• baner01
 • baner02
 • baner03
 • baner04
 • baner05
 • baner06
 • baner07
 • baner08
 • baner09
 • baner10
 • baner11

I. Badania statutowe

 1. PBS/854/2013 „Pozyskiwanie i przetwarzanie geodanych dla potrzeb bezpieczeństwa i obronności kraju”. Okres realizacji: 01.01.2013-31.12.2015, kierownik: Michał Kędzierski

II. Projekty badawcze wyłonione w ramach konkursów

 1. POIR.04.02.00-14-A003/16-00 "EPOS – System Obserwacji Płyty Europejskiej". Projekt w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Wartość projektu: 62 558 323,87 PLN; Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 47 399 281,47 PLN. Projekt jest realizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe: Instytut Geofizyki PAN - beneficjent; Konsorcjum: ACK Cyfronet AGH, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Geodezji i Kartografii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wojskowa Akademia Techniczna, Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.. Kierownik projektu: dr inż. Dorota Olszewska (IGF PAN), kierownik ze strony WAT: dr inż. Andrzej Araszkiewicz.
  epos-pl
 2. ID 246569 „Opracowanie technologii precyzyjnego pomiaru stanu pierwotnego granic katastralnych z wykorzystaniem archiwalnych zdjęć lotniczych oraz metod fotogrametrii cyfrowej”. Projekt realizowany Wojskową Akademię Techniczną, jako lidera konsorcjum oraz Geodezyjno-Dokumentacyjną Spółdzielnię Pracy „Technoplan”. Wyłoniony w drodze II konkursy Programu Badań Stosowanych. Kierownik: projektu dr hab. inż. Ireneusz Ewiak.
 3. NCBiR BiO 4/2013 „Narzędzie wspomagające prowadzenie postępowania przygotowawczego i wykonywanie czynności w procesie wykrywczym poprzez odtwarzanie wyglądu miejsc zdarzenia i okoliczności zdarzenia”, czas realizacji: 02.2014 -:- 02.2016, kierownik: Maciej Wrona, lider projektu: CLKP
 4. 2013/09/N/ST10/03569 (nr wniosku), „Ocena wiarygodności i opracowanie metody weryfikacji tempa deformacji wyznaczanych na podstawie pomiarów GNSS w regionach stabilnych tektonicznie”. PRELUDIUM 5, czas realizacji: 02.2014 - 02.2016, kierownik: A. Araszkiewicz
 5. PBS1/B9/8/2013 „Innowacyjny system teledetekcyjnego monitoringu zanieczyszczeń rzek, wód stref przybrzeżnych i na obszarach powodziowych”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych ścieżka B, okres realizacji: 2012-2014, kierownik: Piotr Walczykowski
 6. DNiSW/U/2/BN/2.6/2013/625 „Badanie możliwości wykorzystania optycznych sensorów obrazujących znajdujących się na wyposażeniu SZ RP do realizacji misji rozpoznawczych, w tym zabezpieczających proces targetingu”, kryptonim TARGET, okres realizacji : 12. 2013-30.06.2015, kierownik: Piotr Walczykowski;
 7. 0960/R/T02/2010/10 10 konkurs NCBiR, "Budowa modułów wspomagania serwisów czasu rzeczywistego systemu ASG-EUPOS", okres realizacji: 1.11.2010-31.10.2013, kierownik: Mariusz Figurski, wykonawcy: CGS WAT + UP + UWM
 8. 1595/B/T02/2011/40 , 40 konkurs (własny) MNiSW "Analiza różnic współrzędnych stacji wyznaczanych technikami SLR i GPS w ramach realizacji Global Geodetic Observing System (GGOS)", okres realizacji: 13.05.2011-30.09.2014, kierownik: Karolina Zofia Szafranek
 9. 1649/B/T00/2010/40, 40 konkurs (własny) MNiSW, "Zintegrowany system monitorowania stanu stałych i tymczasowych przepraw mostowych w aspekcie ich degradacji eksploatacyjnej i zdarzeń destrukcyjnych", okres realizacji: 04.05.2011-03.11.2012, kierownik: Marcin Szołucha
 10. 2314/B/T02/2010/39, 39 konkurs (własny) MNiSW, "Ocena możliwości zastosowania sieci ASG-EUPOS i EPN do stworzenia regionalnego dwuwymiarowego modelu deformacji powierzchni litosfery", okres realizacji: 13.09.2010-12.01.2013, kierownik: Janusz Bogusz
 11. Projekt rozwojowy Nr O R00 0065 11 10 konkurs NCBiR „Zarządzanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Policji”, okres realizacji: 18 sierpnia 2010 - 18 sierpnia 2012, kierownik projektu: Elżbieta Bielecka, wykonawcy: WAT, ESRI Polska sp. z o o.
 12. 1596/B/T02/2011/40, 40 konkurs (promotorski) MNiSW "Wykorzystanie numerycznego modelu terenu w rozwiązaniu nawigacyjnym systemu GPS", okres realizacji: 01.06.2011-31.05.2012, kierownik: Mariusz Figurski (promotorski M. Szołucha)
 13. UMO-2011/01/B/ST10/05384, Projekt badawczy NCN (I edycja) „Ocena możliwości zastosowania krótkoczasowych rozwiązań GPS do badania rezydualnych zmian deformacyjnych o charakterze dynamicznym w częstotliwościach pływowych”, czas realizacji: 27.12.2011-26.06.2013, kierownik: Janusz Bogusz
 14. 1476/B/T02/2009/37 „Ostateczne opracowanie archiwalnych obserwacji GPS sieci EPN z lat 1996-2007”, projekt badawczy MNiSW, okres realizacji wrzesień 2009 - sierpień 2011 r., kierownik: dr hab. inż. Mariusz Figurski
 15. 1480/B/T02/2009/37 „Analiza zmian współrzędnych punktów sieci EPN w kontekście nowego opracowania danych archiwalnych”, projekt badawczy MNiSW, okres realizacji: 29.09.2009.-31.01.2011, kierownik: dr hab. inż. Mariusz Figurski
 16. 2307/B/T02/2007/33 „Nowe metody operacyjnego wyznaczania troposferycznego opóźnienia skośnego GPS w oparciu o dane analiz i prognoz mezoskalowych, niehydrostatycznych modeli atmosfery”, projekt badawczy MNiSW, okres realizacji 30.10.2007-29.10.2010, kierownik: dr inż. Krzysztof Kroszczyński.

Back to top