• baner01
 • baner02
 • baner03
 • baner04
 • baner05
 • baner06
 • baner07
 • baner08
 • baner09
 • baner10
 • baner11

KATEDRA BUDOWNICTWA

Wykaz publikacji w czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu ministra, o której mowa w § 14 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia (lista opublikowana w 23 grudnia 2015 r)

 1. Baryłka A., 50% Bąk G., Metodyka szacowania wartości współczynnika wyrównania temperatury obsypki gruntowej schronu w warunkach pożaru, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej Tom: LXIV, Zeszyt: 3, Strony: 131-147, 7 pkt. pozycja 300.
 2. Brzuzy A., 100%, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, ISSN: 1234-5865, Nośność dźwigara kratowego ze względu na cykliczne obciążenia impulsowe, polski, 2015, t. 64, z. 3, s. 197-214, punkty 7, pozycja 300.
 3. Brzuzy A., 50%, Bąk G., 50%, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, ISSN: 1234-5865, Ścieżki wytężenia stalowego dźwigara kratowego , polski, 2015, t. 64, z. 2, s. 157-171, punkty 7, pozycja 300.
 4. Gaj J., 50% Sobiech M., 50%, INSTAL nr 4/2015, ISSN 1640-8160, Wybuch gazu a zniszczenia budynków powodowane niestandardowymi zagrożeniami w eksploatacji instalacji gazowych, , s. 28-34, 7 pkt., pozycja 689.
 5. Lidner M., 50% Grabiński S., 50%, Przegląd budowlany, ISSN 0033-2038, Nietypowe roboty budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej i drogowej, język polski, 2015, tom 7-8, s. 57-59; 5 pkt., pozycja 1381.
 6. Owczarek M., 50% Radzikowska – Juś W., 50%, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, ISSN 1234-5865, „Stabilność rozwiązania zagadnienia brzegowego niestacjonarnego profilu temperatury w przegrodzie budowlanej”, język publikacji: polski, rok wydania 2015, tom 62, zeszyt 2, strony 149-155, 7 pkt., pozycja 300.
 7. Owczarek M., 50% Radzikowska-Juś W., 50%, Biuletyn WAT, ISSN 1234-5865 Stabilność rozwiązania zagadnienia brzegowego niestacjonarnego profilu temperatury w przegrodzie budowlanej, Nr 2/2015, Tom 64, str. 149-155, 7 pkt., pozycja 300.
 8. Siwiński J., 50% A. Stolarski 50%, Biuletyn WAT, ISSN: 1234-5865, Model materiału zastępczego w analizie zginanego przekroju żelbetowego, polski, Tom LXIV, Zeszyt nr 4, 145-163, 7 pkt. pozycja 300.
 9. Siwiński J., 50% Stolarski A., 50%, Przegląd Budowlany, ISSN: 0033-2038, Analiza uwzględnienia współczynników kombinacyjnych zmniejszających obciążenia na podstawie normy Eurokod 0, polski, 2015, Nr 3/2015, 24-31, 5pkt., pozycja 1381.
 10. Siwiński J., 50% Stolarski A., 50%, Biuletyn WAT, ISSN: 1234-5865, Analiza oddziaływania wybuchu zewnętrznego na przegrody budowlane, polski, 2015, Tom LXIV, Zeszyt nr 2, 173-196, 7 pkt., pozycja 300.
 11. Siwiński J., 50% Stolarski A., 50%, Biuletyn WAT, ISSN: 1234-5865, Analiza oddziaływania wybuchu wewnętrznego na przegrody budowlane, polski, Tom LXIV, Zeszyt nr 2, 197-211, 7 pkt., pozycja 300.
 12. Siwiński J., 75% Kubiak K., 5% Tkaczyk M., 5% A. Mazur A., 5% Rekucki R., (10%), Folia Forestalia Polonica Series A – Forestry, ISSN: 0071-6677, The impact of the health condition of oaks from the Krotoszyn Plateau on the mechanical properties of timber structures, angielski, Tom 4, Zeszyt 57, 14 pkt. pozycja 553.
 13. Szcześniak A., 50% Stolarski A., 50%, Biuletyn WAT, ISSN 1234-5865, Metoda relaksacji dynamicznej z parametrem długości łuku w analizie słupów żelbetowych, j. polski, 2015 Biuletyn, LXIV, 3(679), 215-224, 7 pkt, pozycja 300.
 14. Szcześniak A., 50%, Stolarski A., 50%, Biuletyn WAT, ISSN 1234-5865, Metoda relaksacji dynamicznej w analizie zginanych elementów żelbetowych, j. polski, 2015 Biuletyn, LXV, 64(4), 223-239, 7 pkt, pozycja 300.

Wykaz publikacji w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym

 1. Szcześniak A., 50% Stolarski A., 50%, J. Awrejcewicz, M. Kaźmierczak, J. Mrozowski, P. Olejnik, Dynamical Systems. Mathematical and Numerical Approaches, ISBN 978-83-7283-706-6, Analysis of critical damping in dynamic relaxation method for reinforced concrete structural elements, j. angielski, 2015, 501-512, 13th International Conference Dynamical Systems - Theory and Applications, December 7-10, 2015. Lodz, Poland, WoS
 2. Siwiński J., 50% Stolarski A., 50%, Springer PROCEEDINGS “Dynamical Systems – Modelling”, Modeling of buildings behavior under blast load, angielski, 2016; 13th International Conference on Dynamical systems theory and applications, Łódź, 7-10.12.2015. (Web of Science).
 3. Juś A., Nowak P., Szewczyk R., Nowicki M., Winiarski W., Radzikowska – Juś W., seria wydawnicza: Springer – Advances in Intelligent System and Computing, tom 317, Książka: Mechatronics: Ideas for Industrial Applications, redaktor tomu: Jan Awrejcewicz i inni, ISSN: 2194-5357 , Rodział pt.: „Assessment of Temperature Coefficient of Extremely Stable Resistors for Industrial Applications” język publikacji: angielski, rok wydania 2014, rok zaindeksowania: 2015, książka Rozdział: 27, Strony: 297-306, Nazwa konferencji: Mechatronics: Ideas for Industrial Applications, Łódź 12-14 maj 2014,

Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych

 1. Lidner M., DEStech Publications, Inc., Response of Structures Under Extreme Loading: Proceedings of the Fifth International Workshop on Performance, Protection & Strengthening of Structures under Extreme Loading PROTECT, Numerical calculation of a blast load on the example of a slab and wall structure of any geometry, język angielski, 2015, ISBN 978-1-60595-227-7, 0,25 arkusza wyd., Venkatesh K. R. Kodur, Nemkumar Banthia
 2. Lidner M., Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, XV Konferencja Naukowa Doktorantów Budownictwa – Współczesny stan wiedzy w inżynierii lądowej, Nośność słupów żelbetowych wyznaczana metodą izotermy 500oC z uwzględnieniem usztywnienia elementami przylegającymi, język polski, 2015, ISBN 978-83-78802-07-5, 0,25 arkusza wyd., Joanna Bzówka
 3. Lidner M., Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, XV Konferencja Naukowa Doktorantów Budownictwa – Współczesny stan wiedzy w inżynierii lądowej, Wyznaczanie obciążenia od wybuchu ładunku punktowego na przykładzie układu konstrukcyjnego płytowo - słupowego, język polski, 2015, ISBN 978-83-78802-07-5, 0,2 arkusza wyd., Joanna Bzówka
 4. Lidner M., SKNKŻ CONKRET, Nowoczesne projektowanie i realizacja konstrukcji budowlanych, Przegląd badań eksperymentalnych słupów żelbetowych w warunkach pożarowych z uwzględnieniem usztywnienia elementami przylegającymi, język polski, 2015, ISBN 978-83-93933-92-1, 0,45 arkusza wyd., Magda Kijania
 5. Lidner M., AR COMPRINT, Budmika `15 Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana. Pełne referaty, Obliczenia numeryczne obciążenia od wybuchu na przykładzie konstrukcji ścianowo – płytowej o dowolnej geometrii, język polski, 2015, ISBN 978-83-89333-63-6, 0,25 arkusza wyd., Tomasz Garbowski
 6. Szcześniak A., 50%, Stolarski A., 50%, Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics, Dynamical Systems. Mathematical and Numerical Approaches, Analysis of critical damping in dynamic relaxation method for reinforced concrete structural elements, j. angielski, 2015, ISBN 978-83-7283-706-6, 0,68 ark. wyd., J. Awrejcewicz, M. Kaźmierczak, J. Mrozowski, P. Olejnik;
 7. Radzikowska – Juś W., Owczarek M., Monografia Red. Andrzej Dzięgielewski i inni, Wydawca P.P.-H. „DRUKARNIA” sp. z o. o. Sierpc, Wybrane problemy techniki. Młodzi dla techniki 2015, tytuł rozdziału: „Walidacja modelu wpływu człowieka na wybrane problemy środowiska w pomieszczeniu o małej kubaturze”, język publikacji: polski, rok wydania 2015, ISBN 978-83-62081-48-6, strony: 245-252, objętość arkusza wydawniczego: 0.50.
 8. Radzikowska – Juś W., Owczarek S., Rozdział w monografii pokonferencyjnej Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Budowlanej „Budmika 2015”, Wydawca AR COMPRINT, Poznań 2015, , tytuł rozdziału: Badania stosowane wpływu obecności człowieka oraz urządzeń użytkowych niskiej mocy na wybrane parametry mikroklimatu pomieszczeń o niewielkiej kubaturze, język publikacji: polski, rok wydania 2015, ISBN 978-83-89333-63-6, strony: 771-778.
 9. Szcześniak Z., Wojskowa Akademia Techniczna, Badania naukowe i technologie Wojskowej Akademii Technicznej, Rozdział p.t. Bezpieczeństwo: System oceny bezpieczeństwa w otoczeniu wojskowej infrastruktury przeznaczonej do magazynowania materiałów wybuchowych, System projektowania schronów wojskowych oraz dla celów ochrony ludności i obrony cywilnej, Automatyczny zawór przeciwwybuchowy nowej generacji, język polski, 2015, numer ISBN 978-83-7938-030-5, 0.54 arkusza, Mariusz Figurski.
 10. Szcześniak Z., Pieńko B., Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, The static and dynamic analysis of building structures. Selected problems. The method of wave modeling in structural mechanics, Język angielski, 2015, numer ISBN 978-83-62582-80-8, 0.76 arkusza, Czesław Miedziałowski.
 11. Cichorski W., 33%, Onopiuk S., 33%, Stolarski A., 33%; Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej; The static and dynamic analysis of building structures. Selected problems; Chapter III Modelling of dynamic behaviour of materials and structural elements, 39-54; j. angielski; 2015; ISBN 978-83-62582-80-8; 0.88 ark. wyd.; editor Czesław Miedziałowski.

KATEDRA INŻYNIERII I KOMUNIKACJI

Wykaz publikacji w czasopismach naukowych wymienionych w części A wykazu ministra, o której mowa w § 14 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia (lista opublikowana w 23 grudnia 2015 r)

 1. Moćko W., Brodecki A., Kruszka L. (30%), Mechanics of Materials, ISSN 0167-6636, Mechanical response of dual phase steel at quasi-static and dynamic tensile loadings after initial fatigue loading, angielski, 2015, tom 92, s. 18–27, 40 pkt, pozycja 7887

Wykaz publikacji w czasopismach naukowych wymienionych w części B wykazu ministra, o której mowa w § 14 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia (lista opublikowana w 23 grudnia 2015 r)

 1. Marszałek J. (50%), Piechota M. (50%), Biuletyn WAT, ISSN 1234-5865, Wyznaczanie funkcji kompensacji momentów podporowych z badań modelu składanej belki ciągłej opartej na podporach stałych, 2015, nr 3, s. 181-195, 7 pkt, pozycja 300
 2. Marszałek J.(60 %), Wrona Ł. (40%), Biuletyn WAT, ISSN 1234-5865, Projekt koncepcyjny segmentu łączącego dwie konstrukcje mostów składanych, MS-54 i poszerzonego DMS-65, polski, 2015, nr 3, s. 149-164, 7 pkt, pozycja 300
 3. Marszałek J. (60%), Gulańczyk K. (40%), Biuletyn WAT, ISSN 1234-5865, Zastosowanie metody Westergaarda do oceny oddziaływania samolotu Herkules C-130 na nawierzchnie lotniskowe, 2015, nr 3, s. 165-179, 7 pkt, pozycja 300
 4. Mickiewicz P. (50%), Rudnicki T. (50%), Marketing i Rynek, ISSN 1231-7853, Zarządzanie przestrzenią, polski, 2015, nr 10, s. 205-2015, 9 pkt, pozycja 936
 5. Rogojsz G., 100%, Przegląd budowlany, ISSN 0033-2038, Badanie nośności nasypów drogowych przy wykorzystaniu lekkiej płyty dynamicznej , 7-8, 2015, s. 60-63, 5 pkt, pozycja 1381
 6. Rudnicki T. (50%), Trzonkowski D. (50%), Drogownictwo, ISSN 0012-6357, Analiza techniczno-ekonomiczna remontu warstwy ścieralnej, polski, 2015, nr 12, s. …-…, , 5 pkt, pozycja 434
 7. Siwiński J. (75%), Kubiak K. (5%), Tkaczyk M. (5%), Mazur A. (5%), Rekucki R. (10%), Folia Forestalia Polonica Series A – Forestry, ISSN: 0071-6677, The impact of the health condition of oaks from the Krotoszyn Plateau on the mechanical properties of timber structures, angielski, Tom 4, Zeszyt 57, 14pkt, pozycja 553

Wykaz publikacji określonych w § 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia (recenzowane publikacje w języku innym niż polski o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego, zamieszczone w zagranicznym czasopiśmie naukowym niewymienionym w wykazie czasopism naukowych, o którym mowa w § 14 ust. 1)

 1. Chmielewski R. (50%), Kruszka L. (50%), Case Studies in Construction Materials, ISSN 2214-5095, Application of selected modern technology systems to strengthen the damaged masonry dome of historical St. Anna’s Church in Wilanów (Poland), angielski, 2015, tom 3, s. 92-101, baza danych Scopus

Wykaz publikacji w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym

 1. Leopold Kruszka (25%), Wojciech Moćko, Luigi Fenu, Ezio Cadoni, Comparative Experimental Study of Dynamic Compressive Strength of Mortar with Glass and Basalt Fibres, European Physical Journal (EFP) Web of Conferences, tom: 94, 2015 r., strony: 5008-p.1-p.4, 7 pkt.
 2. Wojciech Moćko, Leopold Kruszka (30%), Adam Brodecki, Strain localization during tensile Hopkinson bar testing of commercially pure titanium and Ti6Al4V titanium alloy, European Physical Journal (EPJ) Web of Conferences, tom: 94, 2015 r., strony: 1011-p.1-p.6, 7 pkt.
 3. Wojciech Moćko, Leopold Kruszka (50%), Effect of strain rate and temperature on mechanical properties of selected building Polish steels, European Physical Journal (EPJ) Web of Conferences, tom: 94, 2015 r., strony: 5009-p.1-p.4, 7 pkt.
 4. Leopold Kruszka (50%), Jacek Janiszewski, Experimental analysis and constitutive modelling of steels of A-IIIN strength class, European Physical Journal (EPJ) Web of Conferences, tom: 94, 2015 r., strony: 5007-p.1-p.4, MK, 7 pkt.
 5. Leopold Kruszka (30%), Iurii S. Vorobiov, Nataliia Y. Ovcharova, Sensitivity of high strain rate of structural elements in relation to dynamics properties of material, European Physical Journal (EPJ) Web of Conferences, tom: 94, 2015 r., strony: 04045-p.1-p.4, 7 pkt.
 6. Marina Chernobryvko, Leopold Kruszka (30%). Konstantin Avramov, Deformation of Compound Shells Under Action of Internal Shock Wave Loading, European Physical Journal (EPJ) Web of Conferences, tom: 94, 2015 r., strony: 04046-p.1-p.4, 7 pkt.

Wykaz monografii naukowych

 1. Kasprowicz T., red. naukowy, Wyd. SIPB KILiW PAN, Inżynieria przedsięwzięć budowlanych: rekomendowane metody i techniki, polski, 2015, ISBN 9788378144038, liczba arkuszy 17,5, liczba stron 270, pkt 5

Wykaz rozdziałów w monografiach naukowych

 1. Kasprowicz T. (100%), Wyd. SIPB KILiW PAN, Inżynieria przedsięwzięć budowlanych, polski, 2015, ISBN 9788378144038, w Kasprowicz T. (red. naukowy), Rozdział w monografii Inżynieria przedsięwzięć budowlanych. Rekomendowane metody i techniki, liczba arkuszy 17,5, s. 10 - 20, pkt 5
 2. Kasprowicz T. (100%), Risk analysis of temporary bridge construction. Chapter in monograph Dariusz Skorupka (Editor-in-Chief), Scientific problems in project management. General Tadeusz Kościuszko Military Academy of Land Forces, Wrocław 2015, s. 9 - 30, pkt 5

Publikacje w czasopismach naukowych (cz. B wykazu MNiSW)

 1. Anaszewicz Ł., Stolarski A., Podstawowe badania wytrzymałościowe zaprawy geopolimerowej. Materiały Budowlane, T.12, (508), 2014, s.8-10, 6pkt
 2. Chernobrivko M., Kruszka L., Vorobiev Yu., Thermo-elastic-plastic constitutive model for numerical analysis of metallic structures under local impulsive loadings. Applied Mechanics and Materials, t. 566, 2014, s. 493-498, 7 pkt.
 3. Dornowski W., Analiza falowa tarczy w płaskim stanie naprężenia metodą ruchomych, najmniejszych kwadratów. Biuletyn WAT 2014; 63(3): s. 189-206, 5 pkt.
 4. Grazka M., Janiszewski J., Kruszka L., Cadoni E., Forni D., Rigant G., Identification methods of parameters of Johnson-Cook's constitutive equation – comparison, Applied Mechanics and Materials, t. 566, 2014, s. 97-103., 7 pkt.
 5. Horszczaruk E., Brzozowski P., Adamczewski G., Rudnicki T., Influence of Hydrostatic Pressure on compressive Strength of Self-consolidating Concrete, Journal of Civil Engineering and Architecture, 12/2014, B, 1549-1555, 7 pkt.
 6. Horszczaruk E., Brzozowski P., Rudnicki T., Badania przyczepności podwodnych betonów naprawczych do powierzchni pionowych. Przegląd Budowlany, 9/2014, WAT, 34-36, 4pkt.
 7. Jakubowski G., Marcinkowski R., Estimating the time of building processes with probabilistic models, Czasopismo Techniczne, T. I, 2014 r., s. 273-281, 6 pkt.
 8. Kasprowicz T., Assembled Bridge Construction Risk Analysis. Technical Transactions. Civil Engineering, Issue 1-B(5), Year 2014 (111). Cracow University of Technology, Poland, s. 211-219, 6 pkt.
 9. Kruszka L., Magier M. and Zielenkiewicz M., Experimental analysis of visco-plastic properties of the aluminium and tungsten alloys by means of Hopkinson bars technique, Applied Mechanics and Materials, t.566, 2014, s. 110-115, 7 pkt.
 10. Kruszka L., Vorobiov Yu. S., Ovcharova N. Yu., FEM analysis of cylindrical structural elements under local shock loading, Applied Mechanics and Materials, t. 566, 2014,s. 499-504, 7 pkt.
 11. Marszałek J. Piechota M., Metoda szybkiej oceny nośności mostów składanych opartych na podporach pływających. Biuletyn WAT , 2014; 63(4), s. 13-19 5pkt.
 12. Marszałek J., Krakowiak A., Zastosowanie metody Westergaarda do obliczania nawierzchni obciążonej golenią, kół w układzie tandem. Biuletyn WAT, 2014 63(2), s. 139–153, 5pkt.
 13. Niedziałek M., Krzewiński R., Technologia realizacji prac rozbiórkowych kominów murowanych i żelbetowych. INSTAL, 11(356), 2014, str. 34-37, 6 pkt.
 14. Rudnicki T., Inwestycje drogowe jako kluczowa determinanta rozwoju regionalnego. Marketing i Rynek, 10/2014, 317-321, 6 pkt.
 15. Szcześniak A., Stolarski A., Analiza wytężenia słupów żelbetowych metodą relaksacji dynamicznej. Biuletyn WAT, 2014; 63(2): s. 155-170, 5 pkt.

Monografie i podręczniki akademickie

 1. Owczarek M., Określanie kształtu warstw przegrody budowlanej na podstawie niestacjonarnego pola temperatury jej powierzchni, s. 347-358 [w] Monografia pod redakcją Roberta Smusza „Termodynamika i wymiana ciepła w badaniach procesów cieplno-przepływowych”, ISBN 978-83-7199-949-6, arkuszy 34,12. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2014.
 2. Marszałek J., Młodożeniec W., Sancewicz S., Wolniewicz A, Duda K, Budownictwo komunikacyjne. Oficyna Wydawnicza Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2014, Podręcznik, ISBN 978-837938-049-7 arkuszy 16,33.
 3. Młodożeniec W., Budowa dróg podstawy projektowania. Bel Studio, 2014, 330, Podręcznik, wyd. III zaktualizowane ISBN 978-83-7798-137-5

Materiały konferencji międzynarodowych

8th International Conference on the Security of Building, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 4-6 listopada 2014

 1. Baryłka, G. Bąk, Numerical prognosis of the external fire to the interior of the underground shelter.

XIII Science and Technology Conference (TKI 2014), WAT, Poland, 2014

 1. Vorobiov Yu. S., Niezgoda T., Kruszka L., Ovcharova N. Yu., Computer analysis of high-rate deformation of plane and cylindrical structural elements under impact, Proceedings of XIII Science and Technology Conference (TKI 2014), WAT, Poland, 2014, s. 201 – 202.

39th Solid Mechanics Conference SOLMECH2014, September 1-5, Zakopane, Poland,

 1. Kruszka L., Moćko W., Cadoni E., Fenu L., Effect of fibre content on static and dynamic properties of fibre reinforced concrete, Book of Abstracts, 39th Solid Mechanics Conference SOLMECH2014, September 1-5, Zakopane, Poland, 2014, s. 127-128.

8th European Nonlinear Dynamics Conference ENOC 2014 on CD, July 6 – 11, Vienna, Austria, 2014

 1. Chernobryvko M., Kruszka L., Deformation of finned plates under the action of detonation load, Proceedings of 8th European Nonlinear Dynamics Conference ENOC 2014 on CD, July 6 – 11, Vienna, Austria, 2014, s. 1-3.

10th International Armament Conference on Scientific Aspects of Armament & Safety Technology, Ryn, Poland, 2014

 1. Bragov A., Zefirov S., Lomunov A., Kruszka L., Experimental and numerical study of impact interaction of hard projectile with target composed of three layers, Proceedings of 10th International Armament Conference on Scientific Aspects of Armament & Safety Technology, Ryn, Poland, 2014, s. 205.
 2. Kruszka L., Vorobiov Yu. S., Ovcharova N. Yu., Stress strain state of lightweight structures elements under impact loading, Proceedings of 10th International Armament Conference on Scientific Aspects of Armament & Safety Technology, Ryn, Poland, 2014, s. 211-212.
 3. Orlov M., Kruszka L., Investigation of the process of explosive loading freshwater ice, underwater explosion of bare ice, Proceedings of 10th International Armament Conference on Scientific Aspects of Armament & Safety Technology, Ryn, Poland, 2014, s. 215.

Materiały konferencji krajowych

Konferencja Naukowo-Techniczna „Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych”. SIPB KILiW PAN – PK – AGH. Kraków 26- 28 czerwca 2014

 1. Kasprowicz T., Inżynieria przedsięwzięć budowlanych.

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna – „Inżynieria Wojskowa, problemy i perspektywy”, WITI, Wrocław 2013, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej ISBN 978-83-911434-8-3

 1. Marszałek J. Chmielewski R., Wolniewicz A. Projekt modernizacji mostu składanego DMS –65., s.123–133.
 2. Marszałek J., Chmielewski R., Wolniewicz A., Analiza projektowa modernizacji nawierzchni mostu DMS –65, s. 135–141.
 3. Szcześniak Z., Pieńko B., Zawory przeciwwybuchowe w obiektach ochrony zbiorowej, Wrocław 2014, s. 273-282.

I Krajowe Sympozjum. Problemy techniczno-eksploatacyjne w rozproszonym budownictwie wielorodzinnym, 9-12 września 2014, Zakopane

 1. Owczarek M. Owczarek S., Charakterystyka energetyczna budynku według nowych wymagań dyrektywy RECAST.
 2. Owczarek M. Owczarek S., O wyznaczaniu charakterystyki energetycznej w zależności od parametru skali budynku.
 3. Owczarek M .Owczarek S. Radzikowska – Juś W. Analiza efektywności doskonalenia standardu energetycznego budynku mieszkaniowego z zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki.
 4. Owczarek M. Owczarek S., Model określania wartości nieruchomości z jej cech na podstawie danych ze sprzedaży na rynku.
 5. Wasilczuk J., Sobiech M., Zastosowanie pomp ciepła w systemach ogrzewania budynków.
 6. Wasilczuk J., Sobiech M., Uwarunkowania techniczno-ekonomiczne stosowania kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w rozproszonym budownictwie wielorodzinnym.
 7. Wasilczuk J., Sobiech M., System wentylacji a jakość wymiany powietrza w pomieszczeniach.
 8. Wasilczuk J., Sobiech M., Akumulacja ciepła w przegrodach budowlanych

V Konferencja Naukowa SOLINA 2014 - Innowacyjne technologie energooszczędne, 4-7 czerwca 2014, Rzeszów-Polańczyk

 1. Szcześniak Z., Sobiech M., Nowoczesne rozwiązania materiałowe przy projektowaniu i wykonawstwie pasywnych budynków.
 2. Wasilczuk J., Sobiech M., Innowacyjne podejście do zagadnień stosowania pomp ciepław budownictwie,
 3. Wasilczuk J., Sobiech M., Kryteria stosowania innowacyjnych technologii w instalacjach klimatyzacji budynków biurowych.

XXVIII EKOMILITARIS 2014 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, 9-12 września 2014, Zakopane Inżynieria Bezpieczeństwa - ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń. Praca zbiorowa pod red. Gen. Bryg. Prof. dr. hab. inż. Z. Mierczyka Wydawnictwo: BEL Studio Sp.z.o.o ISBN 978-83-7798-133-7, 2014

 1. Baryłka A., G. Bąk, Wpływ pożaru zewnętrznego na wytężenie obudowy schronu wykopowego, s. 21
 2. Brzuzy A., Nośność dynamiczna dźwigara kratowego ze względu na obciążenia cykliczne, s. 25
 3. Dornowski W. Analiza płaskiej fali naprężenia metodą ruchomych, najmniejszych kwadratów, s. 35
 4. Gaj J., Sobiech M., Niestandardowe zagrożenia w eksploatacji instalacji gazowych, s. 41
 5. Kadłuczka A., Wasilczuk J., Sobiech M., Doświadczenia instalacyjno – budowlane z kilkuletniej eksploatacji podziemnego muzeum, s. 51
 6. Niedziałek M., Krzewiński R., Technologia realizacji prac rozbiórkowych kominów murowanych i żelbetowych, s. 67
 7. Onopiuk S., Bezpieczeństwo a racjonalizacja kosztów budowy oraz utrzymania hali stalowej w centralnej bazie magazynowej, s. 119
 8. Owczarek M., Gawryś D., Hybrydowe układy ogrzewania, s. 43
 9. Owczarek M., Radzikowska – Juś W., Stabilność rozwiązania zagadnienia brzegowego niestacjonarnego profilu temperatury w przegrodzie budowlanej, s. 71
 10. Szcześniak Z., Lalka J., Ukrycia doraźne dla zadań ochrony ludności i obrony cywilnej, s. 97
 11. Szcześniak Z., Ostrowski R., Badanie kinematyki rusztu ruchomego schronowego zaworu przeciwwybuchowego, s. 127

Pozostałe publikacje

 1. Szcześniak Z., Wasilczuk J., Sobiech M., Harmata W., Ostrowski R., Baryłka J., Baryłka A., Krawczyk J., Zieliński K., Kwiatkowski P., Szafrański M., Podstawy zagadnień prawno-technicznych utrzymania schronów i ukryć dla ochrony ludności. Skrypt, Praca zbiorowa pod redakcją Z. Szcześniaka. Wydanie drugie (uzupełnione), Wyd. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2014 s.88.
 2. Brzuzy A., Racjonalne kształtowanie dźwigara kratownicowego, 29 Seminarium Kół Naukowych Studentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2014, s. 228-238

Publikacje w czasopismach naukowych (cz. B wykazu MNiSW)

 1. Kasprowicz T. Podstawowe problemy i zakres badań inżynierii przedsięwzięć budowlanych. Inżynieria Morska i Geotechnika, nr 5, 2013, s. 348-351
 2. Marszałek J., Piechota M., Analiza statyczna wieloprzęsłowych mostów składanych przy różnych warunkach ich podparcia. Biuletyn WAT, Tom 2, 2013, s. 167-180
 3. Mierczyk Z., Szcześniak Z., Zygmunt M., Gietka A., Knysak P., Pieńko B., Piotrowski W., Wojtanowski J., Nowe rozwiązanie technicznego systemu zabezpieczającego schronowe układy wentylacyjne. Wiadomości elektrotechniczne, Nr 10/2013, s. 31-39.
 4. Onopiuk S., Stolarski A., Wpływ błędów projektowo - wykonawczych na awarię konstrukcji nośnej dachu hali stalowej. Materiały budowlane, Nr 6(490), 2013, s. 84-85.

Monografie i podręczniki akademickie

 1. Bąk G., Gosk W. Numerical Prediction Of Wave Reaction Of The Layered Elastic Half-Space. Rozdział w monografii „Building Structures In Theory And Practice”. Wyd. Państwowa Szkoła Wyższa Im. Papieża Jana Pawła II . Biała Podlaska 2013. S. 84-93.
 2. Brzuzy A., Analiza zbieżności różnicowego rozwiązania dynamiki belki sprężystej, Rozdział w monografii Młodzi dla Techniki - Wybrane problemy naukowo-badawcze budownictwa i inżynierii środowiska, Wyd. Politechnika Warszawska, Płock 2013, s.119 -130.
 3. Idczak W., Szcześniak Z., Budowlane aspekty w zagadnieniach ochrony przed atakiem terrorystycznym. Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń tom 3. Wyd. WAT, Warszawa 2013, Tom 3, s. 345-360
 4. Kliszewski S., Techniczne sposoby ograniczania skutków powodzi na infrastrukturę, Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń, Wyd. WAT, Warszawa 2013, Tom 3, s. 361-375
 5. Kruszka L., Analiza zagrożeń terrorystycznych centralnych obiektów infrastruktury krytycznej, Bezpieczeństwo budowli w warunkach zagrożenia terrorystycznego Wyd. Politechniki Poznańskiej red. T. Łodygowski i A. Garstecki, Roz. 3, 2013, s. 63-76.
 6. Marszałek J., Wolniewicz A., Ocena nośności mostu składanego eksploatowanego w sytuacjach wyjątkowych, Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń, Wyd. WAT, Warszawa 2013, Tom 3, s. 431-449
 7. Przybyło W.,,ZdziechowskiJ., Problematyka kształtowania żelbetów elementów nośnych trybun stadionu piłkarskiego Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń. Wyd. WAT, Warszawa 2013, Tom 3, s. 451-474
 8. Szcześniak Z., Wasilczuk J., Sobiech M., Harmata W., Ostrowski R., Baryłka J., Baryłka A., Krawczyk J., Zieliński K., Kwiatkowski P., Szafrański M., Podstawy zagadnień prawno-technicznych utrzymania schronów i ukryć dla ochrony ludności. Praca zbiorowa pod redakcją Z. Szcześniaka. Wyd. WAT, Warszawa 2013, Tom 1, s.88
 9. Wojewódzki B., Metody szybkiej poprawy nośności nawierzchni doraźnych lądowisk śmigłowcowych. Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń tom 3. Wyd. WAT, Warszawa 2013, Tom 3, s. 499-514

Publikacje w innych czasopismach

 1. Rekucki R., Kamiński A., Kaczorowski M., Zagęszczanie gruntu metodą mikrowybuchów w nowoczesnym budownictwie na przykładzie budowy Trasy Sucharskiego w Gdańsku, Inżynier Budownictwa, nr 12(112) 2013, str. 113-116,
 2. Chmielewski R., Kruszka L., Wolniewicz A., Ocena przebiegu realizacji węzła drogowego w obszarze dużej aglomeracji miejskiej, Referaty V Seminarium, Miejskie obiekty mostowe, Darłówko, 10-11 październik 2013, s. 39-45,
 3. Moćko W., Kruszka L., Results of strain rate and temperature on mechanical properties of selected structural steels, Procedia Engineering, tom 57, 2013, s. 789-797,

Materiały pozostałych konferencji międzynarodowych i krajowych

XXVII EKOMILITARIS 2013 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, 10-13 września 2013, Zakopane

 1. Inżynieria Bezpieczeństwa - ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń. Praca zbiorowa pod red. Gen. Bryg. Prof. dr. hab. inż. Z. Mierczyka Wydawnictwo: BEL Studio Sp.z.o.o ISBN 978-83-7798-090-3, 2013
 2. Brzuzy A., Bąk G., Ocena błędu obcięcia w różnicowym sformułowaniu dynamiki belki sprężystej, s. 95-104
 3. Brzuzy A., Efekty dynamiczne w układzie prętowym spowodowane wybuchowym usunięciem pręta, s. 104-112,
 4. Chmielewski R., Duda K., Analiza warunków posadowienia podpór mostów składanych, (artykuł zamówiony)
 5. Duda K., Wolniewicz A., Warunki posadowienia podpór mostów składanych. (artykuł zamówiony)
 6. Idczak W., Muzolf P., Wykorzystanie wielokryterialnych metod podejmowania decyzji w odbudowie zniszczonych obiektów infrastruktury transportowej, s.195-202
 7. Jarzyna J., Kruszka L., Piwowarczyk R., Transportowa infrastruktura krytyczna (diagnoza stanu, osłona techniczna i ochrona), s. 227-234
 8. Krzewiński R., Stanowisko rozpoznania przedmiotów wybuchowych, s. 313-323
 9. Marszałek J., Piechota M., Budowa mostów kombinowanych w sytuacjach kryzysowych, s. 330-336
 10. Marszałek J., Piechota M., Nomogramy do oceny nośności mostów składanych na podporach pływających. s. 337-344
 11. Owczarek M., Owczarek S., Radzikowska W. Systemy hybrydowe ogrzewania budynków, s. 411-425,
 12. Rogojsz G, Wzmocnienie geosyntetykami nasypów na terenach powodziowych, s. 461-465
 13. Szcześniak Z., Sobiech M., Analiza problemów związanych z doborem materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych przy realizacji innowacyjnych budynków, s. 568-581
 14. Szcześniak Z., Federowicz P., Innowacyjne rozwiązania wzmocnienia nasypów, s. 539-548
 15. Szcześniak Z., Pawełczak M., Reakcje dynamiczne belek żelbetowych na obciążenia o dużej intensywności, s. 548-557
 16. Szcześniak Z., Pieńko B., Kozera M., Zaopatrzenie schronów w żywność, s. 557-568
 17. Szcześniak A., Stolarski A., Analiza wytężenia słupów żelbetowych metodą relaksacji dynamicznej, s. 581-595,
 18. Wolniewicz, R. Chmielewski, Utrzymanie przepraw objazdowych wykonanych z konstrukcji mostów składanych, s. 639-647

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna – „Inżynieria Wojskowa, problemy i perspektywy”, WITI, Wrocław 2013

 1. Chmielewski R., Propozycje modernizacji mostów składanych w uwarunkowaniach cywilnych (art. w druku)
 2. Szcześniak Z., Pieńko B. Zawory przeciwwybuchowe w obiektach obrony zbiorowej. (art. w druku)
 3. Wolniewicz A., Wnioski z długotrwałej eksploatacji mostów składanych w warunkach eksploatacji cywilnej (art. w druku)

Konferencja Młodych Naukowców Wiedza i Innowacje wiWAT, Warszawa 2013

 1. Brzuzy A., Ocena zbieżności rozwiązania numerycznego zadania dynamiki dyskretnego układu sprężystego, s.22.

XII Nadmorskie Seminarium Mostowe, Darłówek 2013

 1. Chmielewski R., Wolniewicz A., Analiza procesu realizacyjnego przebudowy węzła drogowego w dużej aglomeracji miejskiej, (artykuł zamówiony)
 2. Chmielewski R., Wolniewicz A., Zastosowanie materiałów do budowy kładek dla pieszych (artykuł zamówiony)

V Seminarium Miejskie Obiekty Mostowe, Darłówek 2013

 1. Chmielewski R., Wolniewicz A., Wykorzystanie wiaduktów składanych do budowy tymczasowych skrzyżowań dwupoziomowych s. 103-112
 2. Chmielewski R., Kruszka L., Wolniewicz A., Ocena przebiegu realizacji węzła drogowego w obszarze dużej aglomeracji miejskiej, s. 39-46

International Workshop 2013 on Dynamic Behavior of Materials and its Applications in Industrial Processes, May 8-10, 2013, Madrid, Spain, 28-29,

 1. Grązka M., Anaszewicz L., Janiszewski L., and Kruszka L., Experimental and numerical studies on elastic-plastic deformation of free supported model of beams under transverse impact, s. 28-29,

The 19th International Symposium on Plasticity and its Current Applications ;Analytical, Computational, and Experimental Inelasticity in Deformable Solids;, January 3-8, 2013, Nassau, Bahamas

 1. Kruszka L., Babutsky A., Chrysanthou A. and Tan Ch., Effect of pulsed electric current treatments on of plastic behaviour and corrosion of reinforcing steel, s. 169-171
 2. Kruszka L., Kowalewski Z., Moćko W., Grązka M., Experimental analysis of dynamic plastic behaviour of materials by the Hopkinson bar technique, s. 190-192,

4th International Conference on Nonlinear Dynamics ND-KhPI2013, June 19-22, 2013, Sevastopol, Ukraine

 1. Vorobiov Y.S, Kruszka L., Ovcharova N.Y., Finite Element Analysis of Local Impact Loading on Structure Cylindrical Elements, s. 351-356,

XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo -Techniczna na temat: Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia UZBROJENIE 2013; 14 czerwca 2013, Jachranka

 1. Kruszka L., Magier M., Zielenkiewicz M., Wyznaczenie współczynników do równania Johnsona-Cooka na podstawie wyników badań lepkoplastycznych własności spieku na osnowie wolframowej, s. 1-9,

II Ogólnopolska Konferencja Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych, GUNB, Warszawa, 15-16.01.2013,

 1. Onopiuk S., Stolarski A. Analiza oddziaływania niestandardowego obciążenia na przekrycie hali stalowej w warunkach błędów projektowo-wykonawczych s. 135-140.

VI konferencja naukowa ARCHBUD Problemy Współczesnej Architektury i Budownictwa", Zakopane 10-13 września 2013

 1. Owczarek M. Owczarek S. Ocena efektów użytkowych w budynku mieszkaniowym. s. 163 – 176, Owczarek M. Owczarek S. Optimum oszklenia ze względu na zużycie energii w budynku. s. 177 – 186,

Ogólnopolska Konferencja „Problemy techn.-prawne utrzymania obiektów budowlanych” Materiały Konferencyjne GUNB Warszawa, 15-16 .01. 2013r

 1. Szcześniak Z., Urbanowicz G. Bezpieczeństwo utrzymania i użytkowania składów materiałów wybuchowych i przedmiotów zawierających materiał wybuchowy, II. s. 165-171

Back to top