Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji WIG WAT

Projekt IRAMSWater

System e-Dziekanat

Projekt EWINFOTO

Prace dyplomowe

TERMINARZ
CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM PRAC DYPLOMOWYCH
W ROKU AKAD. 2017/2018 W WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI


Lp.
Charakter czynności
Termin
Osoba
odpowiedzialna
Studia
stacjonarne
Studia
niestacjonarne
1
Opracowanie i zatwierdzenie zadań do prac dyplomowych:
a) studia I°
b) studia II°
 
 
do 06.10.2017
do 09.03.2018
 
 
do 06.10.2017
do 09.03.2018

Dyrektor Instyt./
Kierownicy Katedr

2
Wydanie zadań dyplomowych*:
a) studia I°
b) studia II°
 
do 13.10.2017
do 09.03.2018
 
do 15.10.2017
do 18.03.2018
Dyrektor Instyt./
Kierownicy Katedr/studenci
3
Opracowanie i zatwierdzenie kalendarzowych planów wykonania prac dyplomowych.
nie później niż 7 dni
po wydaniu
zadania dyplomowego
nie później niż 7 dni
po wydaniu
zadania dyplomowego
Studenci, Promotorzy
4
Instytutowe/Katedralne/Zakładowe seminaria dyplomowe. Kontrola realizacji prac dyplomowych
wg planu
seminariów
wg planu
seminariów
Dyrektor Instyt./
Kierownicy Katedr
5
Opracowanie projektu składu komisji egzaminu dyplomowego dla kierunków: "geodezja i kartografia" oraz "budownictwo".
do 13.11.2017
do 13.11.2017
Dyrektor Instyt./
Kierownicy Katedr
6 Instruktaż dla sekretarzy komisji
11.01.2018
 11.01.2018
Prodziekan ds. kształcenia
7
Opracowanie i zatwierdzenie harmonogramu pracy komisji egzaminu dyplomowego (z wykazem składu podkomisji)
nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia egzaminów dyplomowych
nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia egzaminów dyplomowych
Przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego
8
Złożenie w Dziekanacie pracy dyplomowej
z opinią i recenzją
nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego
nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego
Studenci
9 Składanie wniosków o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej:
a) studia I°
b) studia II° cywilne
 02.02.2018-30.06.2018
 02.02.2018-30.06.2018
 Studenci
10 Egzamin dyplomowy dla studentów, którzy otrzymali zgodę na dokończenie studiów (I° i II° stopień) 15.01.2018-19.01.2018
18.06.2018-22.06.2018
15.01.2018-19.01.2018
18.06.2018-22.06.2018
Komisje egzaminów dyplomowych
11 Egzamin dyplomowy dla studentów, którzy otrzymali zgodę na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej. 24.10.2017-26.10.2017
20.03.2018-23.03.2018
24.10.2017-26.10.2017
20.03.2018-23.03.2018
 Komisje egzaminów dyplomowych
12
Egzamin dyplomowy:
a) studia I°
b) studia II° cywilne
c) studia II° wojskowe

22.01.2018-07.02.2018
25.06.2018-13.07.2018
18.06.2018-29.06.2018

22.01.2018-07.02.2018
25.06.2018-13.07.2018
18.06.2018-29.06.2018
Komisje egzaminów dyplomowych
13
Sporządzenie wykazu prac dyplomowych
zgłaszanych do konkursu rektorskiego i wyróżnień
a) studia I°
b) studia II°
 
 
 
do 16.02.2018
do 20.07.2018
 
 
 
do 16.02.2018
do 20.07.2018
Przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego
14
Opracowanie i zatwierdzenie "Wykazu proponowanych tematów prac dyplomowych" dla studentów kończących studia:
a) studia II° w 2018r.
b) studia I° w 2019r.
 
 


do 13.10.2017
do 09.03.2018
 
 


do 13.10.2017
do 09.03.2018
Dyrektor Instyt./
Kierownicy Katedr
 
(*) Wydane zadania dyplomowe należy przechowywać w instytutach/katedrach. Wykaz wydanych zadań należy przekazać do prodziekana ds. kształcenia
 


ZOBACZ
icon Dokumenty prac dyplomowych

 

ZŁOŻENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ

 

Student przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie obowiązkowo kompletu dokumentów (7 dni przed terminem obrony) :

WYMAGANIA

 1. Rozliczona karta obiegowa
 2. Indeks do rozliczenia ( studenci posiadający wersję papierową )
 3. Dowód wpłaty 60 zł za dyplom;
 4. 4 zdjęcia dyplomowe w formacie 4,5 na 6,5;
 5. Oprawiona praca dyplomowa wraz z:
 1. Oryginałem zadania do pracy dyplomowej
 2. Opinią  kierownika pracy dyplomowej
 3. Recenzją
 4. Nagraną pracą dyplomową na płycie CD,  wklejoną na ostatniej stronie pracy dyplomowej (okładce)
 5. Oświadczeniem o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej
 6. Oświadczenie o zgodzie na udostępniane pracy dyplomowej przez bibliotekę

      6. Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim (dla chętnych).  W przypadku dyplomu w języku angielskim
          podanie powinno być złożone najpóźniej 30 dni od daty obrony wraz z dowodem wpłaty - 40 zł i zdjęciem
          dyplomowym.

      7. Potwierdzenie opłaty w przypadku powtórnego złożenia pracy końcowej – 800 zł + opłata rekrutacyjna 85 zł.
         (dotyczy studentów, którzy zostali skreśleni z listy studentów)

      8. Opłat dokonuje się na indywidualne konto studenta (osoby nie posiadające konta mogą zgłosić się do pok. Nr  2
          celem wygenerowania konta).

     Po obronie pracę zbiera Sekretarz i zdaje do Dziekanatu bud. 58 pok. nr 6.


PLANY I TERMINY EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH

Jesteś tutaj: Strona główna Studenci Prace dyplomowe

Rozkłady zajęć 2017/2018

Składy grup - Budownictwo

Widoczne po zalogowaniu.

Składy grup - Geodezja

Widoczne po zalogowaniu.

Składy grup - Studia II st. Bud/Geo

Widoczne po zalogowaniu.

Składy grup - Doktoranckie

Widoczne po zalogowaniu.

Odwiedziny

12254461
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Poprzed. miesiąc
1630
2304
1630
64710
63548

Panorama WAT

panoramawat