• baner01
  • baner02
  • baner03
  • baner04
  • baner05
  • baner06
  • baner07
  • baner08
  • baner09
  • baner10
  • baner11

Uwaga studenci, doktoranci. Na stronie głównej WAT znajdują się wyniki rekrutacji do programu Erasmus+ (wyjazd na studia). Szkolenie dotyczące procedur wyjazdów na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ odbędzie się 31. 03. br. (piątek)  godz. 13:30, sztab, sala 301, piętro III.

 

AKTUALNE WIADOMOŚCI O PROGRAMIE:

Dokumenty aplikacyjne, które należy złożyć to:

1. formularz zgłoszeniowy podpisany przez koordynatora wydziałowego (do pobrania na stronie WAT dotyczącej programu Erasmus+);
2. zaświadczenie ze Studium Języków Obcych potwierdzające poziom znajomości języka obcego lub inne zaświadczenie potwierdzające poziom znajomości języka obcego zaopiniowane przez Studium Języków Obcych;
3. list motywacyjny podpisany odręcznie;
4. list akceptacyjny z uczelni lub instytucji zagranicznej (w przypadku zgłoszenia na praktykę);
5. opinia promotora pracy dyplomowej (w przypadku studenta ostatniego roku studiów);
6. dokument potwierdzający działalność uczelnianą, pozauczelnianą lub dodatkowe osiągnięcia (fakultatywnie).

Absolwenci każdego stopnia studiów mają możliwość wyjazdu na staż absolwencki pod warunkiem zakwalifikowania się do udziału w programie Erasmus+ na ostatnim roku studiów. Szczegóły na stronie WAT Erasmus+.


Terminy rozmowy w celu poświadczenia poziomu znajomości języka obcego:

1. 27.02.2017 r. godz.13.30 - Studium Języków Obcych
2. 02.03.2017 r. godz.15.15, Studium Języków Obcych
3. 06.03.201 r. godz.15.30, Studium Języków Obcych

Osoby z potwierdzonym poziomem znajomości języka obcego B2 powinni zgłosić się do Studium Języków Obcych do 27.02.2017 r.

Back to top