• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

W dniu 28.05.2018 r. odbyło się XXXIII Seminarium Kół Naukowych Studentów „Budownictwo” i „GeoPixel”, na którym prezentowane były prace pozaprogramowe wykonane przez studentów oraz wyniki prac badawczych prowadzonych przez doktorantów.

Zgłoszone zostały 3 referaty z KNS „Budownictwo” oraz 7 referatów z KNS „GeoPixel”. Ponadto zgłoszono 2 referaty przygotowane przez doktorantów. Wygłaszane referaty były oceniane przez komisje konkursowe, które skierowały do dziekana wnioski o nagrodzenie najlepszych prac. Po emocjonujących obradach komisja konkursowa sklasyfikowała referaty z KNS „GeoPixel” następująco:

I miejsce: inż. Dominik Matusiak, inż. Patryk Wróblewski „Analiza możliwości wykorzystania niskobudżetowych bezzałogowych systemów powietrznych do pozyskiwania geoinformacji o infrastrukturze mostowo-kolejowej” – opiekun naukowy: dr inż. Anna Fryśkowska

II miejsce: sierż. pchor. Łukasz Hećman „Sieć bezzałogowych statków powietrznych jako osnowa fotogrametryczna” - opiekun naukowy: mjr dr inż. Rafał Dąbrowski sierż. pchor. inż. Wojciech Dawid „Automatyzacja opracowania wojskowej mapy przejezdności terenu przy wykorzystaniu środowiska programistycznego Phyton” – opiekun naukowy: ppłk dr inż. Krzysztof Pokonieczny

III miejsce: Daniel Owczarek „Wykorzystanie bezzałogowej platformy pływającej do monitoringu środowiska wodnego” – opiekun naukowy: mgr inż. Marcin Lisowski

Wyróżnienie:

1. Dominika Janiuk „Analiza porównawcza naziemnych skanerów laserowych bliskiego zasięgu do opracowania/dokumentacji obiektów o nieregularnym kształcie” - opiekun naukowy: dr inż. Anna Fryśkowska

2. Maja Kolasa, Olga Jakubczak „ Analiza przewidywanej dokładności wyznaczenia pozycji z wykorzystaniem częstotliwości L5” - opiekuni naukowi: dr inż. Marcin Szołucha, mgr inż. Zofia Bałdysz

3. sierż. pchor. Łukasz Hećman, inż. Maria Łysiak, Monika Sokołowska, Paweł Popławski „Ocena możliwości określenia współrzędnych granicy państwa” – opiekun naukowy: mgr inż. Dorota Latos

Komisja konkursowa wygłoszonym referatom z KNS „Budownictwo” przyznała:
I miejsce inż. Dagmara Pogonowska, inż. Olga Sulikowska, inż. Tomasz Szewczyk „Optymalizacja konstrukcji z drewna balsowego i odpowiadające jej mechanizmy zniszczenia” - opiekun naukowy: dr inż. Aneta Brzuzy

II miejsce inż. Olga Sulikowska „ System inteligentny dom - nowoczesna technologia stosowana w budownictwie jednorodzinnym” - opiekun naukowy: dr inż. Aneta Brzuzy
inż. Emil Węgłowski „Stropodach jako alternatywa dla tradycyjnej więźby dachowej” - opiekun naukowy: dr inż. Aneta Brzuzy.

Wszystkim laureatom oraz uczestnikom seminarium dziękuję za zaangażowanie i trud włożony w wykonanie prac pozaprogramowych. Studentów wydziału zachęcam do podejmowania wyzwań naukowych w ramach studenckiego ruchu naukowego. Uczestników seminarium, studentów i nauczycieli akademickich zapraszam na uroczystość wręczenia nagród i dyplomów podczas pikniku wydziałowego w dniu 7 czerwca 2018 r. o godz. 15.30 (strzelnica WAT przy ul. Galileusza).

Sławomir Pietrek
Prodziekan ds. studenckich

Back to top