• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

10 - 11 maja 2018 r. w podwarszawskim Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym 4 Żywioły - Falenty odbyła się XIII edycja Ogólnopolskiej Konferencji Klubu Studentów Geodezji.

Tegoroczna edycja Ogólnopolskiej Konferencji Klubu Studentów Geodezji objęta była honorowym patronatem Stowarzyszenia Geodetów Polskich, a patronatu medialnego udzielił miesięcznik Przegląd Geodezyjny. Organizowana była przez Koło Naukowe Studentów GeoPixel (opiekun Dorota Latos) działające na Wojskowej Akademii Technicznej.

Gośćmi Konferencji byli:
- dr hab. inż. Marzena Tykarska, prof. WAT. Prorektor ds. studenckich
- prof. dr hab. inż. Adam Stolarski Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji
- dr hab. inż. Albina Mościcka, prof. WAT, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT
- mgr Małgorzata Podbielska Kierownik działu spraw studenckich WAT
- dr inż. Ryszard Sołoducha Kierownik Zakładu Pomiarów Geodezyjnych i Topografii Wojskowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT
- mgr Jacek Szczygłowski Kierownik dziekanatu, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT
- Ppłk. dr inż. Krzysztof Pokonieczny, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT
- dr inż. Krzysztof Bakuła, Politechnika Warszawska – Wiceprezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich
- Barbara Kosińska - Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Geodetów Polskich

oraz Jury w składzie:
- dr. hab. inż. Andrzej Pachuta – Politechnika Warszawska
- dr. inż. Marta Kuźma – Wojskowa Akademia Techniczna
- mgr inż. Dorota Latos – Wojskowa Akademia Techniczna
- mgr. inż. Barbara Kasieczka – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
- mgr. inż. Patrycja Pochwatka – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
- mgr inż. Dawid Kudas –Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

W tegorocznej edycji udział wzięli studenci:
• Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,
• Politechniki Warszawskiej,
• Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
• Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
• Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
• Politechniki Wrocławskiej,
• Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
• Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
• Politechniki Śląskiej,
• Akademii Morskiej w Szczecinie.

Konferencję rozpoczął wykładem inauguracyjnym ppłk dr inż. Krzysztof Pokonieczny z Wydziału Inżynierii Lądowej WAT. W ramach Konferencji studenci z kół naukowych prezentowali wyniki swoich prac podczas sesji referatowych oraz posterowych. Atmosfera Konferencji połączona z piękną majową pogodą sprzyjała integracji środowisk naukowych różnych uczelni.

W konkursie na najlepszą pracę zaprezentowaną podczas XIII Ogólnopolskiej Konferencji Klubu Studentów Geodezji zwyciężyli:

1 miejsce:
Dominik Matusiak i Patryk Wróblewski, Wojskowa Akademia Techniczna - Analiza możliwości wykorzystania niskobudżetowych bezzałogowych systemów powietrznych do pozyskiwania geoinformacji o infrastrukturze mostowo-kolejowej

2 miejsce:
Mariusz Urbański, Politechnika Warszawska - Wykorzystanie lotniczych danych fotogrametrycznych w procesie tworzenia systemu monitoringu zieleni miejskiej

3 miejsce:
Wojciech Dawid, Wojskowa Akademia Techniczna - Automatyzacja procesu opracowania wojskowej mapy przejezdności terenu przy wykorzystaniu języka skryptowego Python w oprogramowaniu ArcGIS

Wyróżnienia:

1. Karolina Borkowska, Ewelina Szymańska, Politechnika Warszawska - Modelowanie i wizualizacja 3D budynków Politechniki Warszawskiej na podstawie wieloźródłowych danych fotogrametrycznych

2. Katarzyna Kryszak, Weronika Kusek, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Witold Łukasik, Akademia Górniczo-Hutnicza
Wirtualny Spacer po budynku Centrum Innowacyjno Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Wśród posterów najlepszymi okazały się:

1 miejsce:
Magdalena Iwanowska, Michał Szczypka, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Analiza porównawcza metod otrzymywania Numerycznego Modelu Terenu na przykładzie Kamieniołomu w Lutowiskach

2 miejsce:
Ex aequo:
Krzysztof Stasch, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Wykorzystanie danych z wrocławskiego inteligentnego systemu transportu do mikrosymulacji ruchu miejskiego podczas imprezy masowej oraz
Bartłomiej Majerski, Politechnika Warszawska - Studencki system wykrywania oraz obserwacji satelitów i śmieci kosmicznych

3 miejsce
Joanna Wnuk, Politechnika Warszawska - Budowa trójwymiarowego modelu obozu Treblinka I i okolic na podstawie wieloźródłowych danych przestrzennych.

Wyróżnienie:

1. Lukasz Hećman, Wojskowa Akademia Techniczna - Sieć dronów jako osnowa fotogrametryczna

Nagrodę za najlepszą pracę z dziedziny kartografii, ufundowaną przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich, otrzymała: Elżbieta Bratkowska, Wojskowa Akademia Techniczna - Mapa - gra edukacyjna

Podczas obrad Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji (OKSG) podjęto uchwałę, iż przewodniczenie Klubowi w kolejnym roku przejmuje Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Back to top