• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

W dniu 03.12.2014 r., w Centrum Szkoleniowo - Konferencyjnym Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się Sympozjum nt. „Rozpoznanie obrazowe w Bezpieczeństwie i Obronności - ROBO”, które zostało zorganizowane przez Zakład Teledetekcji i Fotogrametrii Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT wraz z firmą ESRI Polska oraz Centrum Obrazowania Powierzchni Kraju WAT. Tematyka Sympozjum była związana z problematyką szeroko rozumianego rozpoznania obrazowego w aspektach związanych z bezpieczeństwem i obronnością kraju. Poruszone w trakcie Sympozjum zagadnienia dotyczyły metod i technik pozyskiwania i przetwarzania zobrazowań w rozpoznaniu obrazowym, jak również integracji i analizy danych geoprzestrzennych w systemach informacji geograficznej.

Back to top