyn WAT; 2010,Vol. LIX, Warszawa,
 40. Walczykowski P., Orych A., Dąbrowski R., Stachurski K. „Wykorzystanie obrazowych technik rozpoznawczych do wykrywania kamuflażu”, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 2010, vol. 20,
 41. Walczykowski P., Dąbrowski R., Orych A. „Ocena możliwości wykorzystania wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych w rozpoznaniu obrazowym”, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 2010, vol. 20,
 42. Walczykowski P., Orych A. „Wyznaczanie terenowej zdolności rozdzielczej sensorów cyfrowych w oparciu o cele kalibracyjne”, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, “ 2010, vol. 20
 43. Walczykowski P., Orych A., Paluchowski Ł. „Distinguishing camouflaged man-made objects from a natural background” Materiały konferencyjne z konferencji “GIS Ostrava 2010 - GIS meets Remote Sensing and Photogrammetry towards Digital World”, Czechy, styczeń 2010,
 44. Winnicki I., Pietrek S., Kroszczyński K., Jasiński J., Chaładyniak D. „Model średniego poziomu atmosfery w aspekcie klęski żywiołowej na Islandii”, V Konferencja naukowo-techniczna „Wykorzystanie współczesnych zobrazowań satelitarnych, lotniczych i naziemnych dla potrzeb obronności kraju i gospodarki narodowej”, Zielonka 09 – 11 czerwca 2010r.
 45. Wojciechowski T. „Efekty scalenia gruntów we wsi Brzozowy Kąt”. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Rola geodezji w przebudowie struktury przestrzennej obszarów wiejskich w Polsce”. Wyższa Szkoła Inżynieryjno Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie,29-30.06.2010 r. Zeszyty naukowe Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN o. Kraków, Komisja Techniczna Infrastruktury Wsi
 46. Wojciechowski T. „Pomiar kontrolny mostu Świętokrzyskiego w Warszawie” – LIII Techniczne dni drogowe, 3-5.11.2010 (K)
 1. Araszkiewicz A., Bogusz J., Figurski M. „ Artificial Satellites, Investigation on tidal components in GPS coordinates” , Volume 44, Number 2 / 2009, DOI 10.2478/v10018-009-0020-9, pp. 67-74 (B)
 2. Barlik M., Bogusz J., Kaczorowski M. „Reports on Geodesy, Investigations on the field of gravity in Polish tidal laboratories” , No. 1 (86), 2009, pp. 43-52 (B)
 3. Bielecka E., Maj K. „Systemy Informacji Przestrzennej. Podstawy teoretyczne”, Wydawnictwo WAT, 2009, 204, Ogólna charakterystyka systemów geoinformacyjnych, 1, s. 7-26; Dane, 2, s. 29-46; Źródła danych przestrzennych, 3, s. 49-64; Modele danych przestrzennych, 4, s. 67-82; Metody wprowadzania danych, 5, s. 83-100; Systemy odniesień przestrzennych, 6, s. 103-110; Bazy danych, 7, s. 113-119; Prezentacja danych przestrzennych, 10, s. 179-197.
 4. Bielecka E. „Opinia na temat koncepcji utworzenia kierunku studiów w dziedzinie geoinformacji” Roczniki Geomatyki, t. VII, z 3 (33), 2009, 136-138, B, 6.
 5. Bogusz J. „Reports on Geodesy, Tidal research programme of Astro-Geodetic Observatory in Jozefoslaw ” , No. 1 (86), 2009, pp. 53-60 (B)
 6. Chaładyniak D. „Zastosowanie wybranych metod przetwarzania równoległego danych meteorologicznych w rozproszonych sieciach teleinformatycznych”, IV Konferencja naukowo-techniczna „Wykorzystanie współczesnych zobrazowań satelitarnych, lotniczych i naziemnych dla potrzeb obronności kraju i gospodarki narodowej”, Wdzydze Kiszewskie 27 – 29 maja 2009r.
 7. Dębski W., Walczykowski P., Orych A. „Selected problems with determining the ground resolution of thermal sensors ”, Polish Journal of Environmental Studies; 2008, Vol. 17, No 1C, ISSN 1230-1485, str.46-49,
 8. Dębski W., Walczykowski P., Orych A. „Dobór materiałów do wytworzenia pasywnych celów kalibracyjnych oraz metodyka wyznaczania terenowej zdolności rozdzielczej kamer i skanerów termalnych”, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 2008, vol. 18, ISBN 978-83-61576-08-2, str 73-81,
 9. Dębski W., Walczykowski P., Orych A., Rosińska A. „Wykorzystanie zobrazowań hiperspektralnych i wskaźników wegetacyjnych do wyróżniania obiektów sztucznych z tła naturalnego”, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 2008, vol. 18, ISBN 978-83-61576-08-2, str 63-71
 10. Dębski W., Walczykowski P., Paluchowski Ł. Using a digital hyperspectral system in acquiring spectral reflection coefficients", Polish Journal of Environmental Studies 2008, Vol. 17 No 1C, ISSN 1230-1485,
 11. Dębski W., Walczykowski P. „Determination of the ground resolution of thermal scanners, using calibration targets” 14TH ARSPC, Oct 2008 Darwin,
 12. Figurski M., Kamiński P., Kroszczynski K., Szafranek K. „Artificial Satellites, ASG-EUPOS monitoring with reference to EPN ”, Vol. 44, No. 3, 2009 s. 85-94 (DOI: 10.2478/v10018-009-0022-7)
 13. Figurski M., Szafranek K., Wrona M. „Reports on Geodesy, Monitoring of stability of ASG-EUPOS network coordinates ”, No. 1 (86), 2009, pp. 31-42
 14. Figurski M., Kamiński P., Kenyeres A. „ Bulletin of Geodesy and Geomatics, Preliminary results of the complete EPN reprocessing computed by the MUT EPN Local Analysis Centre”, 1/2009. pp. 163-174
 15. Figurski M., Gałuszkiewicz M., Kamiński P., Kroszczyński K. „ Bulletin of Geodesy and Geomatics, Mesoscale anisotropy of GPS slant delay ”, 2/2009 pp. 99-110
 16. Jasiński J., Chaładyniak D. „Wyznaczanie stref niestabilności atmosferycznych z wykorzystaniem dynamicznego wskaźnika frontogenezy dla meteorologicznego wsparcia lotniczego pozyskiwania danych GIS”, IV Konferencja naukowo-techniczna „Wykorzystanie współczesnych zobrazowań satelitarnych, lotniczych i naziemnych dla potrzeb obronności kraju i gospodarki narodowej”, Wdzydze Kiszewskie 27 – 29 maja 2009r.
 17. Jasiński J., Pietrek S. „Monitorowanie warunków atmosferycznych w ekosystemach leśnych”, Ogólnopolska Konferencja z okazji 50-lecia utworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego „Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych”, Izabelin, 24 – 26 września 2009r.
 18. Kenyeres A., Figurski M., Kaminski P., Legrand J., Bruyninx C., Habrich H. „ Bulletin of Geodesy and Geomatics, Homogeneous reprocessing of the EUREF permanent network: first experiences and comparisons” , 3/2009 pp. 207-218
 19. Kędzierski M., Fryśkowska A., Dąbrowski R., Wilińska M. „ Naziemne skanowanie laserowe w technologii HDS obiektów sakralnych” , Wiadomości Konserwatorskie ISSN 0860-2395 nr 26/2009 str.670, 2009; Komunikat nr 16 MNiSW cz. B, poz. 165,
 20. Kędzierski M., Walczykowski P., Fryśkowska A. „Application of fisheye lens and terrestrial laser scanning in architectonic documentation of hard-to-reach of cultural heritage objects”, Proceedings ASPRS 2009 Annual Conference, Baltimore, USA 2009 r.; materiały w formie elektronicznej
 21. Kędzierski M., Walczykowski P., Fryśkowska A. „Application of terrestrial laser scanning in assessment ofhydrotechnic objects condition” , Proceedings ASPRS 2009 Annual Conference, Baltimore, USA 2009r.; materiały w formie elektronicznej
 22. Kędzierski M., Fryśkowska A. „Application of digital camera with fisheye lens in close range Photogrammetry ”, Proceedings ASPRS 2009 Annual Conference, Baltimore, USA 2009r.; materiały w formie elektronicznej,
 23. Latos D., Baszkiewicz K. „Geodetic measurements of pipelines displacement in CHP Power stations”, Reports on Geodesy, 2009, PL ISSN 0867-3179, ISBN 978-83-85287-86-5, 60% [4pkt]
 24. Pachelski W. Dane referencyjne: geometria, położenie i czas w świetle norm EN-ISO serii 19100 i dokumentów INSPIRE”, Konferencja Standaryzacja i integracja danych geodezyjnych i kartograficznych, Warszawa, 7 października 2009 r. Typ K.
 25. Pachelski W., Paśnicka M., Szafranek K., Zwirowicz A. „ Relacje w GGOS: przykłady opisu za pomocą języka UML”, Konferencja CGS 19-20. XI 2009 r. Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji. Typ K.
 26. Pachelski W. „ Standaryzacja informacji przestrzennej w świetle norm ISO serii 19100”, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, 12 listopada 2009 r. Typ K.
 27. Pietrek S., Jasiński J., Kroszczyński K. „Wykrywanie stref występowania zjawisk atmosferycznych niebezpiecznych dla środowiska przyrodniczego”, Ogólnopolska Konferencja z okazji 50-lecia utworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego „Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych”, Izabelin, 24 – 26 września 2009r.
 28. Szeliga K. „Wprowadzenie do geodezji – krótki wykład ”, strona internetowa: GEODETA - MAGAZYN GEOINFORMACYJNY, od 11. 11. 2009 r. oraz link do tej pracy w WIKIPEDII.
 29. Walczykowski P., Kędzierski M., Debski W. „Application of thermal imagery and laser scanning data in creating thermal models” 14TH ARSPC, Oct 2008 Darwin,
 30. Winnicki I., Jasiński J., Kroszczyński K., Pietrek S. „Detection of mesoscale zones of atmospheric instabilities using remote sensing and a weather forecasting model data”, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, EGU2009-7056, 2009, European Geosciences Union General Assembly 2009, „Session G16 "Geodetic and Geodynamic Programmes of the CEI (Central European Initiative)”, Wiedeń, 19-24 kwietnia 2009r.
 31. Winnicki I., Jasiński J., Pietrek S. „Rozpoznawanie zjawisk atmosferycznych na podstawie danych radarowych dla potrzeb meteorologicznego zabezpieczenia lotnictwa”, IV Konferencja naukowo-techniczna „Wykorzystanie współczesnych zobrazowań satelitarnych, lotniczych i naziemnych dla potrzeb obronności kraju i gospodarki narodowej”, Wdzydze Kiszewskie 27 – 29 maja 2009r.
 32. Winnicki I., Jasiński J., Pietrek S. „Wyznaczanie pionowego profilu wiatru w atmosferze z wykorzystaniem systemów radioteodolitowych i GPS”, IV Konferencja naukowo-techniczna „Wykorzystanie współczesnych zobrazowań satelitarnych, lotniczych i naziemnych dla potrzeb obronności kraju i gospodarki narodowej”, Wdzydze Kiszewskie 27 – 29 maja 2009r.
 33. Winnicki I., Jasiński J., Kroszczyński K., Pietrek S. „Geometryczne aspekty przekształceń zdjęć satelitarnych”, IV Konferencja naukowo-techniczna „Wykorzystanie współczesnych zobrazowań satelitarnych, lotniczych i naziemnych dla potrzeb obronności kraju i gospodarki narodowej”, Wdzydze Kiszewskie 27 – 29 maja 2009r.
 34. Wojciechowski T. „Ocena efektywności prac scaleniowych” XVII Ogólnopolska Konferencja „Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich”, 24-26.09.2009 r. Puławy 2009, Materiały konferencyjne

Back to top