• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późń. zm.), ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym.

Informacje podstawowe:
• zakład ubezpieczeń: InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group
• okres ubezpieczenia wynikający z polisy ramowej: 01.02.2018r. - 30.09.2018r (odpowiedzialność InterRisk z tytułu umowy ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia wskazanego w umowie jako początek okresu ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po zapłaceniu składki)
• ochrona 24h/dobę, zakres terytorialny: Polska + cały świat
• w zakresie ochrona dla osób:
- uprawiających sport podczas zajęć uczelnianych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest studentem uczelni o profilu sportowym,
- biorących udział w zawodach wewnątrzuczelnianych lub międzyuczelnianych, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ubezpieczony jest studentem uczelni o profilu sportowym,
- rekreacyjnie uprawiających sport.

• UWAGA: z zakresu ubezpieczenia wyłączone są sporty wysokiego ryzyka – definicja zgodna z OWU InterRisk dostępnymi na stronie internetowej
• suma ubezpieczenia oraz składka:

Nr polisy

EDU-A/P 050247

Suma ubezpieczenia

25 000,00 PLN

Składka

25,00 PLN

Forma zawarcia ubezpieczenia:

• Online za pośrednictwem strony: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline 
  numer ID Klienta: gwchq
Zgłaszanie szkód:
• telefonicznie, pod numerem: (22) 212 20 12
• mailowo, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• poprzez stronę www: https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new 

Osoba ubiegająca się o odszkodowanie musi mieć zakończone leczenie.

Dokumenty potrzebne do procesu likwidacji szkody, to m.in.:
• dokumenty medyczne z udzielenia pomocy Ubezpieczonemu oraz z procesu leczenia następstw wypadku - np. karta informacyjna udzielonej pomocy doraźnej z pogotowia ratunkowego, SOR, karta informacyjna z leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia ambulatoryjnego etc.
• legitymacja studencka.

Broker ubezpieczeniowy:
Mentor SA Oddział we Wrocławiu
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Back to top